כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

החלטה 1304 מיום ה- 6.11.13 בעניין הליך השגה על שומות מקרקעין וביטול החלטה 1181


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני מיסים, דיני מקרקעין - מיסוי מקרקעין - החלטה 1304 - תיקון החלטה 1181 - שומות מקרקעין - השגה


... יצוין כי החלטה 1304 יצרה אבחנה בין "מחלוקת שמאית" ל"מחלוקת משפטית"...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
החלטה 1304 מיום ה- 6.11.13  בעניין הליך השגה על שומות מקרקעין וביטול החלטה 1181
מאת: עו"ד גד שטילמן ועו"ד אריאל רוט

בימים אחרונים התקבלה במועצת מקרקעי ישראל החלטה מס' 1304 שהינה החלטה המתקנת ומבטלת את החלטה 1181, אשר עוסקת בהליכים הפרוצדוראליים להשגות של שומות מקרקעין מול רשות מקרקעי ישראל.

החלטה זו אינה משנה באופן מהותי את החלטה 1181 משנת 2009, שקבעה מנגנון אחיד לטיפול בהשגות חוכרים על שומות מקרקעין כגון דמי חכירה, דמי היתר, דמי שימוש וכד', תוך פיצול הליכי ההשגה להליך ראשוני של "השגה ראשונה" והליך נוסף של "השגה שנייה" וכן הקמת "ועדת השגות" המורכבת משלושה חברים: משפטן הכשיר לכהן כשופט בית משפט השלום המכהן כיו"ר הוועדה, השמאי הממשלתי ושמאי מקרקעין ששמו כלול ברשימת השמאים המכריעים.
החלטה 1304 לא שינתה את המנגנון האמור, אך יחד עם זאת, הכניסה בו מספר תיקונים אשר בחלקם מיטיבים במעט עם החוכר, דוגמת הארכת המועדים להגשת ההשגה וכן מתן אפשרות להגשת בקשה לתיקון טעות טכנית בשומה.
עוד יצוין כי החלטה 1304 יצרה אבחנה בין "מחלוקת שמאית" ל"מחלוקת משפטית" כאשר מההחלטה עולה כי השמאי שדן בהשגה הראשונה או ועדת השגות רשאים לדון במחלוקת משפטית, אך יחד עם זאת, ככל וסבורים שההכרעה בשאלה המשפטית אינה בסמכותם, כי אז רשאים לעכב את הדיון עד להכרעה בשאלה המשפטית.
בין יתר התיקונים אשר הוכנסו בהחלטה החדשה:
 1. 1.מתן אפשרות של בקשה לתיקון טעות טכנית של השומה. תיקון טכני אינו מחייב הגשת שומה והיא תוגש תוך 21 יום. תיקון טעות כולל: טעות אריתמטית בתחשיב השומה, הזכויות הקנייניות במקרקעין, פרטי המקרקעין, הנתונים הפיזיים של המקרקעין והמצב התכנוני החל על המקרקעין.
 1. 2.השימוש במושג "עיון החוזר" לגבי ההשגה הראשונה בוטל וכעת הוא נקרא "השגה ראשונה" כאשר הערעור על ה"השגה הראשונה" נקרא "השגה שנייה" (השגה בפני ועדת השגות).
 1. 3.עפ"י ההחלטה החדשה, להשגה על שומה חייבים לצרף חוות דעת של שמאי מקרקעין מטעם המשיג.
 1. 4.לוחות הזמנים להגשת ההשגות תוקנו והוארכו. השגה ראשונה תוגש בתוך 60 יום מיום קבלת השומה (לעומת 30 יום ע"פ החלטה 1181). השגה שנייה תוגש בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה בהשגה הראשונה.
 1. 5.נקבע כי הוראות ההחלטה זו אינן חלות על לגבי השגה על עצם החיוב כמו למשל על הזכויות הקנייניות, או על פרשנות להחלטות המועצה.
 1. 6.עפ"י החלטה 1181, כאשר בנוסף למחלוקת השמאית התקיימה גם מחלוקת משפטית, לא ניתן היה לדון במחלוקת השמאית עד להכרעה במחלוקת המשפטית. עפ"י החלטה 1304 ניתן לבצע את ההליכים במקביל.
 1. 7.נותרה על כנה ההחלטה שע"מ לחתום על חוזה עסקה במקביל להשגה יש לשלם 75% מהשומה או הסכום שאינו שנוי במחלוקת - לפי הגבוה ביניהם. בהחלטה 1304 הוסף והובהר הברור מאליו, כי ניתן לשלם גם את כל סכום השומה. הובהר כי הדברים אמורים גם לגבי השגה על שומה בגין דמי שימוש עבור שימוש חורג וגם לגבי שומה בגין דמי היתר עבור בניה ללא היתר. לעניין זה יצוין כי לדעתנו, ככל והשומה לדמי שימוש ו/או דמי היתר לא יוצאת במסגרת "עסקה", כי אז נראה שאין חובת תשלום כתנאי שההשגה תובא לדיון.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף