כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

המדריך לתביעות ליקויי בנייה נגד חברות בנייה וקבלנים


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין , דיני נזיקין ו/או ביטוח - יקויי בניה - דיני מקרקעין - נזיקין - נזק - דירה - בית - קבלן - מוכר דירה - אחריות - חברות בניה - רטיבות - סדקים- נזק למבנה -דיני בטיחות - מומחה בטיחות


בעקבות תנופת הבנייה בעשור האחרון מוגשות תביעות רבות נגד חברות בנייה וקבלנים עקב ליקויי בנייה...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
המדריך לתביעות ליקויי בנייה נגד חברות בנייה וקבלנים
מאת: עו"ד רוני שדה


בעקבות תנופת הבנייה בעשור האחרון מוגשות תביעות רבות נגד חברות בנייה וקבלנים עקב ליקויי בנייה. ליקויי בנייה, ככלל, הינם סטייה בבנייה מהאמור במפרט שנמסר לקונה הדירה ו/או   כל ליקוי אחר העלול להתבטא החל מרטיבות בקירות וכלה בכשלים הנדסיים העלולים לגרום לסכנה ביציבות המבנה.

לעתים ליקויי הבנייה מתגלים בסמוך למועד מסירת החזקה בדירה ולעתים רק מספר שנים לאחר מכן
. לפיכך, יש להיות ערים לתקופת הבדק והאחריות הקבועים בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן: "החוק") בנוגע לכל פריט ופריט (אינסטלציה, שקיעת מרצפות, רטיבות וכו'...). בחלק מהמקרים חברות הבניה מתכחשות לחבותן לתקן את הליקויים בדירה או ברכוש המשותף ואינן מותירות לדיירים ברירה אלא לפנות ולקבל סעד מבית המשפט.

גיליתי ליקוי בנייה בדירה או ברכוש המשותף- מה עושים ?
ראשית, מומלץ לפנות למהנדס בניין לצורך קבלת חוו"ד הנדסית באשר להיקף הליקוי ובאם קיימים ליקויי בנייה נוספים.
שנית, לאור העובדה שהחוק קובע כי על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה שנתגלתה, יש למסור לכל הפחות הודעה אחת (מומלץ אף יותר מכך) לחברה הקבלנית לצורך תיקון הליקוי ורצוי שההודעה תהיה בכתב ותישלח בדואר רשום לצורך תיעוד הפנייה והוכחתה במידת הצורך- בבית המשפט.

למרות פניותיי- החברה הקבלנית מתכחשת לחבותה ומסרבת לתקן את הליקויים
במקרה זה אין מנוס מהגשת תביעה לבית משפט. הדיירים נדרשים להציג בפני בית המשפט חוו"ד הנדסית לצורך הוכחת ליקויי הבנייה. במהלך המשפט זה עולה בדר"כ השאלה האם יש לאפשר לקבלן לתקן את הליקויים או שיש ליתן לדיירים פיצוי כספי.
במידה והדיירים אכן נתנו לקבלן הזדמנות לתקן את הליקויים טרם הגשת התביעה והקבלן ד
חה את הדיירים או שהקבלן ביצע את תיקון הליקויים אולם התיקונים היו כושלים- ייטה בית המשפט לקבוע פיצוי כספי לדיירים.

האם ניתן לתבוע בגין ירידת ערך הדירה ?
בהחלט. לצורך כך יש להגיש בקשה לפיצול סעדים על מנת לתבוע ראש נזק זה בשלב מאוחר יותר וזאת מכיוון שבשלב מוקדם זה איננו יודעים האם ניתן יהיה לבצע את תיקון כל הליקויים והאם התיקונים יבוצעו באופן מושלם. רק לאחר ביצוע התיקונים ניתן יהיה להשתמש בחוו"ד שמאי לצורך הערכת שווי ירידת הערך.

יצוין כי הפסיקה קבעה כי גם במקרים שבהם בוצעו תיקונים "מושלמים" עדיין ניתן לתבוע
פיצוי בגין ירידת ערך וזאת לאור העובדה שלדירה נגרמת "היסטוריה" של תיקונים שעלולה להשפיע על שווי הדירה כלפי קונה דירה פוטנציאלי.

רוני שדה כותב המאמר הינו עו"ד, ממונה בטיחות בעבודה ועוסק בתביעות ליקויי בנייה נגד חברות בנייה וקבלנים.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף