כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

בעל דירה או חנות - כיצד להבטיח קבלת דמי שכירות


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - שכירות - השכרת נכס - דירה - חנות - בטוחות - פינוי המושכר - הפרת חוזה - הצעה לתיקון חוק ההוצאה לפועל - דמי שכירות - פינוי מהיר - אזהרה


לא אחת ניצבים משכירים במצב בו השוכר בנכס אותו הינם משכירים אינו משלם דמי שכירות וממשיך להתגורר בנכס...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים

בעל דירה או חנות - כיצד להבטיח קבלת דמי שכירות
מאת: עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד גיל לייבוביץ

לא אחת ניצבים משכירים במצב בו השוכר בנכס אותו הינם משכירים אינו משלם דמי שכירות וממשיך להתגורר בנכס.

עד לאחרונה יכלו המשכירים להגיש בטוחות אשר ניתנו להם, לביצוע בלשכת הוצאה לפועל ו/או להגיש תביעה כספית ותביעה לפינוי נכס נגד השוכר המפר אשר היו אורכות בממוצע כשנה ומחצה.

על מנת לפתור בעיה זו, ביום 16.12.2008 נכנס לתוקף, בתיקון מספר 2 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשס"ט-2008, פרק חדש נוסף, פרק טז4 לאחר תקנה 215ו', אשר הסדיר הגשת תביעה לפינוי מושכר.

תיקון מספר 2 מאפשר
למשכיר להגיש נגד השוכר תביעה לפינוי מושכר במצב בו חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 לא חל עליו. על המשכיר להמציא לשוכר הודעה על פינוי מושכר בטרם הגשת כתב תביעה נגדו. היה והשוכר לא יגיב למכתב ו/או יסרב לשלם את החוב למשכיר, רשאי התובע להגיש כתב תביעה ולרשות השוכר נתונים 30 (שלושים) ימים להגיש כתב הגנה ובית המשפט יקבע מועד לדיון אשר לא יארך משלושים (30) ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק.

קרי, לאחר הגשת כתב התביעה, בהנחה שכתב התביעה הומצא מיידית לשוכר הנתבע, בתוך 60 ימים יתקיים דיון בתיק.

היה והשוכר לא יגיש כתב הגנה במועד כאמור, ניתן להגיש בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה ולהגישו כעבור שלושים (30) ימים לאחר הינתנו, לביצוע בלשכת הוצאה לפועל.

התיקון עדיין היווה מכשלה למשכירים מאחר ובמשך החודשיים למן יום הגשת כתב התביעה, נותר השוכר במושכר ללא ש
הינו משלם בגין השימוש בו, וזמן נוסף לאחר מכן, מאחר וכאמור, יש להמתין במשך 30 ימים מיום מתן פסק הדין בטרם יוגש לביצוע בלשכת הוצאה לפועל, להמתין להמצאת אזהרה לשוכר וכן להמתין להמצאת הודעה לשוכר לפיה עליו להסדיר בתוך עשרים (20) ימים את פינויו מהמושכר כפי שנפסק בפסק הדין, בטרם נקיטה בהליכים נגדו.

בממוצע כיום, עומד משך הזמן בו יפונה שוכר מהמושכר לאחר מתן פסק הדין, במצב בו לא נקבע במסגרת פסק הדין מועד לפינוי, על 70-72 ימים מיום מ
תן פסק הדין.

כך, תיקון מספר 2 האמור קיצר רק את מועדי ההליכים בבית המשפט אולם לא קיצר את משך ביצוע פסק הדין בלשכת ההוצאה לפועל.

לאחרונה הוצע תיקון לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 אשר יובא בקרוב לקריאה ראשונה בכנסת, במסגרתו מבקש המחוקק לקצר את זמני פינוי השו
כר מהמושכר ממתן פסק הדין לעשרים ואחד (21) ימים.  

במסגרת ההצעה האמורה לתיקון החוק מוצע כדלקמן:

 • לבטל את זמן ההמתנה לביצוע פסק הדין בלשכת ההוצאה לפועל ללא צורך בהמתנה של שלושים (30) ימים לצורך ביצועו, כקבוע כיום במסגרת חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, כך שיהא ניתן להגיש את פסק הדין לפינוי המושכר לביצוע בלשכת הוצאה לפועל באופן מיידי.
 • לאחד את ההודעה על פינוי המושכר יחד עם האזהרה לביצוע פסק הדין בלשכת הוצאה לפועל.
 • הסדרת הבקשה בה יפרט המשכיר בפסק הדין את הדרך בה הומצאה ההודעה על פינוי לשוכר המפר.
 • לבצע פינוי המושכר בכל אחד מבין שלושים (30) הימים שלאחר סיום תקופת האזהרה.
 • ימים יגידו אם הצעת החוק תרקום עור וגידים ותאושר כאחד מחוקי מדינת ישראל. עד אז, יש לדאוג מראש, בטרם השכרת נכס לאחר, לקבל לכל הפחות שתי ערבויות אישיות מאישים פרטיים.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף