כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מוכרים נחלה חקלאית? מכסת הביצים אינה "מקרקעין" ולפיכך אין לשלם בגינה דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל !


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני מקרקעין - מגזר חקלאי - מכירת נחלה - מכסות ביצים - מינהל מקרקעי ישראל - דמי הסכמה - מיסוי נחלות חקלאיות - דיני מיסים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
מוכרים נחלה חקלאית? מכסת הביצים אינה "מקרקעין" ולפיכך אין לשלם בגינה דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל !
מאת: עו"ד דוד דהאן

אנו ערים לעליית ערכן של מכסות הייצור בענף ההטלה. עליית ערך זו הביאה לכך שמכסת הביצים מהווה מרכיב כלכלי מרכזי ומשמעותי במסגרת מכירת הנחלה החקלאית ומשכך מוטב להקדים ולתכנן את היבטי המיסוי בעסקת מכר נחלה הכוללת מכסת ביצים.

רק לאחרונה קיבל הדים פרסומיים פסק דינו של ביהמ"ש העליון בע"מ 4937/11 אשר אישר וקבע כי מכסת ביצים ע"פ חוק המועצה לענף הלול מהווה זכות כלכלית נפרדת מהנחלה החקלאית וככזו הסכם המשבצת המשולש מכוחו מחזיק המתיישב זכויות בנחלה אינו חל לגביה. פסק דין זה, כמו רבים לפניו אשר עסקו בסוגיה זו ניתן על רקע סכסוך משפחתי אשר במסגרתו השאלה האם מכסת הביצים היא חלק נפרד או בלתי נפרד מהנחלה היתה בעלת משמעות לגבי חלוקת הרכוש בין בני המשפחה המסוכסכים.

אולם, מה גורלו של חקלאי אשר הגיע מסיבותיו להחלטה למכור את הנחלה החקלאית ואת מכסת ביצים? כיצד יבקש מינהל מקרקעי ישראל למסות את העסקה, בהתבסס על שווי הנחלה ללא מכסת ביצים או דווקא ככוללת מכסת ביצים? מעשה שהיה כך היה...

לאחרונה סיים משרדנו לטפל בשתי עסקאות מכר דומות, בהן ביקשו יורשים למכור זכויות בנחלה חקלאית שכללה מכסת ייצור ע"פ חוק המועצה לענף הלול, העסקה הראשונה בוצעה במהלך שנת 2010 והעסקה השניה בראשית שנת 2011.

כהסבר מקדים, אציין באופן כללי כי שיעור דמי ההסכמה שגובה מינהל מקרקעי ישראל כתנאי להעברת זכויות בנחלה חקלאית, אמור לשקף מיסוי של עליית ערך הקרקע ממנו זכאי המינהל לשליש.

והנה למרבה ההפתעה, מתקבלת במשרדנו שומת דמי הסכמה, במסגרתה מקבלת שמאית מטעם מינהל מקרקעי ישראל את הערכים שנקבעו בהסכם המכר כסבירים, אלא שהיא מבקשת לגבות דמי הסכמה גם עבור ערכה של מכסת הביצים, האומנם?! המדובר בניסיון לגבות דמי הסכמה נוספים בשווי שליש מערך מכסת הביצים, בלי להתבלבל...

לא יבשה הדיו מכתיבת בקשה לעיון חוזר בשומה בפני השמאי הממשלתי המחוזי והנה מתקבלת במשרדנו שומת דמי הסכמה עבור העסקה השנייה – אף במסגרתה מבקש ממ"י למסות בדמי הסכמה את מכירת מכסת הביצים.

לא באה הישועה מפתחו של השמאי הממשלתי המחוזי אשר לדידו רשאי היה המינהל לגבות דמי הסכמה עבור ערכה של מכסת הביצים, הואיל ולדעתו מכסת הביצים מוחזקת כתלות במשק החקלאי (כלומר חייב להיות בעל נחלה כדי להיות בעל מכסת ביצים), שכח רק המלומד כי מכסת ביצים אינה "מקרקעין".

בלית ברירה מגיש משרדנו שתי השגות בפני ועדת השגות על דמי הסכמה במשרד המשפטים, בין היתר, אנו שבים ומנמקים כי אין למסות בדמי הסכמה עליית ערך של מכסת ביצים:

ראשית, מכסת הביצים אינה "מקרקעין"(!) מינהל מקרקעי ישראל, כשמו כן הוא מנהל את מקרקעי ישראל ע"פ חוק ואין לו כל סמכות לנהל, לרשום או למסות מכסות ייצור חקלאיות.
שנית, מכסת הביצים, מהווה זכות כלכלית נפרדת אשר אינה רשומה במינהל מקרקעי ישראל וכאשר בפועל נמכרות מידי יום מכסות יצור בין חקלאים ללא כל צורך בדיווח או רישום אצל מינהל מקרקעי ישראל.

שלישית, תחשיב דמי ההסכמה אמור לשקף עליית ערך קרקע, ממנה זכאי ממ"י לגזור דמי הסכמה ובדיוק מסיבה זו יש להתעלם משווי מכסת הביצים שאינה קרקע.

במסגרת הדיונים בפני ועדת ההשגות, מביע ממ"י עמדתו כי בדין זכותו לגבות דמי הסכמה בגין שווי מכסת הביצים, הפעם נשלף נימוק "מקורי" במיוחד, הנחלה החקלאית הינה לדידו "יחידת יצור כלכלית" אשר הזכויות בה מועברות בשלמות, הזכות לייצר ביצים דומה לדעת ממ"י לכל זכות אחרת שנמסרה לחקלאי.

והסוף הטוב? לפני שבועות מספר התקבלו במשרדנו שתי החלטות של ועדת ההשגות במשרד המשפטים, בשתיהן התקבלה חד משמעית עמדת משרדנו – כאשר ועדת ההשגות קבעה כי אין לכלול את שווי מכסת הביצים בשווי הנחלה לצורך חישוב דמי הסכמה !  וזאת בין היתר תוך הפניה לכך שמכסות ייצור ניתנות להעברה בין חקלאים בנפרד מהנחלה ומהוות לפיכך זכות כלכלית נפרדת ממנה.

אין כל ספק כי קביעת ועדת ההשגות בענין זה מהווה החלטה חשובה ונכונה אשר אף עולה בקנה אחד עם קביעת ביהמ"ש העליון בע"מ 4937/11 כי מכסת הביצים מהווה זכות כלכלית נפרדת מהנחלה.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף