ERROR: error occured in MySQL query. דרישת הקשר הסיבתי בין השירות הצבאי לפרוץ מחלת הנפש law-info.co.il מידע משפטי
כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

דרישת הקשר הסיבתי בין השירות הצבאי לפרוץ מחלת הנפש


עורכי דין - מידע משפטי: נזיקין ו/או ביטוח - נזיקין - נזקי גוף - משרד הביטחון - קצין התגמולים - מחלת נפש - שירות צבאי

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
דרישת הקשר הסיבתי בין השירות הצבאי לפרוץ מחלת הנפש
מאת: עו"ד אלי סבן


לצורך קביעה אם מחלת נפש שפרצה אצל פלוני במהלך שירותו בצה"ל נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי שירותו, נדרש קיומו של קשר סיבתי בין מחלת הנפש לשירות הצבאי; לקביעת קיומו של הקשר הסיבתי, לא נדרשים אירועים יוצאי דופן כטריגר למחלת הנפש, אלא די בתנאי שירות הגוררים לחץ נפשי על החייל המסוים, שבעקבותיו מתפרצת מחלה כך קבע בית המשפט המחוזי לאחרונה בערעור אשר הגיש חייל נגד החלטת קצין התגמולים.

המערער התגייס לצה"ל בפרופיל 97. הוא שירת כמכונאי מטוסים בטייסת קרב, בין היתר, במהלך מלחמת המפרץ. המערער שוחרר מן השירות הצבאי שנתיים לאחר גיוסו, בפרופיל 21, מחמת מחלת הסכיזופרניה בה לקה. ועדת הערעורים, לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי"ט- 1959 קבעה, כי מחלת המערער לא באה בעטיו של השירות הצבאי. קביעה זו התבססה על דברי המערער, כי המחלה פרצה אצלו קודם לשירותו הצבאי. עוד נקבע, כי בסמוך להתפרצות המחלה לא היה נתון המערער במתח שניתן לראות בו כגורם לפרוץ המחלה או להחמרתה מכאן הערעור. לטענת המערער, ערב גיוסו לצבא היה בריא, שכן הוא נבדק, נמצא בריא ונקבע לו פרופיל 97. עוד טוען המערער, כי הוא היה נתון בזמן שירותו במצבים קשים יוצרי מתח ודאגה, ואלה יוצרים קשר סיבתי בין השירות למחלתו.

בית המשפט המחוזי בתל- אביב קבע כי: לא נדרשים אירועים יוצאי דופן כטריגר למחלת הנפש, אלא די בתנאי שירות הגוררים לחץ נפשי על החייל המסוים שבעקבותיו מתפרצת מחלה. בנסיבות המקרה הנדון, אין מחלוקת כי תנאי שירותו של המערער היו תנאי לחץ קשים, במיוחד בתקופת מלחמת המפרץ. תנאי המתח שהמערער היה נתון בהם, הגיעו לביטוי פיזי ולא רק נפשי, כך שלא ניתן להגדיר תקופה זו כתקופה רגילה של שירות צבאי נינוח.

עוד קבע בית המשפט כי: אין להתעלם מכך כי המערער אישר בפני הרופאים המטפלים מיד ובסמוך להתפרצות המחלה במהלך השירות הצבאי, כי תופעות דומות התקיימו אצלו זמן קצר לפני גיוסו בפועל. אולם, תופעה זו חלפה ללא כל טיפול והמערער שירת למעלה משנתיים באופן משביע רצון בתפקיד אחראי ביותר.
מכאן, שגם אם חלה לפני גיוסו, בודאי שהשירות הצבאי החמיר את מחלתו.

התוצאה: מחלתו של המערער הוחמרה בעקבות שירותו הצבאי. הדיון הוחזר לוועדה רפואית לקביעת שיעור ההחמרה.


רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.