כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

עורך דין ושכר טרחה - האם הלקוח רשאי לפטר את עורך דין שלו תוך כדי הטיפול?


עורכי דין - מידע משפטי: דיני צרכנות ו/או תביעות קטנות , דיני נזיקין ו/או ביטוח - דיני צרכנות - שכר טרחת עורכי דין - עורך דין שכר טרחה - חוזים - הפסקת טיפול - תביעות נגד עורכי דין - אכיפה - שירות אישי - רשלנות עו"ד - תביעות קטנות


בין הלקוח לבין עורך הדין נכרת בדרך כלל הסכם שכר טרחה שהוא למעשה חוזה (בעל פה או בכתב) למתן שירותים משפטיים...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
תביעות נגד עורכי דין - האם הלקוח רשאי לפטר את עורך דין שלו תוך כדי הטיפול?
מאת: עו"ד אבנר שטמר

כאשר הלקוח מעוניין לפטר את עורך הדין שלו במהלך הטיפול (בעניין אזרחי), מתעוררות מספר שאלות. להלן מספר שאלות נפוצות והתשובות להן:

כללי:
על ההתקשרות שבין הלקוח לעורך הדין חלים החוקים הנהוגים ביחס לכל התקשרות, כגון חוקי החוזים (ההסכם בין עורך הדין ללקוח הוא חוזה למתן שירותים משפטיים) ותקנות סדר הדין האזרחי.

האם הלקוח יכול לפטר את עורך הדין שלו?
בין הלקוח לבין עורך הדין נכרת בדרך כלל הסכם שכר טרחה שהוא למעשה חוזה (בעל פה או בכתב) למתן שירותים משפטיים. הלקוח יכול בכל עת לבטל את החוזה בינו לבין עורך הדין, בכפוף לכל הדינים החלים על ביטול חוזה.

האם עורך הדין יכול לתבוע אכיפה של החוזה בינו לבין הלקוח?
השירות של עורך הדין נחשב כשירות אישי, ועל פי דיני החוזים לא אוכפים בדרך כלל חוזה למתן שירות אישי. התוצאה היא שככל הנראה עורך הדין לא יוכל לקבל סעד של אכיפה (דהיינו בית המשפט לא יכריח את הלקוח להמשיך ולהיות מיוצג ע"י עורך הדין), אולם עורך הדין כן יוכל לקבל סעדים כספיים כמפורט בהמשך.

האם לקוח שפיטר את עורך הדין שלו חייב להמשיך ולשלם לעורך הדין שכר טרחה?
הואיל וכאמור לעיל היחסים בין הלקוח לעורך הדין הם יחסים חוזיים, יש לבדוק מה אומר הסכם ההתקשרות בין הלקוח לעורך הדין:

 • א.אם נקבע בהסכם כי עורך הדין יקבל שכר לפי שעות עבודה, יהיה על הלקוח לשלם לעורך הדין עבור שעות העבודה שעורך הדין ביצע בפועל ועבורן טרם שולם שכר טרחתו.
 • ב.אם נקבע בהסכם כי עורך הדין יקבל שכר לפי הופעותיו בבית המשפט, יהיה על הלקוח לשלם לעורך הדין עבור ההופעות בבית המשפט בגינן טרם שולם.
 • ג.אם נקבע בהסכם כי עורך הדין יקבל שכר לפי כתבי בי-דין שהוא יכין ויגיש, יהיה על הלקוח לשלם לעורך הדין עבור כתבי בי-דין שהוגשו. עבור כתבי בי-דין שעורך הדין התחיל בהכנתם אך טרם הוגשו יהיה על הלקוח לשלם לעורך הדין חלק יחסי.
אם שכר הטרחה שולם מראש, והלקוח פיטר את עורך הדין שלו, האם על עורך הדין להשיב ללקוח את שכר הטרחה או חלק ממנו?
אם נקבע בהסכם ההתקשרות כי שכר הטרחה לא יוחזר בכל מקרה, יהיה ללקוח קשה לקבל בחזרה את שכר הטרחה או חלק ממנו, אלא אם כן יוכיח כי עורך הדין מעל באמונו ו/או התרשל.
אם לא נקבע בהסכם כי שכר הטרחה לא יוחזר, ונקבע כי שכר הטרחה הוא עבור טיפול בתיק עד לסיומו, ככל הנראה הלקוח יוכל לקבל החזר של חלק משכר הטרחה, בכפוף לכך שפיטורי עורך הדין נעשו בתום לב.

אם שכר הטרחה נקבע כאחוז מסוים מהצלחת הטיפול ולפני שהטיפול הסתיים הלקוח פיטר את עורך הדין, האם יהיה על הלקוח לשלם לעורך הדין את שכר הטרחה שנקבע?

אם פיטורי עורך הדין נעשו בחוסר תום לב ומתוך מטרה להימנע מתשלום שכר טרחת עורך הדין, ככל הנראה יכפה בית המשפט על הלקוח לשלם לעורך הדין את מלוא השכר שהיה מגיע לו אילו השלים את הטיפול.

אם פיטורי עורך הדין נעשו בתום לב, ככל הנראה יצטרך הלקוח לשלם לעורך הדין שכר ראוי בגין העבודה שעשה עורך הדין עד לפיטוריו, ובנוסף חלק משכר ה
טרחה אותו ציפה עורך הדין לקבל בעת השלמת הטיפול.

* מאמר זה הינו מאמר אחד בסדרה של מאמרים בנושא רשלנות מקצועית של עורכי דין ובנושא תביעות נגד עורכי דין.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף