כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

דיני משפחה של נוצרים בישראל - בתי הדין הכנסייתיים וסעדים בענייני נישואין וגירושין


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - נוצרים - גירושין של נוצרים - ביטול נישואין - כנסיה - בתי דין כנסייתיים - התרת נישואין - עילות גירושין-עדה קתולית - עדה יוונית אורתודוכסית

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
דיני משפחה של נוצרים בישראל - בתי הדין הכנסייתיים וסעדים בענייני נישואין וגירושין
מאת: עו"ד ליאן קהת
 1. 1.סמכויותיהם של בתי הדין הכנסייתיים נקבעו בדבר המלך במועצה 1922-1947.  בשנת 2001 ובעקבות התיקון לחוק בית המשפט למשפחה, נתנה לבית המשפט למשפחה סמכות מקבילה לדון בענייניהם של בני העדות הדתיות השונות.  עם זאת, נושאי נישואין וגירושין נותרו בסמכות בתי הדין הכנסייתיים  בלבד.
 1. 2.כיום מוסמכים בתי המשפט למשפחה לדון בנושאי מזונות, משמורת, רכוש ואפוטרופסות, בעוד בתי הדין הכנסייתיים מוסמכים לדון בנושאים אלה אך ורק בהסמכת הצדדים למעט נושא מזונות אישה שמצוי בסמכות מקבילה של שתי מערכות השיפוט.
 1. 3.בתי הדין הכנסייתיים נהנים מעצמאות מוחלטת, החלטותיהם אינן מתפרסמות וגם הדינים המהותיים מכוחם הם פועלים אינם מתפרסמים.  לכל עדה נוצרית מוכרת יש בית דין דתי עם סדרי דין משלו. סדרי הדין אינם מתפרסמים ואינם נקבעים על ידי המדינה.  כפועל יוצא מכך קיימת חוסר אחידות בכל ענייני הסדרים והנוהל כמו גם חוסר במידע לציבור הרחב.
 1. 4.בכנסיה האורתודוכסית קיימת אפשרות לתבוע גירושין בעוד בכנסיה הקתולית לטינית לא נתן להתגרש אלא אך רק להורות על התרת הנישואין או בטלותם במקרים מסויימים.
 1. 5.בבית הדין של העדה היוונית אורתודוכסית וגם בבית הדין של הכנסיה הקתולית לטינית  נוהגים לתבוע שלום בית, פירוד, הצהרה על בטלות הנישואין, התרת נישואין.
התרת הנישואין: התרת הנישואין עקב אי קיום יחסי מין בין בני הזוג.

בטלות הנישואין: ביטול הנישואים מעיקרם גם אם קויימו יחסי מין וזאת בשל  פגם ברצון כגון:  נישואין בין בני עדות שונות, הטעיה, הונאה, חוסר כשרות משפטית להינשא (גיל הנישואין).

פירוד: בני הזוג נפרדים זה מזה אך ממשיכים להיות נשואים זה לזה.

שלום בית: בן  הזוג המבקש שלום בית עשוי לקבל סעד של שלום בית. עם זאת לא נתן לאוכפו אך עשויה להיות לכך השלכה על בן הזוג האחר שאינו משתף פעולה. כך למשל אישה לא תהיה  זכאית למזונות  אם לא תסכים לשתף פעולה עם שלום הבית.

 1. 6.עילות גירושין בעדה היוונית אורתודוכסית:  להבדיל מן העדה הקתולית לטינית בעדה היוונית אורתודוכסית גירושין הינם אפשריים עם זאת נדרשת עילת גירושין ולא די בהסכמת הצדדים. חוק המשפחה הביזנטי קובע שורה של עילות גירושין הן של האישה כלפי הבעל והן של הבעל כלפי האישה.
 1. 7.דוגמאות לעילות גירושין כנגד האישה
 • א.אינה בתולה במועד הנישואין.
 • ב.האישה משחיתה את זרעו של הבעל במזיד.
 • ג.האישה מבלה בלילה מחוץ לביתה ללא הסכמת הבעל.  
 • ד.האישה הולכת למסיבת ללא ידיעת בעלה ולמרות שהוא אסר עליה לעשות זאת.
 • ה.האישה נואפת ובתנאי שניאוף זה הוכח.
 1. 8.דוגמאות לעילות גירושין כנגד הבעל
 • א.חוסר כוח גברא לתקופה של שלוש שנים.
 • ב.הבעל פגע בצניעות אשתו וחתר למסרה למטרת ניאוף.
 • ג.הבעל האשים את אשתו בניאוף מבלי שהוכיח זאת.
 • ד.הבעל זנח את אשתו למשך שלוש שנים מבלי שדאג לענייניה באופן מוחלט.
 1. 9.עילות גירושין לשני בני הזוג
 • א.לקות בשיגעון של מי מבני הזוג.
 • ב.התנזרות (הפיכה לנזיר/ה) של מי מבני הזוג
 • ג.קשירת קשר נגד המדינה של מי מבני הזוג.
 • ד.קשירת קשר של מי מבני הזוג לפגוע בזולתו.
 • ה.אם ניתן נגד מי מהם פסק דין פלילי.
 • ו.המרת הדת על ידי מי מבני הזוג.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף