כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הרפורמה לקיץ מוצל וקריר ("רפורמת הפרגולות")


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - רפורמת פרגולות - פרגולה - סוכך - מרפסת - תכנון ובניה - אישורי בניה - עיריה - פיקוח


...מהראשון לחודש אוגוסט 2014 כל אדם אשר יהיה מעוניין להקים פרגולה, או לבנות מחסן, גדר וכו', יוכל לבנות אותה...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
הרפורמה לקיץ מוצל וקריר ("רפורמת הפרגולות")
מאת: עו"ד נירה אשכנזי ועו"ד נדיר אביעד

 1. 1.
  הקדמה
 1. 1.1על פי חוקי מדינת ישראל, כל בניה של מבנה, לרבות עניינים שוליים ולכאורה בלתי משמעותיים, כגון סגירת מרפסות, פרגולה, מחסן, גדר וכו'-  חייבים היתר בנייה.
 1. 1.2לצורך קבלת היתר בניה על המבקש את ההיתר לגשת לאדריכל או מהנדס, לשלם לו כסף ולהגיש תוכנית מתאימה לוועדת בנין ערים.
 2. פרוצדורת קבלת ההיתר היא יקרה, ארוכה ומסורבל – לפעמים שנה ויותר. בנוסף יש לשלם כסף לרשות המקומית עבור ההיתר.על מנת לפשט ולהוזיל את הליכי היתר בניה של הנ"ל כגון מחסן קטן, פרגולה וכו', שינתה הכנסת את החוק.
 1. 1.3במאמר זה ניתן טעימה לשינוי החוק, שנקרא בלשון עממית "חוק הפרגולה".
 1. 2תחולת החוק
 1. 2.1בראשון לאוגוסט (2014) ייכנסו לתוקפן התקנות המאפשרות להקים פרגולות או סוככים מבלי להמתין חודשים רבים (ואף יותר),  לקבלת היתר מטעם הועדה המקומית.
מה - 1.8.14 נגמרה הסחבת והתלות בוועדות המקומיות!

 1. 2.2מהראשון לחודש אוגוסט 2014 כל אדם אשר יהיה מעוניין להקים פרגולה, או לבנות מחסן, גדר וכו',  יוכל לבנות אותה מבלי לקבל היתר מהועדה המקומית - מדובר ברפורמה מהותית אשר משנה את "חוקי המגרש" שהיו נהוגים עד כה בנוגע לבניה פחות משמעותית-שולית.
 1. 3פרגולה - עוד בקיץ הזה
 1. 3.1בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד 2014 ותקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות והיתרים), התשנ"ב 1992 ותקנות תכנון ובנייה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט -1969 אשר עודכנו לאחרונה, אדם אשר יהיה מעוניין להקים פרגולה או מחסן קל, גדר, ועוד מספר רכיבים מסוג זה,  בחצר ביתו או צמוד לביתו וחצרו, יוכל לעשות זאת מבלי לקבל את אישור הועדה המקומית במקום מגוריו.
 1. 3.2האם בתקנות יש הגבלות לבניית פרגולה ?
בוודאי.

בתקנות נקבעו מספר קריטריונים שרק בהתקיימם יהיה ניתן להקים פרגולה:

 • הפרגולה הוקמה בחצר, בגג, במרפסת, או במרפסת גג.
 • שטח הפרגולה לא יעלה על 50 מ"ר או ¼ משטח החצר, הגג, המרפסת או מרפסת הגג, הכל לפי הגדול יותר.
 1. 4השכן מציץ אליך כל היום? תבנה גדר!
השכן מפריע לך ואתה רוצה קצת פרטיות ? אין שום בעיה, מה- 1.8.14 תוכל לבנות גדר היא איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח) ושגובהה אינו עולה על 1.50 מטר מבלי לקבל את אישור הועדה המקומית וככה תוכל לעשות "על האש" עם משפחתך מבלי שהשכן יצוטט לשיחתכם.

 1. 5.הקלות נוספות
במסגרת עדכון התקנות נקבעו הוראות נוספות שמטיבות עם כולנו, כגון:

הקמת מחסן - יהיה ניתן להקים מחסן הבנוי מחומרים קלים, שגודלו אינו עולה על 6 מטרים רבועים וגובהו אינו עולה על 2.05 מטרים אשר לא יחובר לתשתיות לרבות מים וביוב, חשמל.

סוכך - הקמת גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות, למבנה ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה: לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים ונבנה מחומרים קלים.


 1. 6.הגבלות
איך לא, כמו בכל דבר גם בתקנות אלו ישנן מספר הגבלות ולהלן העיקריות:

לפני הקמה של מתקנים המותרים (פרגולה/מחסן וכו') יש לבדוק בועדה המקומית האם בהתאם לתוכנית החלה על הבניין שלכם מותר להקים מתקנים אלו? במידה ולא – הפסדתם.

יש לדווח לוועדה המקומית על כל בנייה של מתקן (יהיה ניתן לדוח באופן מקוון).

במידה ושילמתם מיסים (ארנונה) בעבור הפרגולה שהקמתם, ההיתר להקמת פרגולות לא פוטר אתכם מתשלום מיסים אלו בעתיד (כמובן שישנו פטור מאגרת בנייה).

 1. 7.סיכום ייעוץ משפטי אדריכלי
הרפורמה מאפשרת בניה של רכיבים שוליים כמתואר לעיל,  ללא הסירבול והצורך לקבלת היתר.

יחד עם זאת, יש לקבל ייעוץ משפטי ואדריכלי קצר לכל בניה מסוג זה, על מנת לא לעבור בטעות על החוק.

כידוע בניה ללא  היתר בניה הינה עבירה פלילית הגוררת הגשת תביעה להריסת הבניה וכן מתשלום קנסות גבוהים.


הערה :

המאמר נכתב על ידי: עוה"ד נירה אשכנזי ועוה"ד נדיר אביעד                               ממשרד גבי מיכאלי ושות'-עורכי דין

    
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף