כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

דני עבודה - הודעה על תנאי העסקה – חובה על פי דין שסנקציה בצידה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - יחסי עובד מעביד - מעסיקים - הודעה על תנאי עבודה - חוק הודעה לעובד על תנאי העסקתו - סנקציה - ניהול תקין של עסק

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
הודעה על תנאי העסקהחובה על פי דין שסנקציה בצידה
מאת: עו"ד דוד מימון

כבר ביום 21.6.02 נכנס לתוקפו חוק הודעה לעובד על תנאי העסקתו התשס"ב - 2002, שבמסגרתו ועל פי התקנות שהותקנו מכוחו קמה חובה על המעביד למסור לעובד בכתב מידע, כנדרש בתקנות, על תנאי העסקתו.

למרות שחלפו 10 שנים מאז חקיקת החוק רבים המעבידים שאינם מקיימים את הוראותיו הן מחמת חוסר ידיעה והן מחמת שהינם סבורים שיש במהלך כדי לפגוע בהם, כאשר אינם מודעים להשלכות מחדלם.

בתקופת אכיפת חוקי העבודה במהלכים מינהליים ופליליים, מעבר לחיוב האזרחי, התנהלות המעסיק בטמינת הראש בחול לגבי החיוב בביצוע הוראה זו, כמו גם בקיום יתר הוראות דיני העבודה הינה חסרת אחריות ומהווה כשל בניהול עסק, כמו אי רישום הכנסות ו/או עריכת ביטוחים בנושאים מהותיים ועלולה להיות לה השלכות כלכליות משמעותיות.

יתרה מכך, דווקא למעביד הישר יש אינטרס מהותי להעלות על הכתב את תנאי העסקתו של העובד על מנת שהעובד לא יוכל לבוא בדרישות ובטענות לגבי תנאי העסקה שונים מאלה שסוכמו בפועל. כמו גם אי העלאת המוסכם על הכתב כמתחייב בחוק יעביר את נטל הראיה להוכחת הכזב בטענות העובד על כתפיו של המעביד.

יאוזכר בשולי סוגיה זו כי מעבר לסיכון לחיוב בקנס מינהלי או הגשת כתב אישום, לבית הדין ניתנה סמכות לחייב מעביד לפצות את העובד בסכום של עד כדי 15,000 בגין אי עריכת הודעה על תנאי העסקה בכתב, וכי החובה למסור הודעה על תנאי עבודה קמה תוך 30 יום ממועד תחילת העבודה ותוך 30 יום לאחר ביצוע שינוי בתנאי ההעסקה.

סיכומו של דבר, אי הנפקת ההודעה על תנאי העסקה של עובד או משגה מיותר שאין בו כל תועלת והוא נושא בחובו סיכונים, חבויות ועלויות מיותרים.

בשולי מאמר זה יצוין כי בית הדין לעבודה הרחיב לאחרונה את החיוב על מעבידים וקבע כי לא די בכך כי המעביד ימסור את ההודעה על תנאי העסקה לעובד וכי העובד יחתום כי הוא מודע לתנאי העבודה, אלא יש צורך בהותרת עותק מתנאים אלו בידי העובד ועל מנת למנוע תקלה יש להחתים העובד על כך שקיבל לידיו עותק מההודעה על תנאי העסקה  ולא מספיק להחתימו על ההודעה ולהותירה בתיק העובד אצל המעביד.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף