כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

האם הילדים שותפים בהחלטות בהליכי הגירושין


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני משפחה - גירושין - שיתוף ילדים בגירושין - ועדת רוטלוי - זכות הילד להישמע - רצון הילד - טובת הילד


אין ספק שלמהלך זה תהיה השפעה לא מבוטלת על סכסוכי הגירושין,כאשר הילד הופך להיות צד נוסף, בעל דעה ורצון משלו, שלא תמיד תהיה תואמת לדעה של הוריו ולעתים לא תהיה תואמת לדעתם של אחיו האחרים.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
שיתוף הילדים בהליכי הגירושין – הלכה למעשה
מאת: עו"ד לירן פרידלנד

באמנה לזכויות הילד נקבע כי לילד זכות להביע דעתו בחופשיות בכל עניין הנוגע לו, תוך משקל ראוי לדעותיו, בהתאם לגילו ומידת בגרותו, כאשר למטרה זו תינתן לילד הזדמנות להישמע בכל הליך שיפוטי הנוגע לו.

הועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה, המליצה להוסיף לחוק בתי המשפט לענייני משפחה פרק בנושא: "השתתפות ילדים בהליכים הנוגעים להם".

בעקבות המלצה זו הוקם פרוייקט ניסיוני – "פיילוט"- ב-2 בתי משפט למשפחה, בירושלים ובחיפה למשך 3 שנים, כאשר המטרה היא כי בתום תקופה זו הפרוייקט יחול בכל בתי המשפט למשפחה.

זכות הילד כוללת מס' מרכיבים:

 • א.הזכות להישמע – להביע דעותיו, רגשותיו ועמדותיו.
 • ב.הזכות להשפיע – שיינתן משקל ראוי לרצונו ודעותיו של הילד.
 • ג.הזכות למידע – זכות הילד לקבל את המידע הנוגע לו או להליך בעניינו.
הדרכים לשמיעת הילד בהליכים אזרחיים:

 • א.באמצעות תסקיר פקיד סעד או חוו"ד מומחה.
 • ב.שמיעה ישירה על דרך של פגישה בין השופט לילד, ללא נוכחות הוריו או עורכי דינם.
רף הגיל שנקבע לשמיעת הילד הינו גיל 6, או אפילו מתחתיו, אם בית המשפט ראה לנכון לעשות כן.

ממצאי תכנית הפיילוט שהתקבלו עד כה:

 1. -58% מההורים הביעו חשש או התנגדות לשמיעת הילד.
 2. -כמחצית הילדים שהוזמנו הגיעו למפגש עם עובדת סוציאלית של יחידת הסיוע.
 3. -רוב הילדים (72%) ידעו להביע מהו הפתרון הרצוי עבורם והביעו רצון לשמור על דבריהם חסויים מהוריהם.
במרץ 2013 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ייצוג ילדים ונוער התשע"ג-2013, המבוססת על הנוסח שנכלל בהמלצות ועדת רוטלוי, בה גובש מודל לייצוג הילד, ע"י אפוטרופוס לדין או עורך דין.

ההכרה בזכות הילד לייצוג מבטאת את ההכרה בילד כאדם נפרד מהוריו, בעל צרכים, זכויות ואינטרסים אשר עשויים לעתים לעמוד בניגוד לאלה של הוריו או של בני משפחה אחרים.

לצורך קביעת המשק
ל שיינתן לרצון הילד, יש לבדוק מס' גורמים:

 1. -תפיסת העצמאות שלו בגיבוש עמדותיו.
 2. -ההשפעות על רצון הילד.
 3. -ההתאמה בין רצון הילד לטובתו.
 4. -החשש לאותנטיות רצונו של הילד במצבי הסתה או ניכור הורי.
החששות המלווים שינוי זה אינם מבוטלים ובכללם היעדר כלים וניסיון מקצועיים לשופטים על מנת להעריך באופן מקצועי את דברי הילד, חשש מנזקים פסיכולוגיים שיגרמו לילדים ופגיעה בזכות ההורים להליך הוגן, עת ילדם נשמע ללא נוכחותם או נוכחות עורכי דינם.

אין ספק שלמהלך זה תהיה השפעה לא מבוטלת על סכסוכי הגירושין,כאשר הילד הופך להיות צד נוסף, בעל דעה ורצון משלו, שלא תמיד תהיה תואמת לדעה של הוריו ולעתים לא תהיה תואמת לדעתם של אחיו האחרים. נשאר רק לקוות  ששיתופם של הילדים במאבק המשפטי, תסייע להוריהם להשכיל ולהבין שהפתרון הטוב ביותר למשפחתם היא סיום מהיר של הסכסוך תוך גיבוש הסכמות בכל הנושאים שבמחלוקת, על מנת למנוע נזקים קשים לילדיהם, שישפיעו על עתידם ועל עתיד מערכת היחסים ביניהם.

 • 11 לנובמבר 2013
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף