כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

בניה עצמית בהרחבות קהילתיות במושבים וקיבוצים


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני מקרקעין - מיסים מגזר חקלאי - דיני מקרקעין - בניה עצמית במושבים ובקיבוצים - בניה מרוכזת - מינהל מקרקעי ישראל - דמי היוון - החלטה 1180 - בניה בהרחבות


פרויקטים של הרחבות קהילתיות במושבים וקיבוצים נועדו על מנת לחזק את האוכלוסייה המזדקנת ובכדי להביא רוח חדשה להתיישבות העובדת המשנה את פניה.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
בניה עצמית בהרחבות קהילתיות במושבים וקיבוצים
מאת:  עו"ד אביגדור ליבוביץ *

פרויקטים של הרחבות קהילתיות במושבים וקיבוצים נועדו על מנת לחזק את האוכלוסייה המזדקנת ובכדי להביא רוח חדשה להתיישבות העובדת המשנה את פניה.  

מועצת מקרקעי ישראל קובעת את הכללים בכל הקשור להקצאת מגרשים בהרחבות קהילתיות, כאשר במהלך השנים הוחלפו ההחלטות, במטרה לנסות ולהתאים אותן למציאות ולבעיות שהועלו על ידי האגודות, היזמים והמשתכנים.

ההחלטה הקובעת את הכללים כיום הינה החלטה 1180, אשר הקבלה בחודש מאי 2009, במטרה לשנות את המציאות שנהגה עד אז, בייחוד בכל הקשור לגביית "כספים אסורים" ושיווק המגרשים על ידי האגודות, במטרה לאסור "הפקת רווחים" על חשבון קרקעות המדינה.

אחת הסוגיות העיקריות עימה מבקשת החלטה 1180 להתמודד, היא שיווק המגרשים בהרחבות ל"בניה עצמית ו"בניה מרוכזת", בחלוקה שווה של 50% בניה מרוכזת ו- 50% בניה עצמית, בכל שלב של הפרויקט.

לאחר טיפול בעשרות רבות של משתכנים במושבים וקיבוצים מצפון לדרום, מצאנו, כי קיימת בעיה השזורה כחוט השני בהרחבות רבות והיא, אי קיום הוראות החלטה 1180 בכל הקשור לשיווק המגרשים לבניה עצמית ובניה מרוכזת, בחלוקה שווה בכל שלב של ההרחבה.

עוד מצאנו, כי משתכנים רבים לא מקבלים ייעוץ משפטי בטרם ההתקשרות בהסכמים עם היזם והאגודה וכלל אינם יודעים מה טמון בחובה של החלטה 1180 וכתוצאה מכך, נפגעות זכויותיהם של המשתכנים והם נאלצים להיות כלי משחק בידי מבצעי ההרחבות.

על מנת להבין במה דברים אמורים, נסביר, כי בהתאם להחלטה 1180, המשתכנים זכאים לבחור בין מגרש ל"בניה עצמית" לבין מגרש ל"בניה מרוכזת" בכל שלב של ההרחבה והיזם מחויב לשווק את המגרשים בכל שלב של ההרחבה בחלוקה של 50% - 50%.
    
יוסבר, כי מגרש ל"בניה עצמית" הינו מגרש המוקצה על ידי מינהל מקרקעי ישראל כנגד תשלום דמי היוון, עליו בונה המשתכן את ביתו באופן עצמאי ומשלם דמי פיתוח תשתיות ציבוריות בלבד וחותם על הסכם לביצוע תשתיות ציבוריות מול היזם וכן על הסכם מול האגודה בלבד!    
מגרש ל"בנייה מרוכזת" הינו מגרש המוקצה על ידי מינהל מקרקעי ישראל כנגד תשלום דמי היוון, עליו יבנה המשתכן בית מתוך שישה דגמים שאושרו מראש על ידי המינהל, כאשר הבית נבנה באמצעות יזם שנבחר על ידי האגודה, בגינו משלם המשתכן דמי פיתוח תשתיות ציבוריות ואת התמורה בגין בניית בית המגורים בלבד.

משתכנים רבים טוענים, כי כאשר הם ביקשו לבחור מגרש לבניה עצמית, נאמר להם כי ניתן לקבל מגרשים לבניה מרוכזת בלבד ולא ניתן ו/או אין בנמצא מגרשים לבניה עצמית. חשוב לציין בעניין זה, כי ברירת המחדל היא ביצוע בניה עצמית בהרחבות, שכן על מנת לבצע בניה מרוכזת, נדרש היזם לקבל אישור מוקדם מהמינהל לדגמים ולעלויות אותן ניתן לגבות בגין הדגמים, בהתאם לאמור לעיל.

לפיכך, אנו ממליצים למשתכנים לבחון את הזכויות שלהם בהתאם להוראות החלטה 1180, בטרם ההתקשרות עם האגודה והיזם, וכן לבחון את אישור המינהל לשיווק המגרשים, גובה כספי הפיתוח שאושרו על ידי המינהל, כספי הסבסוד שאושרו על ידי משרד השיכון ובהתאם לכך, לעמוד על הזכות לקבל מגרשים לבניה עצמית.

* הכותב מתמחה בייצוג משתכנים בהרחבות במושבים וקיבוצים www.lieblaw.co.il
8.1.2012

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף