כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חברי אגודה במושב זכרו – חייב להיות שיויון בין החברים אין להפלות בין חבר אגודה לחברו


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - מגזר חקלאי - דיני אגודות שיתופיות - אגודה - דיני מושבים - משק חקלאי - חברי מושב - אפליה - זכויות מופחתות

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
חברי אגודה במושב זכרו – חייב להיות שיויון בין החברים אין להפלות בין חבר אגודה לחברו
מאת: עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד עודד זאוברמן


קיימים מקרים בהם בנים של חברי מושב (חברים באגודה השיתופית החקלאית של המושב) מקבלים משק חקלאי וזכות להתקבל לחברות באגודה, שלא על דרך מינוי "בן ממשיך".

במקרים כמוזכר לעיל לפעמים אותם בנים מתקבלים לחברות באגודה כחברים "מסוג ב'" – כאשר החברים הוותיקים (ההורים) מנסים לתת לילדים זכויות מופחתות באגודה.

האגודה מקבלת את אותם בנים לחברות, אך בתנאים שאינם שווים לחברים הוותיקים.למעשה, האגודה יוצרת מעמדות של חברים בתוך האגודה.

לדוגמא, במושב בערבה התקבלו שני זוגות לחברות באגודה החקלאית במושב וגם קיבלו משקים חקלאיים אולם האגודה העבירה החלטה באסיפה הכללית על פיה הם יהיו  חברי אגודה שאינם שווי זכויות ולמעשה חברי אגודה מסוג ב'.

הזוגות קיבלו זכויות במשק חקלאי והתקבלו לחברות מלאה, שעל פניה הייתה אמורה להיות שיוויונית לחלוטין, הן לעניין החובות והן לעניין הזכויות באגודה, לכלל חברי האגודה.

אותם זוגות התנהלו במשך שנים כחברים באגודה על כל המשתמע מכך: בחרו ונבחרו לתפקידים באגודה, השתמשו בשירותי האגודה, קיבלו מכסות מים מן האגודה ושכרו שטחים חקלאיים ועיבדו אותם, שיווקו תוצרת חקלאית וכו'.

להפתעתם, לאחר מספר שנות חברות, גילו אותם זוגות, כי בעבר האגודה קיבלה החלטה לפיה חברים חדשים ייהנו מכלל הזכויות של חברי האגודה, למעט הזכויות לפירות מן השטחים המשותפים של האגודה וכן קיפוח בזכויות לקבלת שטחים חקלאיים, זכויות למים וקרקע ומבני ציבור שהופרטו.

החלטה זו של האגודה התקבלה במסגרת אסיפה כללית, ולא נעשה שינוי של הוראות התקנון. חרף פניות רבות מצד החברים "סוג ב'", האגודה סירבה לנהוג בהם חברים שווי זכויות וטענה כי לאור החלטתה המחייבת שהתקבלה במסגרת אסיפה כללית, הזוגות אמנם חברים באגודה, אך אינם זכאים לכלל הזכויות כחבריה "הוותיקים".

משרדנו ייצג את אותם בנים "סוג ב'" בתביעה נגד האגודה אשר התבררה בהליך של בוררות  שהתנהל אצל בורר שמונה על ידי רשם האגודות השיתופיות.

במסגרת "התביעה" עתרו הבנים המקופחים (אשר כאמור התקבלו לחברות לפני מספר שנים) ודרשו כי האגודה תנהג בהם  באופן שווה וזהה לחלוטין ליתר חברי האגודה. בתביעה האגודה נדרשה לספק להם את אדמות חקלאיות, מכסות מים באופן שיויוני לחברים הוותיקים וכמובן את הדיווידנדים שחולקו מרווחי האגודה מהמטעים המשותפים.

בפסק הדין של הבורר חייב הבורר את האגודה להעניק לבנים את מלוא הזכויות מהן נהנים יתר חברי האגודה, לרבות שטחי עיבוד שווים, מכסות מים שוות וכיו"ב. הבורר קבע כי כעקרון כל חברי האגודה צריכים לקבל זכויות שוות.

המסקנה היא כדלקמן:
חברי אגודה מקופחים - אל תרימו ידיים אל מול התנהלות מפלה ולא שוויונית של האגודה כלפיכם. האגודה השיתופית כפופה לנורמות משפטיות ואין בכוחה לפעול ככל העולה על רוחה תוך רמיסת זכויותיכם.

את החברים (הבנים) המקופחים יצגו עוה"ד גבי מיכאלי ועודד זאוברמן ממשרד גבי מיכאלי ושות', משרד עורכי דין.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף