כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

ההשלכות שיחולו על המגזר החקלאי בעקבות השינויים במס הרכישה החל מיום 1.8.13


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי, דיני מקרקעין - מיסים מגזר חקלאי - דיני מקרקעין - מס רכישה - שינויים - רכישת נחלה חקלאית - פיצול מרכיבי מס רכישה - משפרי דיור - חלק חקלאי - יחידת המגורים - דירה יחידה


השלכות התיקון במס הרכישה ביחס למרכיב דירות המגורים בנחלות, ישפיע על נחלות באזורים רבים ולא רק במרכז הארץ...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
ההשלכות שיחולו על המגזר החקלאי בעקבות השינויים במס הרכישה החל מיום 1.8.13
מאת: עו"ד ורו"ח שניר שער ועו"ד אביגדור ליבוביץ

בימים אלה אמור לעבור בקריאה שניה ושלישית חוק ההסדרים יחד עם אישור תקציב המדינה לשנים 2013 – 2014.

ברשימה זו, נבקש לעמוד על השינויים במס הרכישה שאמורים להיכנס לתוקף ביום 1.8.13 ואשר ישליכו באופן ישיר על רוכשי נכסים במגזר החקלאי ובייחוד בכל הקשור לרכישת נחלות ומגרשים בהרחבות.

דירת מגורים יחידה/"משפרי דיור" - ראשית נאמר, כי ההחמרה במס הרכישה על "משפרי דיור" שהופיעה בהצעת החוק ירדה מן הפרק, ולכן רוכשי דירת מגורים יחידה ימשיכו ליהנות ממדרגות מס הרכישה המופחתות לפי החישוב הבא: על חלק השווי שעד 1.47 מיליון ש"ח לא ישולם מס רכישה. על חלק השווי העולה על 1.47 מיליון ₪  ועד 1.744 מיליון ש"ח ישולם 3.5% מס רכישה ועל חלק השווי העולה על 1.744 מיליון ש"ח ועד 4.5 מיליון ש"ח ישולם 5% מס רכישה ועל חלק השווי שמעל 4.5 מיליון ועד 15 מיליון ישולם 8% מס רכישה ועל חלק השווי שמעל
15 מיליון ישולם 10% מס רכישה.

הגדלת מס הרכישה על דירות בשווי מעל 15 מיליון -  על מנת לממן את הגירעון שנוצר מביטול הגדלת מס הרכישה על משפרי דיור, הוחלט על הגדלת מס הרכישה לשיעור של 10% על דירות שהשווי שלהם הוא מעל 15 מיליון .

דירת מגורים לא יחידה - עודכנו מדרגות מס הרכישה לדירת מגורים לא יחידה באופן שעד 1,09 מיליון יחויב במס רכישה בשיעור של 5% ועל חלק השווי שמעל 1.09 מיליון ועד 3.268 מיליון יחויב במס רכישה בשיעור של 6% ועל חלק השווי שמעל 3.268 מיליון ועד 4.5 מיליון יחויב במס רכישה בשיעור של 7% ועל חלק השווי שמעל 4.5 מיליון ועד 15 מיליון יחויב במס רכישה בשיעור של 8% ועל חלק השווי שמעל 15 מיליון יחויב במס רכישה בשיעור של 10% כאמור לעיל.

השלכות התיקון במס רכישה כל רוכשי מגרשים בהרחבות- שינויים במס רכישה צפויים גם לגבי רוכשימגרשים פנויים (לא מבונים). כידוע נכון להיום מי שרוכש קרקע, לרבות רכישת חלק זכויות הבנייה בלתי מנוצלות בנחלה, משלם 5% מס רכישה.     
בעקבות התיקון, מס הרכישה יעלה מ - 5% ל - 6%, למעט מקרים בהם נרכשה הקרקע לצורך הקמת בית מגורים שאז רוכש שבנה על הקרקע בתוך 3 שנים יקבל החזר מס רכישה של 1%.

השלכות התיקון במס רכישה על רוכשי נחלות - בעת רכישת נחלה רשויות המס עורכות שלושה חישובי מס. האחד, חיוב במס רכישה עבור בית או בתי המגורים בנחלה, לפי מדרגות של דירה יחידה ודירה לא יחידה (בהתאם למצבת הנכסים של רוכש הזכויות). השני, חבות במס רכישה בגין מכירת החלק החקלאי. השלישי, חבות במס רכישה בגין מרכיב זכויות הבנייה.    

בגין מרכיב החלק החקלאי וזכויות הבניה ישלם רוכש הזכויות סך של 6% במקום 5% שחל עד לתיקון. בגין מרכיב דירת המגורים, דירה יחידה ודירה לא יחידה, יחולו המדרגות המעודכנות כפי שהוסבר לעיל.     

השלכות התיקון במס הרכישה ביחס למרכיב דירות המגורים בנחלות, ישפיע על נחלות באזורים רבים ולא רק במרכז הארץ, שכן מרכיב בתי המגורים עולה כדי 75% משווי התמורה, מה שיביא לחבות גבוהה במס רכישה הן בגין מרכיב החלק החקלאי וזכויות הבניה והן בגין מרכיב בתי המגורים בנחלות.

נזכיר, כי מדובר בהצעת חוק שאמורה לעבור בכנסת ובמקומותינו כידוע, ייתכן ויהיו שינויים ועדכונים, עליהם נעמוד בהמשך בהתאם לנדרש.

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, במיסים ובעסקאות במגזר החקלאי www.lieblaw.co.il
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף