כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

המכרז הזול עלה ביוקר


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות , משפט מנהלי - דיני מכרזים - ועדת מכרזים - פסילת הצעה זולה מדי - אסון בהר הרצל

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
המכרז הזול עלה ביוקר
מאת: עו"ד אהוד גרא *


את הרשימה הבאה אני מקדיש לסגן הילה בצלאלי ז"ל.

כשירדתי בבוקר לקיוסק שבפינה, צדה את עיני כותרתו של עיתון מעריב "המכרז הזול עלה ביוקר". כותרת המשנה הייתה "המשטרה בודקת מדוע המפיק אלכס סלע זכה במכרז, אף שה
ציע 'מחיר רצפה' לא סביר". בפנים העיתון, בעמוד 6 מגולל כתב העיתון יוסי אלי את הפרטים. מכתבתו עולה כי המפיק זכה במכרז להפקת האירוע המרכזי של יום העצמאות בהר הרצל עם הצעה של 50,000 ₪. מהכתבה עולה כי משך העבודה באתר היה שלושה חודשים, וכי התמורה הייתה צריכה לכסות את כל הוצאות ההפקה, לרבות ארבעה מפיקים נוספים, עלויות נלוות והוצאות ביטוח גבוהות.

למכרז נגשו, על-פי הכתבה, ארבע חברות הפקה שונות. מבין שלוש האחרות ההצעה הנמוכה ביותר עמדה על 180,000 ש"ח. המפיק שזכה, הציע 50,000 ₪ וזכה.

ייאמר מיד שהנושא כולו נמצא בחק
ירה, ובכל מקרה אין בכתוב כאן כדי לקשור בדרך כלשהי בין התמורה הנמוכה, לכאורה, שהמפיק הסכים להסתפק בה לבין האסון שארע. מטרת הרשימה, היא להזכיר כיצד על ועדת המכרזים לנהוג כאשר מוגשת לה הצעה נמוכה מדי.

הדרך הנכונה, כדי למנוע מראש את האפשרות שלמכרז תוגש הצעה נ
מוכה מדי, היא להכניס אומדן לתיבת המכרזים, ולקבוע בתנאי המכרז הוראה שסטייה מהאומדן [שאינו ידוע למשתתפים מראש], שתעלה על כך וכך אחוזים תביא לפסילת ההצעה, או שלוועדת המכרזים יהיה שיקול דעת לפסול את ההצעה. באופן כזה תצומצם האפשרות שהצעה נמוכה מדי, שאינה טובה לכל הצדדים, תזכה במכרז.

במידה
ועורך המכרז לא הלך בדרך זו, ולא צמצם מראש את האפשרות לזכות במכרז עם 'מחיר רצפה', עליו לקרוא אליו את המציע, לחקור אותו על הצעתו ולהשתכנע שהוא מסוגל לעמוד בה ללא 'קיצורי דרך' פסולים. הבדיקה חייבת להיות קפדנית ביותר, ומבוצעת על ידי בעלי מקצוע בתחומים הרלוונטיים. באסון שארע בהר הרצל, כפי שכתוב בכתבה, נקרא המפיק  ל"לשכתו של היועץ המשפטי של משרד ההסברה כדי להסביר כיאות כיצד הוא מתכוון לעמוד בדרישות המכרז על אף המחיר הנמוך". המפיק מצידו "הבטיח כי יעמוד בדרישות וטען כי מכיוון שהפיק את האירוע פעמים רבות בעבר, אין לו בעיה לבצע את העבודות אף בהתנדבות". יודגש, כי בית משפט לא יתערב בהחלטה עניינית של ועדת מכרזים שפסלה הצעה נמוכה באופן בלתי סביר.

כאמור, הנושא כולו נמצא בחקירה, ואין להסיק מהכתוב כאן אלא מה שנכתב במפורש, והוא: ראשית, יש לצמצם מראש את האפשרות להגיש הצעות נמ
וכות מדי; ושנית, יש לבדוק הצעה 'נמוכה' באמצעות אנשי מקצוע ובאורח יסודי ומעמיק.

אכן, חסכון בכלל, וחסכון בכספי ציבור, בפרט, הוא דבר רצוי. עם זאת, כולנו זוכרים את גורלו של אותו סוס אומלל שבעליו החליט להקטין מיום ליום את כמות הגרעינים שנתן לו. לאחר שבועיים ה
גיע הסוס למצב של אפס גרעינים ומת. 'כמה חבל' אמר העגלון, 'אם היה חי עוד קצת, היה לי סוס שעובד ולא אוכל'. אכן, כמה חבל.


* הרשימה פורסמה ביפעת מכרזים
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף