כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

דו"ח שיפמן – האם צפויה מהפכה בדיני מזונות הילדים בישראל עוד בשנת 2013


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - מזונות ילדים - גירושין - ילדים בגירושין - דו"ח שיפמן - אחריות כלכלית של הורים כלפי ילדיהם - שוויון בין ההורים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
דו"ח שיפמןהאם צפויה מהפכה בדיני מזונות הילדים בישראל עוד בשנת 2013
מאת: עו"ד לירן פרידלנד *

במהלך חודש דצמבר 2012, הגישה הועדה בראשותו של פרופ' שיפמן, אשר מונתה ע"י שר המשפטים ביוני 2006, את מסקנותיה, אשר גובשו לכדי הצעת חוק, המהווה מפנה יסודי בדיני מזונות ילדים.

חשוב להדגיש כי זכותו של הילד לתמיכה כלכלית קיבלה עדיפות עליונה בדיוני הועדה.

הצעת החוק עליה המליצה הועדה עולה בקנה אחד עם מסקנות ועדת שניט, הקובעות כי "האחריות הטיפולית והכלכלית בילדים מן הדין שתחול עקרונית באופן שווה בין שני ההורים".

הועדה ממליצה לבחון מחדש השלכות מסקנותיה לאחר שנה מתחילת מועד יישומן ובמידת הצורך לשקול ביצוע שינויים.


תמצית המלצות הוועדה:

 1. 1)הוכרה זכותו העצמאית של הילד לתמיכה כלכלית,עד גיל 21, בלי קשר להסדר הממוני בין הוריו בגירושין.
 1. 2)ההורים יישאו בתמיכה הכלכלית לפי שיעור ההכנסה של כל אחד מהם ולפי הזמן שהם מקדישים לילד, לפי נוסחה כלכלית שבחוק. הורה שמטפל בילד בשעות העבודה עד גיל 12, או בילד עם מוגבלות, זכאי לדמי טיפול.
 1. 3)הסכמה בין ההורים הפוגעת בזכות הילד לתמיכה הכלכלית או בשיעור שכל הורה חייב בה, בטלה.
 1. 4)רשם בית המשפט למשפחה יקבע את שיעור התמיכה הכלכלית וחלוקתה בין ההורים על פי נוסחה קבועה, כאשר שני הפרמטרים העיקריים יהיו הכנסות ההורים וזמני השהות עם הילדים. על קביעתו ניתן יהיה לערור לבית המשפט למשפחה במקרים חריגים המנויים בחוק.
 1. 5)הוצאת דיני מזונות הילדים מדיני המעמד האישי. קרי, הדינים הדתיים החלים על נושאי המעמד האישי לא יחולו על מזונות הילדים.

יישום הצעת החוק של ועדת שיפמן עשויה להביא לשינוי המציאות הנוהגת כיום, בה סכום המזונות נקבע באופן שרירותי, ללא התייחסות ממשית לחלוקת זמני השהות עם הילדים והכנסות שני ההורים, כך שאבות הלוקחים חלק שווה בגידול ילדיהם משלמים סכומי מזונות כאותם אבות אשר אינם שותפים בגידול הילדים והנטל עליהם למעשה כפול.

יתרה מכך, גם כאשר הילדים בחזקת האב, האם לא משלמת מזונות, מאחר שכיום, החובה לכלכל את הילדים מוטלת על האב בלבד, בהתאם לדין האישי.

אבות רבים, נאלצים לחזור לבית ההורים, עקב סכום המזונות הגבוה המוטל עליהם, שאינו מאפשר להם לקנות או לשכור דירה משלהם, דבר הכרוך, לעתים במעבר מקום מגורים רחוק מהילדים ושלילת האפשרות להיות שותפים בגידולם.

יישום המלצות ועדת שיפמן תקדם את השוויון בין ההורים מבחינת אחריותם ההורית, הטיפולית והכלכלית.


*  29.1.13

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף