כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

ירושה על פי דין – חלוקה של חשבון בנק שנמצא בארץ, של תושב ואזרח מדינת קליפורניה


עורכי דין - מידע משפטי: משפט בנלאומי ו/או מנהלי , דיני משפחה - דין קליפורניה - דיני ירושה בארה"ב - חשבון בנק בארץ - אזרח ארצות הברית - דין אמריקאי - ירושה עפ"י דין אזרח מדינת קליפורניה - משפט בינלאומי - דיני משפחה


קיימת חשיבות רבה לשאלה האם חשבון הבנק של המנוח יוגדר כרכוש משותף או כרכוש נפרד, הרי הירושה תיקבע בהתאם...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
ירושה על פי דין חלוקה של חשבון בנק שנמצא בארץ, של תושב ואזרח מדינת קליפורניה
מאת: עו"ד רזיאל גסלר

העובדות בתמצית:
 1. 1.המנוח נפטר בשנת 2008 בלוס-אנג'לס, מדינת קליפורניה, ארה"ב, שם היה מקום מושבו בעת מותו.
 1. 2.בעת מותו המנוח היה נשוי ולו ולאשתו שלושה ילדים בגירים, כאשר כולם מתגוררים בקליפורניה.
 1. 3.המנוח לא השאיר אחריו צוואה.
 1. 4.בעיזבון המנוח אשר נמצא בארץ חשבון בנק בירושלים שבו 100,000$ במזומן.  החשבון רשום על שם המנוח בלבד.
 1. 5.הבנק בארץ לא יאפשר משיכת כספים מחשבון הבנק ללא צו ירושה ישראלי.
כיצד יחולק חשבון הבנק?

 1. 6.סעיף 137 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, (החוק הישראלי), קובע: "על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו, חוץ מן האמור בסעיפים 138 עד 140."
 1. 7.במילים אחרות, החוק הישראלי קובע שהחוק של מקום מושבו של המנוח בעת מותו יקבע כיצד לחלק את עזבונו הנמצא בארץ, ולכן, בעניינינו, מאחר שהמנוח נפטר במדינת קליפורניה, שם היה מקום מושבו בעת מותו, דיני מדינת קליפורניה יקבעו את החלוקה.
 1. 8.זה נראה פשוט אבל זה בכלל לא פשוט.
 1. 9.לפי הדין של מדינת קליפורניה, כל רכוש שאינו במקרקעין הינו מיטלטלין, וכך הדין לגבי חשבון הבנק.
 1. 10.לעניין מיטלטלין, כמו חשבון הבנק, אשר נמצאים מחוץ לגבולות מדינת קליפורניה, כגון במדינת ישראל, סעיף 946 לחוק האזרחי של מדינת קליפורניה (California Civil Code) קובע:
California Civil Code Section 946: Personal Property; Law of Domicile.
“If there is no law to the contrary, in the place where the personal property is situated, it is deemed to follow the person of its owner, and is governed by the law of his domicile.”

 1. 11.דהיינו, סעיף 946 לחוק האזרחי של מדינת קליפורניה הנ"ל קובע כי, כל עוד שבמדינה שבו נמצאים המיטלטלין אין חוק אשר קובע אחרת, החוק שחל לגבי המיטלטלין הינו החוק שחל במקום מושבו ("הדומיסיל") של בעל הנכס.  וכך גם הדין לגבי ירושה.
 1. 12.בעניינינו, המנוח לא השאיר צוואה ולכן, כמו בארץ, יורשיו במדינת קליפורניה נקבעים "על פי דין".  
 1. 13.אך כאן הדברים מסתבכים: מדינת קליפורניה היא אחת ממדינות בארה"ב שבה חלה החזקה כי כל רכוש שנרכש במהלך נישואים ע"י בני זוג נשוי הוא "רכוש משותף" (“Community Property”).
 1. 14.במדינת קליפורניה, המונח “Characterization” ("שיוך לפי אופי") מתייחס לפעולה המשפטית של שיוך נכסים לפי "האופי" שלהם והגדרתם כ- "רכוש משותף" או "רכוש נפרד".  
 1. 15.דהיינו, לפני חלוקת עיזבונו של מנוח, הדין של מדינת קליפורניה מחייב הבחנה בין "רכוש משותף" לבין "רכוש נפרד" (“Separate Property”) של המנוח.  מה משמעות הדבר?
 1. 16.סעיף (a)100 לחוק הירושה של מדינת קליפורניה (California Probate Code) קובע:
 2. California Probate Code Section 100 (a): Disposition of Community Property on Death: “Upon the death of a married person, one-half of the community property belongs to the surviving spouse and the other half belongs to the decedent.”
 1. 17.בתמצית, סעיף (a)100 לחוק הירושה של מדינת קליפורניה הנ"ל קובע כי בעת המוות של אדם נשוי, מחצית מהרכוש המשותף של בני הזוג שייך לאשת המנוח ומחצית למנוח.  אין רלבנטיות לשאלה על שם מי החשבון רשום.
 1. 18.דהיינו, אם הכספים שבחשבון הבנק נרכשו במהלך הנישואים, החזקה הנ"ל קובעת שמחצית מהכספים שייכים לאשת המנוח ואינם חלק מעיזבון המנוח.
 1. 19.סעיף (a)6401 לחוק הירושה של מדינת קליפורניה קובע:
California Probate Code Section 6401(a):
As to community property, the intestate share of the surviving spouse is the one-half of the community property that belongs to the decedent under Section 100.”

 1. 20.
  סעיף (a)6401 לחוק הירושה של מדינת קליפורניה הנ"ל קובע כי, בכל הקשור לירושה על פי דין של רכוש משותף, החלק של הרכוש המשותף ששייך למנוח בהתאם לסעיף 100 לחוק הירושה הנ"ל עובר בשלמותו לאשת המנוח, ולילדים של המנוח אין זכויות ירושה.
 1. 21.דהיינו ובעניינינו, בהתייחס לכל המיטלטלין של המנוח שיוגדרו כרכוש המשותף שלו ושל אישתו, בהתאם לסעיף (a)6401 לחוק הירושה של מדינת קליפורניה הנ"ל, אשת המנוח היא היורשת היחידה של זכויות המנוח ברכוש המשותף.
 1. 22.ומה קורה אם הכספים הם "הרכוש הנפרד" של המנוח (כגון כספים שהיו שייכים למנוח לפני הנישואים, או כספים שקיבל במתנה או ירושה)?  בעניין זה סעיף 6401 לחוק הירושה של מדינת קליפורניה, בהתייחס לירושת על פי דין של "הרכוש הנפרד" של המנוח קובע:
California Probate Code, Intestate Succession, Section 6401(c): Intestate Share of Surviving Spouse or Domestic Partner.
“As to separate property, the intestate share of the surviving spouse is as follows: …

(3)     One-third of the intestate estate in the following cases: (A) Where the decedent leaves more than one child. (B) Where the decedent leaves one child and the issue of one or more deceased children. (C) Where the decedent leaves issue of two or more deceased children...”

 1. 23.בתמצית, סעיף (c) 6401 לחוק הירושה של מדינת קליפורניה הנ"ל קובע כי, בהתייחס "לרכוש הנפרד" של המנוח, כאשר המנוח מתיר אחריו אישה ויותר מילד אחד, על פי דין, האישה יורשת שליש "מהרכוש הנפרד" והצאצאים של המנוח יורשים את היתרה.
 1. 24.סעיף 6402 לחוק הירושה של מדינת קליפורניה (California Probate Code) קובע:
California Probate Code, Intestate Succession, Section 6402: Intestate Share of Heirs Other Than Surviving Spouse or Domestic Partner.
“[T]he part of the intestate estate not passing to the surviving spouse under Section 6401, or the entire intestate estate if there is no surviving spouse, passes as follows:  (a) To the issue of the decedent, the issue taking equally if they are all of the same degree of kinship to the decedent, but if of unequal degree those of more remote degree take in the manner provided in Section 240…”  

 1. 25.סעיף 6402 לחוק הירושה של מדינת קליפורניה הנ"ל קובע שבהתייחס לכל הרכוש של המנוח שאינו עובר לאישה כאמור בסעיף 6401 לחוק הנ"ל, הצאצאים של המנוח אשר נמצאים באותה קרבה משפחתית למנוח - ובעניינינו הילדים של המנוח - הם היורשים של המנוח, בחלקים שווים.
 1. 26.מהנ"ל ברור כי קיימת חשיבות רבה לשאלה האם חשבון הבנק של המנוח יוגדר כרכוש משותף או כרכוש נפרד, הרי הירושה תיקבע בהתאם.
סיכום:

 1. 27.לפי דיני מדינת קליפורניה הנ"ל, היות שהמנוח לא השאיר צוואה, יורשיו נקבעים "על פי דין".
 1. 28.לפי דיני מדינת קליפורניה הנ"ל, היורשים על פי דין של חשבון הבנק של המנוח הנמצא בארץ הם:
 • א.אשת המנוח יורשת את כל החשבון שהיה חלקו של המנוח ברכוש המשותף של בני הזוג.
 • ב.לילדים של המנוח אין כל זכויות ירושה בחלק של הרכוש המשותף שהיה שייך למנוח.
 1. 29.אשת המנוח יורשת שליש מהרכוש הנפרד של המנוח והילדים של המנוח יורשים את היתרה, בחלקים שווים.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף