כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תביעה בשם זכויות המנוח


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני ירושה - דיני משפחה - עזבון - תביעה בשם מנוח - גזילת ירושה - צוואה - השפעה בלתי הוגנת - תלות - ריקון העיזבון בחיים - התערבות משפטית


לעיתים, מסתבר שעיזבון המנוח רוקן מתכולתו עוד בחייו, בשעה שהוא לא הצליח לפעול לסיכול הגזל...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
תביעה בשם זכויות המנוח
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

זכויותיו הממוניות של המנוח מתגבשות לכדי עיזבון במועד הפטירה, שכן במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו (סעיף 1 לחוק הירושה).
לעיתים, מסתבר שעיזבון המנוח רוקן מתכולתו עוד בחייו, בשעה שהוא לא הצליח לפעול לסיכול הגזל. מקרים מעין אלו עשויים להתרחש כאשר המנוח מפתח תלות באחד מבני המשפחה או המטפלים או בן הזוג החדש, וחושש לפעול כדי להשיב לעצמו את רכושו.

בדרך כלל, הגזלן לא יהיה יורש טבעי של המנוח או שהוא אמור לרשת חלק קטן מרכושו. כך לדוגמא, אחים יתחלקו ברכוש המנוח שווה בשווה, אלא אם יצווה אחרת בצוואתו, ולכן כל אחד מהאחים זוכה לחלק קטן מהעיזבון. במקרה כזה, עשוי ליזום אחד האחרים מהלכים שמטרתם להגדיל את חלקו ברכוש המנוח, עוד בטרם פטירתו.

כיצד מתבצע הגזל בימי חייו של המנוח
האפשרות הראשונה היא באמצעות שכנוע המנוח למסור את רכושו לשליטת הגזלן. כך לדוגמא, יורה המנוח לבנק לכבד את חתימתו של הגזלן בחשבונו או אפילו יהפוך אותו לבעלים משותף בחשבון.
כמו כן, נפוצים המקרים בהם משוכנע המנוח לערוך חוזה מתנה, במסגרתו הוא מעניק את הזכויות ברכושו לגזלן, לעיתים בתוך התניה, כי ההסכם יכנס לתוקף לאחר פטירת המנוח, כך שאיש לא יודע על קיומו עד למועד הפטירה.
אפשרות נוספת היא באמצעות רישום רכוש המנוח על שם הגזלן, בנאמנות עבור המנוח, עד למועד שבו יחליט המנוח כי הנאמנות תופסק. ההבטחה בדבר השבת הרכוש שבנאמנות מופרת עם פטירת המנוח, כאשר הגזלן מציג את רישום הנכס על שמו כהוכחה לכך שהוא בעליו.
הגזלן עשוי להשפיע באופן בלתי הוגן (העילה- השפעה בלתי הוגנת) או באמצעות מעורבות לא מותרת בעריכת הצוואה (סעיף 35 לחוק הירושה) או בעושק (ניצול חולשתו של האדם), תרמית או תחבולה, כך שהמנוח יצווה לו את רכושו. תכופות, מלווה מהלך מעין זה בהסתת המנוח כנגד קרובי המשפחה שהינם היורשים המצופים.
המשותף לאפשרויות שתוארו לעיל הוא, שבדרך כלל לא ידוע ליורשים העתידיים על המזימות שחרש הגזלן, ואף אם ידוע – ידיהם כבולות, שכן המנוח עדיין חי, ולהתערב בענייניו נראה לא ראוי בעיני האדם ההגון, גם אם משפטית מותר. בנוסף, אם ירצו להתערב היורשים, עשויה התערבותם זו להחשב בעיני המנוח כחוצפה של ממש, ולהציגם כבעלי אינטרס ברכושו. במקרה כזה, דווקא הניסיון להגן על המנוח יביא לכך שתיערך צוואה בה ינושלו היורשים מרכוש המנוח.

הדרך המשפטית לתקיפת הגזל
שאלת המעמד: מכח מה יכולים לתבוע היורשים העתידיים את הגזלן? ראשית, היורשים מייצגים את זכויות המנוח, וזאת ככל שהטענה היא, שבימי חייו היה חסר ישע או לא יכול היה להגן ולשמור על רכושו. בנוסף, היורשים זכאים לתבוע כ-"מעוניינים בדבר" את זכויות העיזבון, שכן אין מחלוקת על העובדה שהם נפגעים ישירות מכך שעיזבון המנוח אינו כולל את כל הרכוש שהיה אמור לכלול, לטענתם.

שאלת הסמכות המשפטית (סמכות עניינית): על מנת לתבוע בבית המשפט לענייני משפחה, יש צורך להוכיח כי מדובר בסכסוך שסממניו העיקריים הם משפחתיים (סיבת הסכסוך) וכן כי הצדדים הינם בני משפחה כהגדרתם בחוק בית המשפט לענייני משפחה. כך לדוגמא, סכסוך במסגרתו טוען בנק כי המנוח חייב לו כספים, אינו סכסוך משפחתי, ולכן תביעתו של הבנק כנגד היורשים תתברר בבית משפט אזרחי. בשאלת הקשר המשפחתי בין הצדדים נקבע, כי המבחן הוא מהו היחס המשפחתי בין המנוח לבין הצד שכנגד, כך שלקשר שבין היורשים לנתבעים אין משקל (פרשת לזר). לדוגמא, יתכן כי היורשים אינם בני משפחה של הנתבעים, אך המנוח היה, ולכן התביעה תתברר בבית המשפט לענייני משפחה.

אופן וצורת התביעה: התביעה הידועה יותר מכונה התנגדות לקיום צוואה, אך בהחלט ניתן להגיש תביעה המבוססת על עילות אזרחיות, שמטרתה ביטול מהלכים שהביאו לצמצום העיזבון. כך לדוגמא, יש להגיש תביעה לביטול הסכם מתנה, במסגרתו העניק המנוח בימי חייו וללא תמורה זכויות בעלות על דירת מגורים. הצלחה בתביעה זו תביא להשבת הדירה לתוך נכסי העיזבון וחלוקתה ליורשים.

סעדי התביעה: מטרת המהלך המשפטי להביא לכך שהרכוש שנלקח שלא כדין מהמנוח יוחזר לעיזבונו ויחולק בהתאם לרצונו האחרון, ואם לא נכתבה צוואה, בהתאם לדיני הירושה.

ניתן להפריד בין שני סוגי סעדים. אחד, קביעה של זהות היורשים – זהו סעד המתברר במסגרת התנגדות לקיום צוואה, והשני, קביעה של היקף העיזבון העומד לחלוקה. בהקשר לכך יש להזכיר, כי פסיקת בתי המשפט קובעת, שבהליך של התנגדות לקיום צוואה לא יעסוק בית המשפט בהיקף הרכוש שעומד לחלוקה, אלא רק יקבע אם אדם הוא בגדר יורש של המנוח.
עו"ד ד"ר רן מובשוביץ הינו מחברו של הספר "לנצח בקרב על הירושה – מדריך לשיפור הסיכויים בבית המשפט".
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף