כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

כשירות המוריש לערוך צוואה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - דיני ירושה - צוואה - כשירות לצוות - סכסוכי ירושה - התנגדות לקיום צוואה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
כשירות המוריש לערוך צוואה
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

המאמר שלהלן הינו תקציר פרק מספרו של עו"ד ד"ר רן מובשוביץ "סכסוכי ירושה והתנגדויות לקיום צוואה"
www.yerushot.com

סיכויי טענה כנגד כשירות המצווה

בית המשפט נדרש פעמים רבות לבחון אם המצווה הבין את הצוואה אותה רשם ואם ערך אותה ברצון חופשי. בעלי דין המגישים התנגדויות לקיום צוואה מבקשים מטבע הדברים להעריך את סיכויי הטענה.

במקרה ידוע המכונה פרשת בנדל, דן בית המשפט בשאלה וקבע כי הדרך לבחון את כשירותו של מוריש מתבססת על הנחיה כללית של המחוקק, ולא ניתן לצפות מראש בכל מקרה ומקרה מה תהיה התוצאה.

על פי קביעת בית המשפט, יש לקחת בחשבון את הנתונים הבאים בטרם מתן החלטה בשאלת הכשירות: מודעתו של המצווה לעובדה שהוא עורך צוואה, ידיעתו בדבר היקף רכושו וזהות יורשיו ומודעותו לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו. בית המשפט קבע, כי המשקל שינתן לשיקולים אלו ואחרים הוא דבר המשתנה מעניין לעניין על פי הנסיבות.

כדוגמא, אביא סיפור אמיתי שאירע. למשרדי הגיעה רונית וסיפרה כי אמה אמרה לה שהיא מעוניינת להעביר לה מרכושה בירושה, אלא שבמועד עריכת הצוואה הסתבר כי האם אינה כשירה שכן לשאלותיי בדבר אופן חלוקת הרכוש ענתה "שרונית תחליט" ומאוחר יותר אף הסתבר לי כי האם לא ידעה מהו המועד בו היא רוצה להעניק לרונית מרכושה, אם לאחר פטירתה או עוד בימי חייה, ולמעשה לא מודעת למשמעותה של הצוואה כמכלול הוראות המיושם רק לאחר פטירת המצווה. לבסוף הוברר כי האם כלל לא יודעת את היקף רכושה ומה בבעלותה ולכן אינה יודעת מה לצוות. בלבולה של האם סיכל את עריכת הצוואה.

הוכחת בלבול, הזיות והוראות מוזרות בצוואהלא מביאים לפסילתה האוטומטית
יחד עם זאת, בית המשפט קבע בפרשת קרן לב"י, כי אין די בהוכחה בדבר בלבולו של פלוני, מחשבות השווא או תעתועי הזייתו. אמנם, זהו תנאי הכרחי אך לא בלעדי, שכן יש להוכיח כי אותן הזיות או מחשבות תעתועים הן שהוליכו לכתיבת הצוואה כפי שנכתבה.כלומר, יש להוכיח זיקה בין ההזיות לבין עריכת הצוואה ותוכנה.

באותו פסק דין, עלתה השאלה בדבר הוראות מוזרות המופיעות בצוואה כאשר ניתנה דעת מיעוט בידי השופט גולדברג אשר גרסה, כי עצם העובדה שרצונו של המצווה מעוות אינה שוללת את היות הרצון המעוות אמיתי. במילים אחרות, לדעתו של השופט גולדברג אי אפשר לפסול צוואה המכילה הזיה שמצאה ביטוי כתוב בצוואה, רק מפני שהינה מוזרה ומעוותת. דעתי בעניין היא, כי יש ניתן לנצל חידוד זה כטענת התגוננות למול דרישה לפסילת צוואה מחמת כשירות המצווה. על המתנגד להוכיח את הזיקה שבין ההוראה המוזרה לאי הכשירות הנטענת.

לדוגמא; בעבר, פנה אלי אדם שעמד על כך שבצוואתו תופענה הוראות תמוהות ומוזרות, כגון העברת מסרים לאשתו השתלטנית של אחיו, אשר גרמה לנתק ביניהם לטענתו. המסרים כללו התייחסות למשקל גופה של האישה, המלצה לנקוט בטיפולי דיאטה חריפים ואף מימון לטיפולים בשווי של 10 ש"ח (שכן הם יכשלו בוודאות). ברם, לא היה כל ספק בליבי, שמדובר באדם כשיר לחלוטין, אשר החליט באופן מודע, להתנקם באשת האח באמצעות האמור בתוכן הצוואה. המצווה, שהיה אדם שנון במיוחד, ביקש למעשה לומר את המילה האחרונה והניצחת בסכסוך ארוך השנים עם אשת אחיו, ואכן – הצליח, וצוואתו קוימה.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף