כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

כיצד ניתן לערער על דרישות תשלום שלא כדין של רשות מקומית


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - מיסוי מוניציפלי - מיסוי עירוני - דיני מקרקעין - רשות מקומית - רשויות מקומיות - השבה - תשלום שלא כדין - אישור לטאבו

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
כיצד ניתן לערער על דרישות תשלום שלא כדין של רשות מקומית
מאת עו"ד גבי מיכאלי ועו"ד דב שרון

קיבלתם דרישות תשלום מהרשות המקומית בגין היטלים, ולדעתכם ההיטלים נוגעים באי חוקיות? כיצד ניתן לערער על דרישות שלא כדין?
בדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בו דרשה חברת קבלנית, לקוחת המשרד, אישורי העברת זכויות לטאבו, דן בית המשפט בדרכים בהם יכולים מוכרי הזכויות לתקוף את דרישות הרשות המקומית.

מקור: עת"מ 23746-08-14 צבי צרפתי ואח' נ' מעוצה מקומית באר יעקב ואח'; עת"מ 2783-11-14 ס.י. אבן יזמות בע"מ ואח' נ' מועצה מקומית באר יעקב.

מבוא
הרשויות המקומיות בישראל נושאות בחבויות שונות להקמה של תשתיות שונות ולאחזקתן, כגון תשתית רחובות (כבישים ומדרכות), תשתית אספקת מים, תשתית ביוב וניקוז, שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) ועוד. לשם ביצוע החבויות הנ"ל מוקנת לרשויות המקומיות הסמכות להתקין חוקי עזר, אשר מעניקות לרשויות את היכולת לקבוע תשלומי חובה שונים.

קיימים כמה נקודות זמן/"אירועי מס" לחיוב באגרות והיטלים: מועד ביצוע עבודות התשתית ע"י הרשות המקומית; מועד הבקשה להיתר בניה; מועד מכירת הנכס; ועוד..

לעניין הסדרת החובות בעת מכירת הנכס – תשלום דרישות הרשות המקומית הוא תנאי בדין למתן אישור על העדר חובות מצד הרשות המקומית לצורך העברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

השאלה היא כיצד מסדירים חובות אלו, ומהו הדין כאשר למוכרים יש טענות בנוגע לחובות הנטענים כלפיו. להלן פירוט אפשרויות תקיפת החיובים, בהתייחס למקרים השונים.

תשלום החובות תחת מחאה והגשת תביעת השבה
ישנה האפשרות לתשלום החובות תחת מחאה, ובמקרה כזה מצד אחד תוציא הרשות המקומית אישורים, ומצד שני המוכרים יוכלו לתבוע את הרשות ולהשיב כספים שניגבו, לטענתם, שלא כדין, בין כחיובים שביתר, חיובים שגויים, חיובים שנדרשו ללא סמכות שבדין.
תביעת השבה תוגש לבתי המשפט הכלליים, לפי דיני הסכמות הקבועים בחוק בתי המשפט (דהיינו לפי הסכום).

הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים
ניתן גם, בטרם תשלום החיובים, לפנות לבית משפט לעניינים מנהליים בעתירה כנגד החיוב. במקרה כזה, נותרת השאלה, מה ניתן לעשות בזמן הביניים. ולזמן הביניים יש חשיבות ניכרת במיוחד בשים לב לאינטרסים של הקונה, משום שהקונה רוצה להתקדם עם העסקה, לרשום את הזכויות על שמו, ואז להיות חופשי לעשות בנכס כהבנתה כמנהג בעלים.

מתן ערבות בנקאית להבטחת הסכום שנדרש על-ידי הרשות המקומית יכול להספיק להסדר ביניים. יחד עם זאת, על המוכרים לבקש זאת בצו ביניים, תוך מחשבה על הנזק שנגרם לקונה.

יש לשים דגש על ההבדלים בין שתי האפשרויות לעילתביעת השבה מול עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים.
ראשית, בקשר ללוחות הזמנים, בתביעת ההשבה, מרבית הסיכויים, כי ההליך יהיה ארוך משמעותית מהליך של עתירה מנהלית.

שנית, בהליך של עתירה מנהלית, תיתן פגיעה רוכש הזכויות, והליך העברת הזכויות יכול וייתקע עד סיום ההליך.

שלישית, בהליך של עתירה מנהלית, הכסף נשאר בידיהם של המשיגים. הליך זה כדאי בעיקר מול רשויות מקומיות אשר ידוע שנמצאות בקשיים כלכליים, וייתכן קושי לקבל את הכסף חזרה לאחר זכייה בתביעת השבה.

על כן כל אחד צריך לשקול את האינטרסים שלו בטרם יפנה להליך ההשגה.

היטלי מים וביוב
לעניין היטלי מים וביוב מנגנון שונה משאר ההיטלים. על מנת לבחון את סמכותו העניינית של היטל זה, יש לבחון תחילה מי דרש את ההיטל – האם הדרישה הגיעה מהרשות המקומית או מתאגיד מים וביוב.

הליכים לביטול דרישות תשלום של היטל ביוב שהושת על ידי רשות מקומית, יובאו בפני ועדת הערר לענייני ביוב לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב – 1962.

הליכים לביטול דרישות תשלום של היטלי מים וביוב שהוצאו על ידי תאגיד מים וביוב, יוגשו לביהמ"ש האזרחי המוסמך בהתאם לגובה החוב, במסגרת של המרצת פתיחה.

סוף דבר
בתיק שהתנהל בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים במחוז המרכז ניתן לטובת העותר, אותו יצגנו, פסק דין אשר חייב את המוכרים לשלם את דרישת החוב של הרשות המקומית, כנגד הצגת אישור הרשות לטאבו, ומצד שני ניתנה למוכרים האפשרות להגיש תביעת השבה.

כמו כן, חויבה הרשות לשלם לעותר הוצאות ושכר טרחה בסך של 25,000 ₪ בשל התנהלות בלתי ראויה מצידה.

נושא החבויות בגין אגרות והטילים של הרשויות המקומיות הוא נושא מורכב, אשר חשוב לבדוק היטב את מהות החיוב, חוקיות החיוב ומועדי החיוב.

השגות על חיובי הרשויות המקומיות אפשרי וכדאי, אך הדרכים לעשות כן אינן פשוטות, ואף מתפצלות למספר תחומים. כל משיג יצטרך לבחון את נסיבותיו ואת האינטרסים החשובים לו בטרם יפנה להליך הראוי.

משרדנו, המתמחה בתחום המקרקעין בכלל ובתחום המיסוי המוניציפאלי בפרט, מזמין אתכם לפנות אלינו לבדיקת חבויות האגרות וההיטלים בהם חויבתם, ולהשיג עליהם במידת האפשר.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף