כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

אי תשלום דמי שכירות – לא תמיד מהווה עילה לפינוי הדייר המוגן


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - דיירות מוגנת - דמי שכירות - פינוי דייר מוגן

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
אי תשלום דמי שכירות לא תמיד מהווה עילה לפינוי הדייר המוגן
מאת: עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד נירה אשכנזי

 1. 1.הקדמה
 2. דיירות מוגנת הינה מצב ייחודי שבו מוענקת לאדם זכות להתגורר בדירה ולשלם דמי שכירות מופחתים. זכות זו מוגדרת כזכות כלכלית והיא מוענקת לאדם מכוח חוק הגנת הדייר. משמעותה של הזכות היא שבעליו של נכס מקרקעין מסוים לא יוכל לפנות אדם המצוי בנכס ויש לו חזקה בו. כמו כן, בעל הנכס אינו יכול להעלות את שכר הדירה אשר משולם לו על ידי הדייר המוגן. למעשה, יש בחוק זה פגיעה ממשית בקניינו של בעל הנכס אשר אינו יכול לממש את הפוטנציאל הכלכלי של הנכסים.
כדי להרחיב על נושא זה ראה מאמר בנושא "דיירות מוגנת".

סעיף 131(1) לחוק הגנת הדייר מורה כי על אף האמור בכל חוזה או הסכם, תהא זו עילת פינוי אם הדייר לא המשיך בתשלום דמי השכירות המגיעים ממנו. יחד עם זאת, לא כל הפסקה בתשלום דמי השכירות נותנת לבעל הבית עילת פינוי נגד דיירו החוקי.

 1. 2.תקופת אי התשלום "ניתוק של המשכיות התשלומים"
 2. גם אם ייקבע שהייתה הפרה לעניין תשלום דמי השכירות, ייתכן כי מדובר במחדל זניח, אשר נמשך תקופה קצרה יחסית לתקופה הארוכה שבה מוחזק הנכס, ולכן אין זו הפרה יסודית ומתמשכת המעמידה את הדייר המוגן בסכנה של פינוי.
הכלל הוא כי דייר איננו מעמיד עצמו בסכנת פינוי אלא אם כן הימנעותו מתשלום דמי שכירות מגיעה לידי ניתוק של המשכיות התשלומים.

לפי הלכת בית המשפט העליון, עילה זו תקום רק כאשר הפסקת התשלום תהפוך לעניין של קבע. מצב דברים זה, של ניתוק קבוע בהמשכיות התשלומים, הוא תנאי בל יעבור להעמדתה של עילה לפי סעיף 131(1) לחוק, ואין די בכך שיחול איחור קל ופעוט בתשלום דמי השכירות.

בית המשפט קבע באחד מן המקרים שהובאו בפניו כי  תקופה של תשעה חודשים אינה ניתוק של המשכיות התשלומים, כאשר דובר על תשלום עקבי ושיטתי במשך 35 שנה. בית המשפט פסק כי פינוי במקרה זה יהווה סנקציה קשה וחמורה.

זאת ועוד, ככל שקיימת מחלוקת באשר לגובה דמי השכירות, והדייר ממשיך לשלמם, הרי שלא קמה עילת פינוי נגדו.

 1. 3.ההבדל בין דייר מוגן בעסק לדייר מוגן בדירת מגורים
 2. בתי המשפט מתייחסים לאיחור  תשלום דמי השכירות של בעל העסק השוכר בדיירות מוגנת, באופן שונה מאשר לדיירים בדירת מגורים.כאשר מדובר בדירת מגורים, יתייחס בית המשפט לאיחור ביתר סלחנות ועם נטייה לא לפנות את הדייר.לעומת זאת, הצפי מאיש עסקים הנהנה משכר דירה נמוך במסגרת היותו דייר מוגן הוא כי ישלם בזמן וידייק. בתי המשפט מתייחסים באופן יותר מחמיר לבעל עסק המאחר בתשלום שכר הדירה, והנטייה לתת פסק דין של פינוי גדולה יותר.
 1. 4.נטל ההוכחה - מונח על התובע
 2. בעל בית אשר תובע פינוי לפי עילה זו חייב להוכיח את העובדות שעליהן היא מושתתת. לאמור, נטל ההוכחה לטענת קיומה של עילת פינוי עקב אי תשלום דמי שכירות מונח על כתפיו של התובע.
 1. 5.לסיכום,
 2. מטרתה של הדיירות המוגנת היא פעמים רבות סוציאלית - עזרה לחלשים שבחברתנו. לכן, כדי לפנות דייר מוגן מהנכס, נדרשת הוכחה של פעולה עקבית המפרה לחלוטין את הסכם הדיירות המוגנת. משכך, אם אין המדובר בהפסקת קבע של ממש בתשלום דמי השכירות, אזי אין עסקינן בעילת פינוי מגובשת.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף