כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

דיני מכרזים - סקירת פסיקה על תנאי סף ועל תיקונים בתנאי המכרז


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות, משפט מנהלי - דיני מכרזים - מכרז - משפט מנהלי - חדשות מכרזים - תנאי סף במכרז - תיקון תנאי מכרז - עתירה - הוצאות - סקירת פסיקה

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
דיני מכרזים  - סקירת פסיקה על תנאי סף ועל תיקונים בתנאי המכרז
מאת: עו"ד אהוד גרא

בשני פסקי דין שהתפרסמו לאחרונה דן בית המשפט בעתירות מקדימות ביחס לתנאי המכרז, שהוגשו לפני הגשת ההצעות. בעתירות אלה באים לביטוי דברים שנכתבו כאן לא פעם בעבר: אם אתם סבורים שתנאי המכרז אינם חוקיים, אל תשתתפו בו תעתרו לתיקונם.

בפסה"ד הראשון [עת"מ 2675-01-13 ארגון חברות ההסעה בישראל נ' משרד האוצר ואח'] דרשו העותרים מהמשיבים בשלב ההבהרות לבצע תיקונים בתנאי המכרז ובתנאים המוקדמים. המשיבים נענו לחלק מהתיקונים המבוקשים, אך דחו את הדרישות ביחס לאחרים. לעותרים לא נותרה ברירה אלא לעתור לבית המשפט. כתוצאה מהעתירה, בקשו המשיבים לדחות את מועד הגשת ההצעות והמשיכו בתהליך של בחינת תנאי המכרז. בעקבות בחינה נוספת זאת, כאשר התקרב מועד הדיון הם ביקשו שהעתירה תידחה מהטעם שהיא מוקדמת. בית במשפט החליט לדון בבקשה לסילוק על הסף במועד שנקבע לדיון בעתירה. בדיון, נוכח קבלת דרישותיהם, הציעו המשיבים שהעתירה לא תסולק על הסף, אלא תתוקן לאחר שתנאי המכרז יקבעו סופית. העותרים סירבו לתקן את העתירה [אלא להגיש ככל שיידרש עתירה חדשה], ועל כן המשיבים ביקשו מבית המשפט למחוק אותה.

המחלוקת שנותרה בין הצדדים נגעה לשאלת ההוצאות. העותרים טענו שמאחר שבקשותיהם לתיקון תנאי המכרז התקבלו לאחר הגשת העתירה על המשיבים לשאת בהוצאות העתירה בסך 40,000 ש"ח.

בית המשפט הכיר בזכותם של המשיבים הבסיסית [במגבלות של הדין המנהלי] לקבוע את תנאי המכרז וכן הכיר בזכותם לשנות ולתקן אותם. עם זאת, לאחר שגם המשיבים הסכימו "שהגשת העתירה נכון שהיתה צודקת בזמנה", הגיע בית המשפט למסקנה כי, "יש לקבל את בקשת העותרים לפסוק לטובתם שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בגין הגשת העתירה. אשר למהות – פניית העותרים לבית המשפט נעשתה ,,, לאחר שעמדתם התקבלה באופן חלקי, והם פנו שוב ואז נענו בשלילה תוך שמובהר להם על ידי המשיבים כי אין בדעתם להכניס תיקונים נוספים למכרז בעקבות פנייתם. משזו התשובה שניתנה הרי שלא היה על העותרים להמתין לשאלות הבהרה או תשובות בטרם יפנו לבית המשפט. אשר לעיתוי – העותרים היו חייבים לפנות מיד לבית המשפט ...".

בית המשפט פסק לעותרים את השבת מלוא הוצאות האגרה, וכן 15,000 ש"ח.

בפסה"ד השני [ה"פ 26532-01-13 אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ נ' מעלה אדומים חברה לתכנון ופיתוח בע"מ] דחה בית המשפט בקשה לצו שיצהיר על בטלותו של תנאי במכרז שפרסמה המשיבה, לפיו הצעה שתסטה ביותר מ-18% מאומדן חסוי שהכינה – תיפסל. בית המשפט פסק שבנסיבות המכרז, ולמרות שיש בכך תנאי סף 'סודי' עדיף לקבוע קו גבול ברור  [שמעבר לו תיפסל ההצעה] על פני התדיינויות בעתיד. במקרה זה, ולמרות דבריו של כב' השופט חנן מלצר בעע"ם 2398/12 על הפסול שבתאי סף 'סודי' המכרז, דחה בית המשפט את העתירה.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף