כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הגנה על רעיון מסחרי - כיצד?


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - משפט מסחרי - זכויות יוצרים - יזמות עסקית - רעיון מסחרי - הסכם אי גילוי


כיצד ניתן להגן על רעיון מסחרי או מידע ייחודי שברשותנו? כיצד ניתן לשתף אחרים ברעיון, למשל לצורך פיתוח מיזם משותף, אולם מבלי לחשוש שהצד השני, לו נמסר הרעיון (או המידע), 'יגזול' מאיתנו את הרעיון הייחודי שלנו, בטרם הספקנו להפיק ממנו תועלת כלשהי או לנצלו באופן מסחרי?


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
הגנה על רעיון מסחרי - כיצד?
מאת: עו"ד טל ספיר *כיצד ניתן להגן על רעיון מסחרי או מידע ייחודי שברשותנו? כיצד ניתן לשתף אחרים ברעיון, למשל לצורך פיתוח מיזם משותף, אולם מבלי לחשוש שהצד השני, לו נמסר הרעיון (או המידע), 'יגזול' מאיתנו את הרעיון הייחודי שלנו, בטרם הספקנו להפיק ממנו תועלת כלשהי או לנצלו באופן מסחרי?

להלן נתמקד באחת הדרכים הנפוצות יותר שבאמצעותן ניתן להגן (אף אם לא באופן 'הרמטי') על 'רעיון' או 'מידע' מפני ניצולו שלא כדין על ידי אדם אחר.

מדובר באמצעי פשוט יחסית, הקרוי "כתב התחייבות לסודיות", עליו חותם הצד שלו נמסר הרעיון (או המידע), ובמסגרתו הוא מתחייב לשמור על הרעיון בסודיות ולא לנצלו אלא בהתאם לתנאי מסמך ההתחייבות. מסמך כזה, גם מבטיח לבעל הרעיון שבמקרה של הפרת איזו מהתחייבויות הצד השני, תהיה בידו סנקציה כספית כלשהי, שניתן יהא לאכוף על הצד שהפר את ההתחייבות.

במסמך ההתחייבות לסודיות, ניתן להתנות בין היתר את מסירת הרעיון הייחודי לצד השני בתנאים שונים, ביניהם: (1) התחייבות שלא להפיץ את הרעיון או המידע ברבים ולא לעשות במידע כל שימוש אלא במסגרת שיתוף הפעולה בין הצדדים ולפי תנאי ההתחייבות וכן התחייבות לשמירה על סודיות מוחלטת ביחס לרעיון וכל מידע הקשור בו; (2) התחייבות לנקיטה בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדן של הרעיון או הגעתו לאחר; (3) תשלום פיצוי בסכום כספי (כפי שיקבעו הצדדים), אם יפר את התחייבויותיו על פי המסמך.

מומלץ לערוך מסמך סודיות כזה באמצעות עורך דין, כך שיוכל לתת ייעוץ והכוונה ראויים, בהתאם לנסיבות המקרה, אופי הרעיון או המידע וסוג ההתקשרות המבוקש.


* הערה: המידע לעיל הינו כללי בלבד ואין הוא מהווה בשום מקרה תחליף לייעוץ משפטי.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף