כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הצעה לשינויים מהותיים בהחלטה 1155


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - מיסים מגזר חקלאי - דיני מושבים - החלטה 1155 - פעילות לא חקלאית - דמי הסכמה - חלקת המגורים - פטורים


כעת נותר לבחון את פרוטוקול הישיבה ואת ההחלטות שיתקבלו בעקבות הישיבה במסגרת תיקון החלטה 1155. נוכח השינויים המפורטים לעיל, מומלץ לשים לב היטב להחלטות שיתקבלו בזמן הקרוב בנושא זה, בייחוד ביחס לבעלי הנחלות המבקשים לבצע העברת זכויות....


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
הצעה לשינויים מהותיים בהחלטה 1155 מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

החלטה 1155 מעמידה אותנו בפני אתגרים משפטיים ומיסויים מורכבים אשר רק את חלקם ניתן לצפות כיום נוכח העובדה כי הרשות עדיין לא פרסמה את "נהלי העבודה" להחלטה 1155. אנו מקווים, כי נהלי העבודה יפורסמו בהקדם ולאחר שהתקיימה ישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 31.3.14 במסגרתה הועלו לדיון התיקונים הנדרשים בהחלטה 1155, ובין היתר, הפרדת ההחלטה לקיבוץ ולמושב. במסגרת הדיון שהתקיים בישיבת המועצה מיום 31.3.14, הועלתה לדיון הצעת החלטה 471 שדנה בתיקוניםלהחלטה 1155 (תתכוננו לשינוי נוסף במספר ההחלטה בקרוב...) בנושאים שיפורטו להלן. כפי שתראו להלן, הרשות מבקשת להוסיף, לתקן ולשנות הוראות בהחלטה 1155, שהתבררו במהלך הדרך, ממועד אישור ההחלטה בבג"ץ בחודש יוני 2011 ועד למועד זה ובמסגרת הפיילוט שנערך במושבים קדרון ואמץ. נעדכן כי הסטטוס כיום במסגרת הפיילוט הינו כי הרשות עיבדה את הנתונים שהגיעו מהשטח לאחר ביקור הפקחים בנחלות. הנתונים הועברו למחלקת מיפוי להכנת תשריטים שיצורפו להסכמי החכירה לפי החלטה 823 (אושרו בהחלטה 1311) אליהם יצורף הנספח להחלטה 1155, בהתאם לשיקול דעת בעל הנחלה שיבחר לשלם את "דמי הכניסה" או "דמי הרכישה" ויקבל את ההטבות בהתאם לתשלום המבוקש. בעלי הנחלות בהם נמצאו שימושים לא מוסדרים, קיבלו מכתבים מהרשות בהם נדרשו להסדיר את השימושים ובמסגרת זו קיבלו הודעה כי הרשות תדרוש דמי שימוש בהתאם להחלטות תקפות. הרשות קבעה, כי בעלי הנחלות בהן לא קיימים שימושים לא מוסדרים יוכלו להמשיך במתווה של חתימה על הסכם חכירה ולא יהיה עיכוב של כל המושב נוכח העובדה כי קיימות נחלות הכוללות שימושים לא מוסדרים בהן יתבצע טיפול בנפרד. בטרם ניכנס לגוף הצעת החלטה 471, אבקש בראש הדברים, להסב את שימת הלב לעובדה עליה הצבעתי זמן רב וכעת היא עולה על הכתב במסגרת התיקון להחלטה והיא כי: במסגרת מכירת זכויות בנחלות החל מהיום ישלמו בעלי הנחלות "דמי רכישה" במקום "דמי הסכמה" - גם במקרים בהם חלקות א' לא רשומות בשלמות בלשכת רישום המקרקעין ואף לא קיים תצ"ר מאושר.

להלן יפורטו עיקרי השינויים, התיקונים והתוספות בהצעת החלטה 471:

לקריאת המאמר המלא לחצ/י כאן
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
טיפים וחדשות

עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף