כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הליכי ניהול הדיון בפני בית הדין לעבודה ביושבו כערכאת ערעור על וועדה רפואית


עורכי דין - מידע משפטי: דיני עבודה , דיני נזיקין ו/או ביטוח - דיני עבודה - דיני נזיקין - וועדה רפואית - ערעור על החלטת ועדה רפואית - בית הדין לעבודה - הנחיות חדשות

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
הליכי ניהול הדיון בפני בית הדין לעבודה ביושבו כערכאת ערעור על וועדה רפואית
מאת: עו"ד שירלי כהן אדיב

ביום 30.4.13 נכנסו לתוקף הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה הקובעות את הנהלים לפיהם יתנהל הדיון בפני בית הדין לעבודה בערעורים על וועדות רפואיות לסוגיהן.

הנחיית נשיאת בית הדין הארצי לעבודה לעניין זה מחליפה את ההנחיה הקודמת שחלה מיום 1/95 ולמעשה משתיתה בהנחיה קביעה רחבה יותר על ההליכים בהם תופעל הנחיה זו. הדבר נועד ליצור אחידות בעניין ערעורים על וועדות רפואיות לסוגיהן אשר מובאות לשולחנו של בית הדין האזורי לעבודה.

ההנחיה עוד מרחיבה מעט וקובעת מסגרת דיונית נוספת אפשרית לקיום ההליך עצמו מעבר לאלו אשר היו נהוגות בהתאם להנחיה הקודמת.

ההנחיה קובעת כי עם הגשת הערעור על אחת מן הוועדות הקבועות בהנחיה, יוזמנו הצדדים להופיע בפני רשם בית הדין האזורי לעבוד ובאין החלטה אחרת.

בתחילת הדיון בפני הרשם, על הרשם להודיע ולהבהיר לצדדים כי הערעור יתקיים בשאלה משפטית בלבד ויפנה את תשומת לבו של המערער לחלופות האחרות העומדות בפניו לפי הוראות הדין לרבות בדיקה מחדש על פי הדין.

במידה והחליט המערער להמשיך את הדיון בבית הדין האזורי לעבודה, יסביר הרשם לצדדים כי מתן פסק הדין אינו בסמכותו אלא בסמכות שופט ועומדות בפניהן החלופות הבאות:

 1. 1.הגעה להסכמה בין הצדדים אם מלאה ואם חלקית אשר תירשם בפרוטוקול ויינתן לה תוקף של פסק דין על ידי הרשם או על ידי שופט.
 1. 2.הצדדים יהיו רשאים לטעון את טענותיהם בעל פה לפני הרשם אשר ירשום פרוטוקול ויעבר הפרוטוקול לשופט למתן פסק דין בהתאם לטיעונים.
 1. 3.הצדדים יהיו רשאים להגיש טענותיהם בכתב לרשם תוך מועד קצוב שייקבע הרשם לצורך העברת הטיעונים לפני שופט שייתן פסק דין.
 1. 4. החלופה הרביעית הינה אפשרות אשר הוספה בהנחיה זו של כבוד הנשיאה והיא קובעת כי הצדדים רשאים לבקש שהערעור ידון בפני שופט. במקרה זה התיק יועבר לשופט אשר  יורה על סדרי דין בהליך ויחליט האם לזמן את הצדדים או להורות על סיכומים בכתב.
על הרשם לנהל פרוטוקול מסודר בו ירשום את ההסברים שנתן לצדדים ואת תגובתם ועמדותיהם.

במידה והצדדים בחרו באחת מן החלופות בהתאם להם הם טוענים אם בכתב ואם בעל פה, טיעוניהם יועברו כאמור לפני שופט למתן פסק דין אך בשלב זה במידה וראה השופט כי מתעוררות בהליך שאלות משפטיות שלא נמצאה להן בהתייחסות בפרוטוקול שנרשם על ידי הרשם שניהל את הדיון, או בסיכומים של הצדדים, רשאי השופט על פי שיקול דעתו בשים לב לכלל נסיבות המקרה, לבקש התייחסות נוספת בכתב או לזמן את הצדדים להשלמת טיעון בעל פה.
פסק הדין שיינתן על ידי השופט שיכריע בערעור יינתן בהעדר הצדדים וישלח לצדדים בדואר ובשולי פסק הדין יצוין זכותם של הצדדים להגיש בקשת רשות ערעור בפני נשיא בית הדין הארצי לעבודה, סגנו או שופט שמינה הנשיא לכך, תוך 30 יום.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף