כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

השלכות הגשת הוכחת חוב תוך הצהרה כי אין בידי הנושה כל בטוחה - תחרות על כספים בין בעלי תפקיד


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות , דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל - הליכי פשיטת רגל - נאמן - הסדר נושים - הוכחת חוב - עדיפות - נושה מובטח - הליכי נשייה - בטוחה - עיקולים - הוצאה לפועל - תחרות בין נאמנים - פסיקת העליון

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
השלכות הגשת הוכחת חוב תוך הצהרה כי אין בידי הנושה כל בטוחה - תחרות על כספים בין בעלי תפקיד
מאת: עו"ד דוד מימון

טוען לנשייה בחייבת בהליכי פשט"ר שטען , כי החייבת התחייבה לשלם את חוב בעלה  מתוך כספי מכירת בית אותו קיבלה בירושה, טען כי הינו נושה מובטח מאחר שהיה נאמן להסדר נושים של חברה והגיש בקשה לבית המשפט של הפירוק לאפשר לו נקיטת הליכים למכירת הבית, שאישר הבקשה ובשל כך נרשמה הערה בלשכת רישום המקרקעין.

במועד בו נרשמה הערה היו רשומים עיקולים על הבית בסכום של כשני מליון ₪, בשעה שערכו של הבית היה כ-800 אלף ₪. החוב הנטען לקופת הסדר הנושים עמד על כ-860 אלף ₪ וכן היתה רשומה משכנתא על סך כ-150,000 ₪ לטובת בנק הפועלים.

הנאמן לנכסי החייבת בהליכי פשיטת הרגל פעל למכירת הבית של החייבת והצליח לקבל עבורו סך של 1,360,000 ₪.

הנאמן להסדר הנושים הגיש הוכחת חוב בה טען לחוב החייבת להסדר הנושים ובסוף תצהירו ציין מפורשות כי אין לו כל בטוחה לכיסוי החוב.
למרות האמור לעיל, ובניגוד מוחלט למצב המשפטי הגיש הנאמן להסדר הנושים בקשה לבית המשפט המחוזי להורות על העברת הכספים שנותרו ממכירת הבית לאחר סילוק המשכנתא, לידיו לנוכח טענתו, כאילו היה נושה מובטח בבית.

בית המשפט המחוזי, קבע, חרף התנגדות הנאמן לנכסי החייבת, וללא דיון ובירור המצב המשפט והעובדתי כי רישום ההערה, אותה כינה הערת אזהרה, נועדה להוות הענקה לנאמן להסדר הנושים וקיבל את בקשתו תוך שהוא מורה להעביר אליו את יתרת כספי מכירת הבית, שעמדו על סך של כ-1,041,000 ₪.

על החלטת בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון, שבין היתר נטענו במסגרתו הטענות הבאות:

בית המשפט שגה בכך שהכריע בשאלות עובדתיות ללא דיון וחקירה, אין בהתחייבות לה טוען הנאמן להסדר הנושים כדי להקנות לו מעמד של נושה מובטח, ואין מעמדו טוב יותר מכל נושה רגיל אחר, ההערה שנרשמה אינה הערת אזהרה כמשמעותה בסעיף 126, ועל כן לא נועדה להקנות זכויות יתר למי שלטובתו נרשמה ההערה, אף אם הוענקה לנאמן להסדר הנושים " זכות יתר כלשהי" הרי לא היה בה כל ממש לנוכח העובדה כי על הבית היו רשומים עיקולים בסכומים הגבוהים מערך הבית ועל כן ממילא לא קיבל מאומה בהענקה הנטענת, משהצהיר הנאמן להסדר נושים במסגרת הוכחת החוב שהגיש כי אין לו כל בטוחה, מנוע הוא מלטעון כי יש לו בטוחה, ואף אם היתה לו בטוחה הוא נחשב כמי שוויתר עליה, כי בהחלטתו מנע המחוזי את בדיקת הוכחת החוב של הנאמן להסדר הנושים הן בקשר לעובדה כי אכן הנאמן להסדר הנושים נושה בחייבת ומהו שיעור החוב הנטען, שכן הורה על העברת כל יתרת הכספים ללא בחינת הדברים.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור ללא שמיעת המערער ותוך שהוא דוחה את כל טענות הנאמן להסדר הנושים, בקביעתו החד משמעית כי אין בהתחייבות שנטען שניתנה לנאמן להסדר הנושים על ידי החייבת משום בטוחה כלשהי, וכי אין הוא יכול לטעון בניגוד להצהרתו בהוכחת החוב שהוגשה על ידו.

בית המשפט העליון, הסתפק בדברים אלה, משלא היה צורך לדון ביתר הטיעונים, כדי לקבל את הערעור, והנאמן להסדר הנושים חויב להשיב לקופת הנאמן של החייבת, עו"ד מימון דוד, את כל הסכומים שהועברו אליו לרבות להשיב את הוצאות המשפט שנפסקו לו על ידי בית המשפט המחוזי.

לנוכח העובדה כי למעשה הצדדים להליך היו שניהם "פקידי בית המשפט" לא חויב הנאמן להסדר נושים בהוצאות משפט.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף