כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

איך יפורש הסכם שכר טרחה והאם חובה לערוך הסכם בכתב?


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות, דיני נזיקין ו/או ביטוח , דיני צרכנות ו/או תביעות קטנות - יחסי עורך דין לקוח - הסכם שכר טרחה - דיני חוזים - רשלנות עו"ד - תביעות נגד עורכי דין


האם ניתן לתבוע עו"ד שלקח לעצמו שכ"ט בסכומים העולים על האמור בהסכם שכר הטרחה?


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
איך יפורש הסכם שכר טרחה והאם חובה לערוך הסכם בכתב?
מאת: עו"ד אבנר שטמר

פעמים רבות מתגלעות מחלוקות בין עורך הדין לבין הלקוח בעניין פרשנות הסכם שכר הטרחה ובעניין הסכומים המגיעים לעורך הדין.
להלן  מספר תשובות לשאלות נפוצות:

האם ניתן להסתפק בהסכם שכר טרחה בעל-פה או שיש חובה לערוך הסכם בכתב?
חוזה בעל-פה הוא חוזה לכל דבר ועניין ותקפו כתוקף חוזה בכתב (למעט כאשר החוק דורש הסכם בכתב, כמו למשל בעסקת מקרקעין).

מדוע נוהגים עורכי הדין לערוך הסכם שכר טרחה בכתב?
במקרה של מחלוקת בין עורך הדין לבין הלקוח בעניין הסכם שכר טרחה בעל-פה, בית המשפט עשוי להעדיף את גרסת הלקוח, הואיל ועורך הדין הוא זה שהיה צריך לערוך הסכם בכתב, בהיותו בקיא ומנוסה בניסוח הסכמים בכלל והסכמי שכר טרחה בפרט.

איך יפורש הסכם שכר הטרחה?
הסכם שכר טרחה - כמו כל חוזה - יפורש בדרך כלל על-פי לשונו ועלי כוונת הצדדים.
במקרה בו יש יו
תר מפרשנות אחת על-פי לשון החוזה, יפרש בית המשפט את החוזה לרעת הצד שניסח אותו, הואיל וחזקה על מי שניסח את החוזה כי דאג לשמור על זכויותיו. על אחת כמה וכמה כאשר מי שניסח את החוזה הוא עו"ד שעיסוקו בניסוח חוזים והסכמים.

האם ניתן לתבוע עו"ד שלקח לעצמו שכ"ט בסכומים העולים על האמור בהסכם שכר הטרחה?
ראשית, כדי שעורך הדין ייקח לעצמו שכר טרחה מכספים שהגיעו לידיו צריך להיות סעיף מפורש בהסכם שכר הטרחה המתיר לעורך הדין לעשות כן.
אם אין סעיף מפורש כאמור, אסור לעורך הדין לקחת לעצמו
או לקזז את שכר טרחתו, וניתן כמובן לתבוע את עורך הדין.
שנית, אם על-פי הסכם שכר הטרחה מותר לעורך הדין לקזז את שכר טרחתו מכספים שהגיעו לידיו, אולם הלקוח סבור כי עורך הדין לקח לעצמו יותר מהמגיע לו, הלקוח רשאי לתבוע מעורך הדין להשיב את הסכום העודף. במקרה כזה בית המשפט יפרש את הסכם שכר הטרחה ויכריע.

מאמר זה הינו מאמר אחד בסדרה של מאמרים בנושא רשלנות מקצועית של עורכי דין ובנושא תביעות נגד עורכי דין.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף