כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הליכי הדיון החדשים בבית הדין לעבודה בתביעות בגין הטרדה מינית


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה - דיני עבודה - הטרדה מינית - סדר דין - הליכי דיון חדשים בבית הדין לעבודה - עוולה אזרחית - נזיקין - פיצויים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
הליכי הדיון החדשים בבית הדין לעבודה בתביעות בגין הטרדה מינית
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב

ביום 30.4.13 נכנסו לתוקף הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה הקובעות את הנהלים לפיהם יתנהל הדיון בפני בית הדין לעבודה בתביעות נזיקיות לפי חוק למניעת הטרדה מינית , תשנ"ה 1998.

החוק למניעת הטרדה מינית קובע בסעיף 6 לחוק כי מדובר למעשה בעוולה אזרחית אשר הוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש) חלות עליה ומכך השתמע גם אופן ניהול ההליך. הנחיות כבוד הנשיאה נועדו להסדיר את ההליך הדיוני בתביעות אלו וקובעת היא בהנחיות אשר נכנסו לתוקפן ביום 30.4.13 כי ההליך יתנהל בשלבים וכל זאת אלא אם הורה בית הדין אחרת.

ההליך ייפתח בהגשת כתב התביעה שיוגש לבית הדין אליו יצרף התובע חוות דעת רפואית או כל תיעוד רפואי מוסמך אחר לשם ביסוס התובענה. הנתבע יהיה רשאי לצרף לכתב ההגנה מטעמו חוות דעת רפואית נגדית מטעמו.

בשלב הראשון של ניהול התביעה יובאו בפני בית הדין לעבודה טיעוני הצדדים, אם בכתב ואם בעל פה, וכל ראיותיהם, היינו יתקיים שלב הוכחת עילת התביעה.

בית הדין יידרש לבחון את הנסיבות, מלוא העובדות והראיות שיובאו בפניו ולהכריע בשאלה האם מתקיימת עילת התביעה של הטרדה מינית או התנכלות לפי הוראות החוק.

בשלב השני ייקבע בית הדין לעבודה אם הוכחה עילת התביעה של הטרדה מינית כהגדרתה בחוק יקבע בית הדין לעבודה, ייקבע לאחר מכן את עובדות המקרה וימנה מינוי מומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין תוך שהוא מציין את זהות המומחה, הוראה לתובע/ת לעמוד לבדיקה רפואית בפני המומחה, והגשת חוות דעת המומחה לבית הדין על בסיס הקביעות העובדתיות שאותם כבר הכריע בית הדין וכן ייקבע את גובה שכר טרחתו ויטיל את התשלום על הצדדים או אחד מהם. המסמכים הרפואיים יומצאו למומחה מטעם בית הדין ואם אישר זאת בית הדין, יומצאו גם חוות הדעת הרפואיות מטעם הצדדים.
בשלב השלישי תוגש חוות הדעת הרפואיות של המומחה הרפואי מטעם בית הדין והמומחה יוזמן לחקירה על חוות דעתו. בשלב זה הצדדים ידרשו להמציא את ראיותיהם ולטעון לעניין הנזק.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף