כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

סוגיות בניהול הבית המשותף והוצאות הבית המשותף


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - בתים משותפים - בית משותף - הוצאות - ניהול הבית המשותף - תקנון - דייר - ועד בית - ועדי בתים - נציגות - מחלוקות

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים


סוגיות בניהול הבית המשותף והוצאות הבית המשותף
מאת : עו"ד שירלי כהן אדיב

המגורים במסגרת בית משותף מעלים לא אחת מחלוקות בין הדיירים של הבית המשותף. השכנים שלנו הם לא בהכרח מי שהיינו בוחרים לנו כשכנים ושכנות טובה אינה נחלת הכלל.

מרבית הסכסוכים אשר מגיעים לפתחו של בית המשפט הם דווקא בבתים משותפים קטנים יחסית בהם אין חברת ניהול אשר דואגת לניהול השוטף והתחזוקה של הבית המשותף קח שפועל יוצא שהדיירים ונציגות הבית המשותף אמורים לנהל בעצמם את כל הקשור באחזקת הבית המשותף. הפערים שבין הדיירים בבית המשותף והדעות השונות של הדיירים מביאים למחלוקות בהתייחס לניהול הבית המשותף.

לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף והנציגות תפעל לפי הוראות התקנון, אם זה שנקבע על ידי הדיירים ואם התקנון המצוי בחוק, בהיעדר תקנון מיוחד.

בהתאם להוראות החוק, הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף כאשר האסיפה הכללית הרגילה תבחר בנציגות בת אחד או יותר, אך לא יותר מחמישה חברים. כאשר מדובר בנציגות של יותר מחבר אחד, ייבחר אחד מחבריה כגזבר.

כל בעל דירה בבית המשותף חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.

לעתים טוען דייר בבית משותף כי הוציא הוצאה עבור ניהול והחזקתו התקינה של הבית המשותף ודורש הוא כי סכום זה יקוזז מן הסכום אשר חב הוא כתשלום דמי ועד הבית. אין בהוראות החוק התייחסות מפורשת לסוגיה זו אשר הגיעה לפתחו של בית המשפט לא אחת.

ההלכה לעניין זה קובעת כי דייר המתקן בעצמו ועל חשבונו את הרכוש המשותף, ומבקש לאחר מכן החזר הוצאותיו, עליו נטל הראייה להוכיח ארבעה תנאים מצטברים: א) היה פגם ברכוש המשותף; ב) ההוצאות היו סבירות בנסיבות העניין; ג) התיקון היה מחויב המציאות; ד) התיקון בוצע ברמה סבירה.

לדייר לא יכולה לעמוד כל טענת קיזוז אלא בהסכמה מפורשת. דייר בבית המשותף לא רשאי להחליט על דעת עצמו כי הוא לא ישלם ועד בית בתמורה לעבודות כאלו ואחרות שהוא מנדב את עצמו לבצע בבית המשותף וברכוש המשותף.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף