כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

גם לחבר קיבוץ מופרט יש זכויות כעובד – החלטה תקדימית


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה , מגזר חקלאי - מגזר חקלאי - דיני עבודה בקיבוץ - קיבוץ מופרט - חבר קיבוץ מופרט - פיטורים - אגודה - פיצויי פיטורים - סילוק על הסף - יחסי עובד מעביד

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
גם לחבר קיבוץ מופרט יש זכויות כעובד החלטה תקדימית
מאת עו"ד גבי מיכאלי , עו"ד גיל לייבוביץ ועו"ד עודד זאוברמן

 1. 1.העובדות בקצרה:
 1. 1.1.קיבוץ במרכז הארץ פיטר חברת קיבוץ על אתר (להלן: "חברת הקיבוץ"), לאחר שנות עבודה רבות, שלא כדין על חטא שלא חטאה(!) – לאחר שהוטחו בה האשמות כוללניות, לא מפורטות, לא מבוססות ומשמיצות. ממש עילת דברים;
 1. 1.2.זולת הטחת האשמות כוללניות נטולות פרטים וללא אסמכתאות אשר משקפות ההיפך מן האמת, לא מסר הקיבוץ לחברת הקיבוץ שפיטר, כל הנמקה מפורטת ומבוססת לסיבת פיטוריה, לא בטרם ולא לאחר פיטוריה.
 1. 1.3.הקיבוץ העלה והטיח בחברת הקיבוץ האשמות חסרות יסוד, בלתי מפורטות ובלתי מבוססות על לא עוול בכפה כאשר הקיבוץ לא אפשר לה להגיב עליהם.
 1. 1.4.הפיטורים נעשו ללא הודעה מוקדמת, ולדעת משרדנו שלא כדין.
 1. 1.5.מנהלי הקיבוץ פעלו כלפי החברה בשרירות לב גדולה ובניצול ציני של שנות עבודתה הרבות בקיבוץ.
 1. 2.דרישה לתשלום פיצויי פיטורים ופיצוי נוסף
חברת הקיבוץ פנתה אל הקיבוץ בבקשה להסדיר את פיצויי הפיטורים ופיצויי הלנת השכר ופיצוי ראוי בגין מפח הנפש, העלבון והפגיעה בשמה הטוב.

 1. 3.הגשת תביעה לבית הדין לעבודה
משסירב הקיבוץ להיענות לבקשתה זו, לא נותר לחברת הקיבוץ אלא להגיש כתב תביעה נגד הקיבוץ בבית הדין האזורי לעבודה במרכז הארץ, באמצעות משרדנו.

 1. 4.הקיבוץ דורש לסלק את התביעה על הסף כי לטענתו אין בינו לבין החברה יחסי עובד מעביד
בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הגיש הקיבוץ בקשה לסילוק התובענה על הסף ולחילופין לפיצול הדיון כך שראשית תידון שאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד ולאחר מכן תידון התובענה ( להלן: "הבקשה").

 1. 5.טענת משרדנו כי לחבר קיבוץ יש זכויות של עובד מול הקיבוץ
 1. 5.1.יש לערוך הבחנה בין היות חברת הקיבוץ חברה בו במשך שנים ארוכות לבין היותה חברה באגודה בשנים שלאחר ההפרטה.
 1. 5.2.חברות בקיבוץ וחברות באגודה אינן זהות מבחינת מעמד החבר, חובותיו וזכויותיו.
 1. 5.3.על פי הפסיקה, בין אגודה חקלאית ובין החבר בה, אשר מקבל שכר עבור עבודתו, מתקיימים יחסי עובד ומעביד על כל המשתמע מכך.
 1. 6.בקיבוץ המופרט כל חבר שעובד בקיבוץ הוא גם בעל זכויות של עובד
 1. 6.1.לאחרונה, בעקבות שינויים בסיווגם של קיבוצים רבים מהגדרתם כקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש, ניכרת תחילתה של מגמה של בית הדין לעבודה להכיר ביחסי העבודה שבין חבר קיבוץ למפעל שבשליטת הקיבוץ כיחסי עובד מעביד ואף במקרה של עבודת חבר הקיבוץ בקיבוץ עצמו.
 1. 6.2.פסיקתו הענפה של בית הדין הנכבד בכל הקשור ליחסי עובד ומעביד בין חבר לקיבוץ, מתבססת כולה על מהותו של הקיבוץ – "קיבוץ מסורתי".
 1. 6.3.לדעת משרדנו כיום, במצב הדברים הקיים לאחר הפרטת הקיבוץ ומלוא מוסדותיו, נשמט הבסיס מקביעותיו של בית הדין הנכבד, שכן מעת ההפרטה, הקיבוץ אינו שונה מכל אגודה שיתופית אחרת ועל כן, כיום אין שוני בין מעביד "רגיל" לבין הקיבוץ.
 1. 6.4.לדעתנו שינוי סיווג הקיבוץ משנה את מערכת היחסים בין חבר הקיבוץ לקיבוץ באופן מהותי והופך אותם ליחסי עובדה בגינם משולמת תמורה כמו בכל מקום עבודה אחר.
 1. 6.5.הקביעה בדבר יחסי עובד מעביד הינה נושא של סטאטוס אשר אינו נקבע על פי הסכמת הצדדים, אלא על פי מהות היחסים.
 1. 6.6.במסגרת תגובתנו לבקשה, הובהר כיצד חברת הקיבוץ כחברה ובעלת מניות באגודה החקלאית יכולה להיחשב גם כעובדת עם מלוא הזכויות של עובד, מאחר ואין כל ספק, כי עבודתה של חברת הקיבוץ לא הייתה במסגרת סידור עבודה מטעם הקיבוץ אלא במסגרת מקום עבודה מוסדר ששכרו, תנאיו הסוציאליים וכיו"ב, נקבעו בהתאם לשעות העבודה ושכר העבודה של חברת הקיבוץ.
 1. 7.לקיבוץ המופרט מחויבות כמעביד כלפי חבריו
לדעת משרדנו הקיבוץ שווה ערך לכל מעביד "רגיל" במדינת ישראל. הקיבוץ היה אחראי על חברת הקיבוץ כמעביד רגיל - וכנובע ממעמד זה, היה בכוחו לפטר אותה. בנוסף, חברת הקיבוץ עבדה כאשר היו תנאי העסקה ברורים לעניין המשכורת, החופשות, שעות העבודה וכיו"ב, כפי שנהוג בכל מקום עבודה אחר בישראל.

 1. 8.החלטה תקדימית בעניין חבר קיבוץ הוא גם עובד בעל זכויות
 1. 8.1.כל האמור לעיל אינו טריוויאלי וברור מאליו, שכן בעת שהקיבוץ היה במתכונתו הקלאסית, החברים בו קיבלו את תקציבם ללא תלות בסוג עבודתם או כמה שעות עבדו במהלך החודש.
 1. 8.2.בית הדין האזורי לעבודה במרכז קיבל את עמדת משרדנו המייצג את חברת הקיבוץ ודחה את בקשת הקיבוץ כאמור, על שני רכיביה, בקבעו, בין היתר, כי עולות שאלות שונות שבמשפט ובעובדה אשר לאור מורכבותן ונוכח מדיניות בית הדין לבירור תובענות לגופן, ראוי, כי תתבררנה במסגרת הליך הוכחות בתיק ושמיעת הדיון במאוחד יעילה מפיצול הדיון.    
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף