כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הוריך העבירו לך במתנה את זכויותיהם במשק, האם ביכולתם לחזור בהם מן המתנה ולפנותך מן המשק?


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין, מגזר חקלאי - מגזר חקלאי - מקרקעין - חוזה מתנה - חוזה מתנה על תנאי - תנאי מתלה - ביטול המתנה - משק חקלאי

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
הוריך העבירו לך במתנה את זכויותיהם במשק, האם ביכולתם לחזור בהם מן המתנה ולפנותך מן המשק?
מאת: עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד נירה אשכנזי

אנו עדים למקרים רבים בהם הורים מעניקים במתנה את המשק שבבעלותם, ואשר בו הם מתגוררים, ובו בנו את "מפעל חייהם",לאחד מילדיהם על מנת שהוא ימשיך בפועלם ויהיה לדור ההמשך.
הענקה שכזו, מהווה מתנה, ובמקרים רבים נחתם בין הצדדים (הבן וההורה) חוזה מתנה.

אל משרדנו הגיע בנם של ההורים מקימי המשק, מלווה באשתו (שניהם בשנות ה- 60 לחייהם).
במקרה הנ"ל, הבן ואשתו בנו את ביתם במשק, לפני עשרות שנים, באישור ההורים, והצטרפו להורים המייסדים בעבודת המשק. לאחר שנים ארוכות, של עבודה ומחייה משותפת במשק,  יזמו ההורים את הענקת המשק במתנה לבנם ולכלתם ובין הצדדים נחתם "חוזה מתנה".

הבן והכלה קיבלו את המשק לידיהם במתנה, והמשק אף נרשם על שמם.

יחד עם זאת, לצד המתנה התחייבו הבן והכלה התחייבויות שונות כלפי ההורים המייסדים (שנוסחו בהסכם בין הצדדים). כך למשל, התחייבו הבן והכלה לאפשר להורים מגורים במשק לכל ימי חייהם, לשאת בכל הוצאות המחיה של ההורים, עבור ניהול משק הבית, לרבות תשלום חשמל, מיים, ארנונה, מיסים, וכן לשלם להורים סכום חודשי אשר יבטיח מחייתם המינימלית.

לאורך השנים הצדדים חיו בשלום זה לצד זה, כשהבן והכלה נושאים במרבית התשלומים השונים להם התחייבו בהסכם (לא כולם).
אלא שהאידיליה חדלה מלהתקיים  אחרי מספר שנים.
רוחות רעות, החלו מנשבות במשק היפה והפסטורלי, ו"דם רע" החל זורם בין הבן, והכלה  לבין האב והאם.
יתכן שהיו אלה האחים האחרים שקינאו באידיליה ששררה בין הצדדים, ויתכן שהיו אלה הצדדים עצמם אשר מאסו אלה באלה.
בין הצדדים נוצר מצב של חוסר תקשורת, וחוסר יחסים, כמעט מוחלט.ההורים הגישו תביעה לביטול המתנה לבית המשפט לענייני משפחה בטבריה כנגד הבן והכלה, עקב יחס מחפיר, לטענתם, והפרת הסכם המתנה.

האם רשאים ההורים לחזור בהם מהענקת המתנה לבנם ולכלתם? האם ניתן לבטל הענקת המשק, לאחר שנרשם על שם הבן והכלה?

כזכור, במקרה שלפנינו המתנה הושלמה ברישום.

בית המשפט נזקק לשאלה, האם הופר הסכם המתנה על ידי הבן והכלה? מה היה טיבו של הסכם המתנה? האם המדובר בהסכם מתנה על תנאי? או לחילופין הסכם מתנה עם חיוב לצידו?

חוזה מתנה על תנאי, פירושו כי עצם הענקת המתנה מותנית בתנאי מסוים ("תנאי מתלה"), אין לחוזה המתנה תוצאות משפטיות כל עוד לא התקיים התנאי, או לחילופין כאשר חדל התנאי מלהתקיים ("תנאי מפסיק"). במקרה כזה נותן המתנה יכול לחזור בו מן המתנה.

לעומת זאת, חוזה מתנה בחיוב הינו חוזה אשר במסגרתו נותן צד אחד מתנה ומקבל המתנה נוטל על עצמו חיוב כלפי נותן המתנה. חיוב זה אינו תמורה עבור המתנה ואינו קשור אל חוזה המתנה בקשר הדדי, לפיכך במקרה ובו החיוב אותו נטל מקבל המתנה על עצמו הופר, הרי שרק החיוב החוזי הופר ולא חוזה המתנה, לכן נותן המתנה אינו יכול לבטל את המתנה.

במקרה זה משרדנו, כאמור, ייצג את הבן והכלה, ושכנע את בית המשפט –כבוד השופטת ג'מילהג'בארין כליפה, כי המדובר בחוזה מתנה שחיוב בצידו, כלומר – לא ניתן לבטל את המתנה – למרות מערכת היחסים הקשה בין הצדדים.
בית המשפט לענייני משפחה שוכנע כי  החיוב הכספי אותו נטל הבן על עצמו (במסגרת החוזית בין הצדדים) עומד לבדו ואין כל קשר בינו לבין עצם הענקת המתנה במסגרתו הועברו הזכויות בין ההורים לבנם ולכלתם.

לפיכך במידה והופר חיובו של הבן כלפי הוריו הרי שמדובר בהפרה חוזית וההורים זכאים לתבוע כספים מן הבן והכלה (במידה שיוכיחו כי הכספים לא שולמו), אולם הם אינם זכאים לבטל את המתנה כתוצאה מכך.

ההורים לא השלימו עם פסק הדין, והגישו ערעור לבית המשפט המחוזי בנצרת.
בית המשפט המחוזי בנצרת, בהרכב של 3 שופטים, דחה פה אחד את הערעור וקיבל במלואו את פסיקתה של שופטת בית המשפט לענייני משפחה.
יובהרתוצאה זו אינה הכרחית בכל מצב, וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף