כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

עשה ואל תעשה בחקירות מס


עורכי דין - מידע משפטי: פלילי , דיני מיסים - פלילי - דיני מיסים - עבירות מס - חקירת מס - חקירות מס - העלמת מס - ביקורת בעסק - חקירת הנישום - זכות השתיקה - יעוץ משפטי - עדות - ראיות - הפללה


עבירת מס יכולה להיות עבירה קלה שבקלות, אך לגרום בצידה לתסבוכות וללחצים, אשר ניתן למנוע אותן מבעוד מועד ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
עשה ואל תעשה בחקירות מס
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ( רו"ח) שניר שער


לאחרונה מתפרסמים בכלי התקשורת, ידיעות רבות על מפורסמים רבים אשר מתנהלת כנגדם חקירה במשרדי רשות המיסים. חשוב להבהיר כי לא רק במקרה של העלמת הכנסה עשוי אזרח להיקרא לחקירה בפני רשויות המס, כי אם גם שגגה חשבונאית שנפלה בספרי העסק יכולה להביא לזימון לחקירה במשרדי רשות המיסים.
ננסה להצביע בפני הקוראים על הדרך הנכונה והזהירה בה על אזרח לנקוט במידה וזומן הוא לחקירה במשרדי רשות המיסים, אשר עשויה לחסוך טרדות מיותרות, ממון ואף הליכים פליליים.

הביקורת בעסק וחקירת הנישום- חיים ומוות ביד הלשון
חוקרי רשות המיסים המגיעים לעסק זה או אחר, או שמא מבקרים באתר זה או אחר במטרה לתור אחר עבריין מס עושים כן מסביב לשעון. לא אחת שמים המבקרים פעמיהם לעסקו של נישום אף בשעות בהן השמש טרם הפציעה. בכל מקרה, על הנישום לדעת ולהבין, כי גם במידה ונמצאו ראיות אשר מייחסות לו לכאורה עבירת מס, הרי כי למוצא פיו ערך בל יתואר להמשך הטיפול בעניינו. כשם שתגובת נהג רכב, אשר נתפס על ידי שוטר בעודו מבצע עבירת תנועה, תהווה ראייה בפני בית המשפט בניהול ההליכים המשפטיים כנגד הנהג, כך גם בענייננו דו"ח הביקורת הנערך על ידי חוקרי רשות המיסים מהווה אף הוא ראייה בהתדיינות משפטית בעניינו של הנישום. אלא מאי, לעתים דו"ח הביקורת כשלעצמו ו/או תגובת הנישום לממצאים שנתגלו על ידי החוקרים, יכולים לקבוע את עתידו של הנישום בעיני רשות המיסים. מחד, להביא לסגירת התיק עוד בטרם הוגש כתב אישום, ומאידך יכולה להביא לידי העמדתו לדין ולסנקציות אזרחיות כספיות.

הטעם לכך הינו שתגובתו של נישום בעת הביקורת נרשמת בדוח הביקורת של אנשי הרשות. על קורא שורות אלו, בין אם הינו מוגדר כעצמאי ו/או שכיר להבין ולהפנים, כי הן בעת הביקורת והן בעת חקירתו, יש לנחקר זכויות בסיסיות להם זכאי כל נישום, וזאת ללא קשר לחומרת העבירות המיוחסות לו ולטיב הממצאים שנתגלו כנגדו. נישום אשר יהיה מודע לזכויותיו ואשר ינצלם בחוכמה, יכול וישפר מצבו פלאים אף עד כדי הימנעות מהגשת כתב אישום כנגדו.

כמו כן חשוב לציין, כי העמדה לדין אשר תסתיים בהרשעה פלילית ו/או הסדר טיעון תביא את הנישום גם לפתחו של פקיד השומה האזרחי אשר ידרוש מהנישום סכומים לא מבוטלים בשל הרשעתו במישור הפלילי וכן אף תיתכן חשיפה לחבות במע"מ ובביטוח לאומי ומס בריאות.

זכויותיו של נחקר

ראשית, בכל שלב בו נדרש הנישום להשיב לשאלות, בין אם בשלב הביקורת הראשונית ובין אם בשלב החקירה במשרדי הרשות, על הנישום להבין, כי עומדת לפתחו הזכות להיוועץ עם עו"ד. על החוקר לשטוח בפני הנישום זכות חשובה זו.  זאת ועוד, על הנישום הנחקר להבין ולהפנים, כי בכל עת במהלך החקירה שמורה לו הזכות לשמור על זכות השתיקה, ובכך אף להימנע מהפללה עצמית שלא לצורך. לעתים השימוש בזכות זו לבדה יכול לשנות את המצב המשפטי בו נמצא הנישום. ויודגש, אין בכוונתנו להתריע באופן גורף ממתן הודעה בפני חוקר הרשות אשר עושה מלאכתו נאמנה, אך על הנישום לעשות כן לאחר שנחשף לייעוץ מקצועי מצידו של עו"ד ו/או לאחר בירור זכויותיו המשפטיות.

כחיבור של שתי זכויות בסיסיות אלו, נדגיש, כי גם במצב בו הראיות כנגד נישום נראות לכאורה כ"הרשעה בטוחה", וכי אין סיכוי להיחלץ מסבך זה או אחר, הרי גם במצב דברים זה יש לנהוג במשנה זהירות ולהיוועץ בעו"ד אשר הטיפול בעבירות המס אינו זר לו. לעורכי הדין הכלים הנכונים לסייע ללקוחו, ואף לבדוק התנהלות רשות המיסים בעניינו. כך, לא אחת ייתקל עורך הדין במקרים של חריגה מסמכות בדרך החקירה, כגון אי קבלת צו חיפוש ותפיסת ראיות חתום ע"י פקיד השומה המשלח, אי קבלת צו לתפיסת מחשבים, ואף אי עמידה בהוראות הביצוע/ הוראות שעה אותן הוציאה רשות המיסים בבואה להגיש כתב אישום כנגד נישום, ואשר יש בהם אף כדי לשמוט את הבסיס החוקי לפעולות שבוצעו על ידי החוקרים.

להלן נציג רשימה קצרה של עשה ואל תעשה בחקירת מס :

 1. (1)זכותך להיוועץ עם עורך דין קודם למועד החקירה.
 1. (2)זכותך לשמור על זכות השתיקה כהגנה מפני הפללה עצמית.
 1. (3)אם הינך נשאל על רישומים חשבונאיים או פעולות שבוצעו לפני מספר שנים ואינך בטוח בתשובתך, עדיף שתאמר לחוקר שאתה תבדוק את הנתונים בצורה מסודרת ורק לאחר מכן תמסור את תשובתך.
 1. (4)על דברים שאינך זוכר עדיף לומר "לא זוכר" ולא לתת תשובה "בשליפה מן המותן" בכדי למצוא חן בעיני החוקר, תשובה שעשויה לסבך אותך בהמשך.
 1. (5)אם הינך נשאל על עניינים משפטיים עדיף שלא תענה ותפנה את החוקר ליועץ המשפטי אשר נתן לך את השירות בגינו הינך נשאל.
 1. (6)ענה בצורה מנומסת וללא כל התלהמות, שכן אין בכך בכדי להועיל לך.
 1. (7)אם הינך נשאל על מסמך אשר חתימתך מופיעה בו, בקש לראות בעינך את המסמך ואת חתימתך בו.
 1. (8)זכור תמיד כי עבודת החוקר הינה לאסוף ראיות ובכללן כאלו העלולות להביא להפללתך. לכן שקול היטב את המילים שינך מוציא מפיך.
 1. (9)אם החקירה מתארכת יתר על המידה (מספר שעות ברצף) בקש הפסקה למזון ולמים.
 1. (10)בטרם חתימתך על הודעתך בתום גביית העדות, קרא אותה בעיון רב ואמת את תוכנה, וכי כל הדברים שנאמרו על ידך כלולים בה.

לסיכום
עבירת מס יכולה להיות עבירה קלה שבקלות, אך לגרום בצידה לתסבוכות וללחצים, אשר ניתן למנוע אותן מבעוד מועד על ידי התנהלות נכונה, אשר תכפר על המחדל של הנישום. לנישום הנחקר קיימות זכויות, אשר יש בהן בכדי לשפר מצבו. מומלץ, כי בטרם יתייצב נישום לחקירה אצל חוקר מטעמה של רשות המיסים, ייוועץ בעו"ד הבקיא בתחום למען ינוצלו מלוא זכויותיו בטרם ימסור גרסתו, ולכך לעיתים חשיבות מכרעת בעתידו של הנישום אל מול רשות המיסים.

הכותבים: עושניר שער (רו"ח) ועו"ד אביגדור ליבוביץ, שותפים במשרד עורכי הדין ליבוביץ, שער ושות' המתמחה במסים ובעסקאות במגזר החקלאי והכפרי
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף