כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הממשלה קבעה הטבות משמעותיות בסבסוד תשתיות בישובים כפריים


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני מיסים - מיסים מגזר חקלאי - הטבה ממשלתית - סבסוד תשתיות - מגזר כפרי - מגזר עירוני - איזורי עדיפות לאומית - עלויות פיתוח


בתאריך 29.1.2012 אישרה הממשלה את הצעת משרד הבינוי והשיכון לקביעת מפת אזורי עדיפות לאומית חדשה וזאת על פי הצעה להחלטה שנמסרה על ידי שר בינוי והשיכון, מר אריאל אטיאס.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
הממשלה קבעה הטבות משמעותיות בסבסוד תשתיות בישובים כפריים
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ *

בתאריך 29.1.2012 אישרה הממשלה את הצעת משרד הבינוי והשיכון לקביעת מפת אזורי עדיפות לאומית חדשה וזאת על פי הצעה להחלטה שנמסרה על ידי שר בינוי והשיכון, מר אריאל אטיאס.

המשמעות הכלכלית הינה כי הממשלה החליטה כי יסובסדו עלויות פיתוח של עד 150,000 ₪ ביישובים החקלאיים ועד 107,000 ₪ ביישובים העירוניים.

יצויין, כי המפה החדשה נולדה בעקבות הפקת לקחים שביצע משרד הבינוי והשיכון ולפיכך הוחלט להגדי
ל את סבסוד הוצאות הפיתוח בחלק מהיישובים הכפריים העירוניים, וכל זאת בתקווה כי המאמצים של היישובים הכפריים והעירוניים המוזכרים בהחלטה ישאו פירות ויצליחו למשוך אליכם אוכלוסיה חדשה וצעירה.

על מנת להבהיר את הדברים, למפה החדשה נוספו בשלב זה למעלה מ- 200 ישובים חדשים אשר לא הופיעו במפה הקודמת.

מטרות החלטת הממשלה החדשה בדבר קביעת מפת אזורי עדיפות לאומית חדשה:

 1. 1.להקל על מצוקת הדיור של רבים מתושבי המדינה.
 2. 2.לעודד הגירה חיובית ליישובים.
 3. 3.לעודד בנייה ביישובים.
 4. 4.העצמת חוסנם הכלכלי של היישובים.
תחולת ההטבות הן במגזר העירוני והן במגזר הכפרי:

בתחום הפיתוח העירוני הוחלט כי משרד הבינוי והשיכון יסבסד הוצאות פיתוח לבניה חדשה המשווקת על ידי המדינה בישובים העירוניים על פי החלוקה שתוצג להלן (רשימת היישובים והחלוקה לקבוצות מצורפת בזאת):

 1. 1.באשר לקבוצת היישובים בעדיפות לאומית א' 1יינתן סבסוד בגובה של 50% מאומדן הוצאות הפיתוח בבנייה רוויה וצמודת קרקע. יחד עם זאת, לעניין בניה צמודת קרקע, קבע משרד הבינוי והשיכון, כי גובה הסבסוד ליחידת דיור יהיה בתווך של בין 64,000 ₪ לבין – 107,000 ₪, תלוי בשיפוע הקרקע הקיים באתר הבנייה.
 1. 2.באשר לקבוצת יישובים בעדיפות לאומית א' 2סך הסבסוד יעמוד על 50% מאומדן הוצאות פיתוח בבנייה רוויה.
בתחום התכנון והפיתוח הכפרי על פי החלטת הממשלה האמורה לעיל, הוחלט כי משרד הבינוי והשיכון יתקצב תכנון תב"ע ו/או תכנון מפורט לביצוע וכן יסבסד את הוצאות הפיתוח לבניה חדשה המבוצעת ביוזמת המדינה ביישובים הכפריים בהתאם לפרטי החלוקה שלהלן:

 1. 1.באשר לקבוצת היישובים באזור עדיפות לאומית א' 1הוחלט כי תכנון וסבסוד הוצאות פיתוח יהיה בשיעור כולל של 70% מאומדן הוצאות הפיתוח. יחד עם זאת, נאמר כי גובה הסבסוד ליחידת דיור ינוע בין 90,000 לבין 150,000 ₪, וכל זאת תלוי בשיפוע הקרקע הקיים באתר הבנייה.
דוגמאות ליישובים חלקאיים הנמצאים בקטגוריה זומיצר, עזוז, ניצנה, שתולה, אדורה, גרופית, אלומות, חפציבה, אילות, כישור, יפתח, רתמים, כלנית, טללים, רותם, עין חרוד (איחוד) צוקים, צופר, כפר חרוב, נווה זוהר, רמת מגשימים, גשר, מצפה, יהל, יחיעם, חמרה, פארן, אשדות יעקב (מאוחד), צוחר, תל יוסף, עין חרוד (מאוחד) שדה ניצן, שיבולים, לפידות, כפר בלום, אשלים, ניר עקיבא.

 1. 2.באשר לקבוצת היישובים באזור עדיפות לאומית א' 2 -  הוחלט כי תכנון וסבסוד הוצאות פיתוח יהיה בשיעור כולל של 50% מאומדן הוצאות הפיתוח. יחד עם זאת, נאמר כי גובה הסבסוד ליחידת דיור ינוע בין 64,000 ₪ לבין 107,000 ₪, וכל זאת תלוי, כאמור לעיל, במצב השיפוע שיתקיים באתר הבנייה.
דוגמאות ליישובים חלקאיים הנמצאים בקטגוריה זויונתן, מרגליות, חרמש, כפר שמאי, תושייה, טפחות, פדואל, כרם בן זמרה, עין גדי, אור הנר, פסגות, לוחמי הגטאות, תלמי יוסף, רימונים, דקל, כפר רופין, מנחמיה, מסילות, נאות גולן, חמדיה, יצהר, גבעת יואב, תקומה, כפר זיתים, עין גב, דפנה, מושב מרחביה, גינוסר, אילון, קיבוץ מרחביה, חרשים, אשדות יעקב איחוד, מצפה אילן.

 1. 3.באשר לקבוצת היישובים באזור עדיפות לאומית ב' -  הוחלט כי תכנון וסבסוד הוצאות פיתוח יהיה בשיעור כולל של 20% מאומדן הוצאות הפיתוח. יחד עם זאת, נאמר כי גובה הסבסוד ליחידת דיור ינוע בין 25,600 לבין 42,800 ₪, וכל זאת תלוי, כאמור לעיל, במצב השיפוע שיתקיים באתר הבנייה.
דוגמאות ליישובים חלקאיים הנמצאים בקטגוריה זוחלוץ, בית רימון, מעיין ברוך, צביה, רמות, עין הבשור, עפרה, עברון, שדה נחמיה, יבול, סולם, עין השופט, משמר העמק, יודפת, אמירים, נטור, אשבול, עין יעקב, משמר הנגב, כפר חנניה, אלונים, אחיהוד, כפר יחזקאל, געתון, יסעור, רביבים, ניר יפה, רגבה, בית קשת, מעגלים, לוטם, הרדוף, נהלל, כפר ברוך, אחוזת ברק, שבי ציון, עין דור, חנתון, מגידו, כפר יהושע, רמות מנשה, שדה יעקב, בית קמה.

יצויין כי כל הסכומים המפורטים לעיל מעודכנים על פי מדד בסיס יולי 2011 ויעודכנו כל חצי שנה בהתאם לעליית מדד תשומות הבנייה, וכך שבתום 4 שנים מקבלת ההחלטה ומדי ארבע שנים, תיבחן רשימת היישובים על פי אמות המידה שנקבעו.

הקריטריונים אשר נלקחו בחשבון בקשר לאופן חישוב הזכאות לקבלת דמי סבסוד:
הקריטריונים אשר נלקחו בחשבון ואשר הייתה להם השפעה ישירה על עצם העובדה האם אותו יישוב יכלל ברשימות אם לאו, וכן ההשפעה על גובה דמי הסבסוד שהיישוב ייקבל, נקבעו בהתאם לגודל היישוב, שיעור ההגירה, מדד פריפריאליות, שיעור גידול אוכלוסיה, דירוג חברתי כלכלי ושיקול בטחוני.

יוסבר: ברור לכל כי שיעורי הגירה שליליים של יישוב מעידים על נטישת אוכלוסייה שגדלה ביישוב. כמו כן, שיעור גידול אוכלוסייה הינו נתון שטומן בחובו את כוח המשיכה של היישוב. לעניין הקריטריון הכלכלי חברתי, ידוע כי מדדים אלה משפיעים באופן מובהק על ביקוש למגורים ביישוב ועל חוזקה של האוכלוסייה. לעניין השיקול הביטחוני – שיקול זה משפיע על הביקוש למגורים ביישוב.

כמו כן, לאור השוני הקיים בין המגזר העירוני למגזר הכפרי באשר ליישומם של הקריטריונים האמורים לעיל, אזי בכל הקשור
למגזר העירוני ניתן למדד שיעור ההגירה ולמדד שיעור גידול האוכלוסיה משקל כולל של 55% מכלל משקל המדדים. לעומת זאת באשר ליישובים הכפריים ניתן למרכיב גודל היישוב, בשילוב עם מדד שיעור הגירה ומד שיעור גידול האוכלוסייה משקל כולל של 55% מכלל משקל המדדים.
בימים אל המשרד השיכון יפרסם הוראות מעבר להחלטה זו, על מנת לבחון את
כספי הסבסוד המגיעים ליישובים.
המשתכנים נדרשים לזכור, כי עליהם לבחון את עלויות הסבסוד אשר אושרו לגבייה על ידי משרד השיכון בטרם ההתקשרות עם היישוב ו/או היזם וכן לדרוש כי דמי הסבסוד יקוזזו מעלויות הפיתוח המאושרות על ידי המינהל וגם זאת במקרים בהם משרד השיכון לא העביר את מלוא עלויות הפיתוח, שכן מצאנו, כי במקרים רבים, לא קוזזו דמי הסבסוד והמשתכנים נאלצו לדרוש את הזכויות המגיעות להם, לאחר שהתגלו להם העבודות וזאת הרבה לאחר שהוקצו להם המגרשים על ידי המינהל וגם לאחר שהמשתכנים סיימו את עבודות הבנייה ונכנסו לגור בבתיהם.

הכותב מתמחה בייצוג משתכנים בהרחבות בקיבוצים ומושבים   www.lieblaw.co.il
* 23.2.12

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף