כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

רכשתי מטבח ו/או ריהוט והחברה קרסה, האם "הלך" הכסף ?


עורכי דין - מידע משפטי: דיני צרכנות ו/או תביעות קטנות - דיני צרכנות - משפט מסחרי - קריסת קיקה - קריסת חברות - נושים לא מובטחים - קדימות נושים - בנקים - פירוק חברה - אספקת מוצר מאובחן - נאמנות - נאמן - מפרק


במקרים בהם העמידה החברה לצרכן את המטבח ו/או הרהיט והסכימה לספק אותו לפני קריסתה... והמוצר מהווה רכושו של הצרכן לכל דבר וענין...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
רכשתי מטבח ו/או ריהוט והחברה קרסה, האם "הלך" הכסף ?
מאת: עו"ד דן ליבנה


בתקופה אחרונה אנו עדים לקריסתן של חברות מטבחים ו/או חברות ריהוט גדולות וידועות ("דואיט", "קיקה" ו- "4 נגרים"). קריסת החברות מותירה אחריה שורה ארוכה של נפגעים אשר להם חייבת החברה כספים רבים. בין כל הנפגעים בולטים במיוחד הצרכנים הפשוטים שקנו מטבח ו/או ריהוט, שילמו ממיטב כספם, בד"כ במזומן, ועוד בטרם קיבלו את המוצר, קרסה החברה והשאירה את הצרכנים בפני שוקת שבורה.

בדרך כלל לאחר קריסתה של החברה, מגלים הצרכנים לראשונה כי לחברה חובות של מיליוני שקלים לנושים שונים המביאים למינוי מפרק ו/או כונס נכסים אשר מקפיא את נכסי החברה ופועל למכירתה ו/או למימוש נכסיה.

בכל אותם המקרים עומדים נושי החברה, קרי אותם יחידים וו/או חברות להם חבה החברה כספים, בשורה ארוכה לפי סדר קדימויות הנשייה שלהם.

ראשונים יקבלו את כספם או חלקו לפחות, הנושים המובטחים (נושים בדין קדימה) כגון: עובדים ששכרם לא שולם, רשויות המס ונושים אשר חובם מובטח בשעבוד בדרגה ראשונה (כדוגמת בנקים וכיו"ב), כאשר הצרכנים הפשוטים אשר שילמו ממיטב כספם בגין מוצר הינם "נושים רגילים" שסיכוייהם לקבלת  המוצר או כספם, נמוכים.

חשוב להדגיש כי מרגע הקפאת ההליכים ו/או מינוי המפרק, שחרור נכסים ו/או כספים שלא באישור ביהמ"ש ו/או בניגוד לסדר הקדימויות אסור בהחלט ומהווה העדפת נושים.

במצב דברים זה עומדים הלקוחות הפשוטים בפני מפח נפש לאחר שקנו מוצר במיטב כספם אשר נחסך בעמל רב כאשר סיכוייהם לקבל את המוצר ו/או הריהוט ו/או המטבח או לקבל את כספם בחזרה, הינם קלושים ביותר.

אם כן, האם הכל אבוד לאותם צרכנים פשוטים ? התשובה שלילית.

בשורה של פסקי דין הכיר בית המשפט בזכותו של הצרכן לקבל את המוצר עליו שילם ומסיבה זאת ו/או אחרת המוצר לא סופק לו. במסגרת הפסיקה, קבע בית המשפט כי הבעלות במיטלטלין עוברת במסירתו של המוצר מהחברה לצרכן ולא לפני כן. רוצה לומר, כל עוד לא נמסר המוצר מהחברה לצרכן זכותו של הלקוח הינה זכות חוזית "רגילה" (אשר עומדת בשורה אחת יחד עם שאר הנושים הרגילים") ולא זכות בעלות ו/או קניינית.

יחד עם זאת, במקרים בהם העמידה החברה לצרכן את המטבח ו/או הרהיט והסכימה לספק אותו לפני קריסתה, והמוצר לא סופק בשל אילוצים הקשורים לצרכן, קבע ביהמ"ש כי זכותו החוזית של הצרכן משתכללת לזכות בעלות ו/או קניינית והמוצר מהווה רכושו של הצרכן לכל דבר וענין.

במצב דברים זה, הרי שהמוצר אינו מהווה חלק מנכסיה של החברה כך שלנושים האחרים אין כל זכות ו/או חלק בו, והחברה משמשת כמי ששומרת על המוצר בשביל הלקוח עד אשר יבוא לאסוף אותו.

ראוי לציין, כי האמור לעיל הינו במקרה שבו ניתן להצביע על מוצר מאובחן, שיוצר ספציפית לצרכן מסוים וניתן להפרידו בנקל משאר מוצרי החברה.

פסיקה זו של בית המשפט מצמצמת, בחלק מהמקרים, את הנזק האדיר שנגרם ללקוחות הפשוטים עם קריסתה של חברה ריהוט ו/או מטבחים ובאמצעות פנייה לבית המשפט בבקשה מתאימה, יכולים  הלקוחות לקבל את המוצר שהוזמן ותמורתו שולמה.
  
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף