כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

היעוץ המשפטי המיוחד הנדרש בחברות מסחריות הפועלות מול גורמים בטחוניים ובתחומים בטחוניים


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - משפט מסחרי - דיני חברות - משרד הבטחון - סיווג בטחוני - דרישות סף - חוזים - יעוץ משפטי מיוחד - גורמי בטחון

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
היעוץ המשפטי המיוחד הנדרש בחברות מסחריות הפועלות מול גורמים בטחוניים ובתחומים בטחוניים
     
מאת: עו"ד אורי אסא

במדינת ישראל קיימות מטבע הדברים מספר רב של חברות הפועלות מול גורמי הבטחון או עוסקות בתחומים בטחוניים. ככל חברה מסחרית הנדרשת לקבלת יעוץ משפטי בתחומי פעילותה, נדרשות גם החברות הבטחוניות ליעוץ משפטי בפעילותן, אלא שבשל תחומי עיסוקן הרגישים, אין הן רשאיות להסתייע בעורכי דין שאינן בעלי הסיווג הבטחוני המתאים לתחומי עיסוקן, שכן רק עורכי דין שאושרו מראש על ידי משרד הבטחון רשאים להיחשף למידע הנוגע לפעילותן.

ברשימה זו נתייחס לאופיו של היעוץ המשפטי הנדרש לאותן חברות בטחוניות ולחשיבותו המיוחדת במקרים אלו.

כאמור, במדינת ישראל פועלות חברות מסחריות רבות אשר לעיסוקן יש נגיעה ממשית לתחומים בטחוניים, כך מול גורמי הצבא, משרד ראש הממשלה משרד הבטחון, המשרד לבטחון פנים וכיו"ב. לדוגמא, חברות המתקשרות לביצוע עבודות שונות הכרוכות בחשיפה למידע מסווג, חברות אשר פועלות בתחום ייצור, יצוא או יבוא מערכות מסווגות וכיו"ב.

אותן חברות הינן לכאורה חברות מסחריות "רגילות" במישור התאגידי והמשפטי, אלא שבשל הפן הבטחוני הייחודי שמאפיין את פעילותן, אין הן ככל החברות. חברות כאמור מלוות בפעילותן על ידי גורם בטחוני המנחה אותן בנושאים רלבנטיים, עובדיהן נדרשים לעבור התאמה בטחונית ולקבל סיווג בטחוני כתנאי להעסקתם וכיו"ב. ענינים אלו מוסדרים, בין היתר, בתקנות מיוחדות שנקבעו לענין - תקנות שירות הבטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיוג בטחוני לעובדיו וגו') ונהלים שונים.

כך גם במישור המשפטי נדרשים היועצים המשפטיים של אותן החברות להיות בעלי הסיווג הבטחוני המתאים על מנת לספק להן את השירות המשפטי הנדרש. כאשר מדובר בתאגידים גדולים קיימת בהם בדרך כלל מחלקה משפטית פנימית אשר אנשיה הינם בעלי הסיווג הבטחוני המתאים.

בחברות שלא קיימת בהן מחלקה משפטית פנימית, נדרש יעוץ משפטי חיצוני אשר אף הוא חייב כמובן להיות בעל הסיווג הבטחוני המתאים. סיווג בטחוני זה ניתן לאחר שאותו עורך דין עובר הליך של תחקיר בטחוני הכולל מסירת מידע והצהרות, ראיון בשירות הבטחון ובדיקות שונות בגופים האמונים, הליך שנמשך בדרך כלל חודשים ארוכים. עורך דין אשר קיבל סיווג בטחוני ומלווה חברות בטחוניות כבר מיומן גם בנהלי משרד הבטחון מבחינת דרכי תקשורת, שמירת מידע ומסמכים וכיו"ב.

למותר לציין, כי חברה אשר חושפת את המידע המסווג שמצוי ברשותה בפני עורך דין שאינו בעל הסיווג המתאים נוטלת על עצמה סיכון רב ביותר, אשר כרוך בהטלת סנקציות פליליות חמורות אשר קבועות בחוק הן על החברה והן על מנהליה, ועלול בסיכוי רב מאוד גם לגדוע את אפשרותה להמשיך ולעסוק בתחומים בטחוניים, שכן סיווגה ישלל. פעמים רבות משמעות הדבר הוא הפסדים כספיים ניכרים עד הפסקת פעילות מוחלטת של החברה.

לנוכח האמור, וכן לנוכח העובדה שהליך קבלת סיווג בטחוני אורך תקופה ממושכת, מומלץ שלא להמתין עד התרחשותו של אירוע משפטי עתידי ורק אז לנסות ו"להכשיר" עורך דין לטפל במקרה, שכן כאמור קיימת אפשרות קלושה ביותר שניתן יהיה לקבל עבורו סיווג בטחוני מתאים, אם בכלל תאושר בקשתו. מסיבות אלו קיימת חשיבות שכל חברה בטחונית תהא מלווה מראש בעורך דין בעל הסיווג המתאים.

פעמים רבות מתעורר הצורך בליווי משפטי גם בהליכים משפטיים בעניינים בטחוניים, אשר מטבעם מחייבים מתן מענה מהיר לבית המשפט (למשל, עתירות בעניני מכרזים מול גופים בטחוניים). במקרה זה לקיומו של יועץ משפטי המכיר מקרוב ומראש את החברה ותחומי עיסוקה ושהינו בעל סיווג בטחוני מתאים, קיימת חשיבות מכרעת שכן כאמור, האפשרות לאתר עורך דין כשיר אד הוק אשר גם צריך ללמוד בה בעת את עיסוקי החברה חורצת פעמים רבות את דין ההליך המשפטי לכשלון.

מן האמור לעיל עולה, כי להבדיל מחברות מסחריות "רגילות", הליווי המשפטי הנדרש לפעילותן של חברות בטחוניות שונה באופן מהותי ומחייב היערכות מתאימה מבעוד מועד לענין זה.  

                                                                                                              
עורך דין אורי אסא עוסק ביעוץ וליווי משפטי בתחום המשפט המסחרי והאזרחי ובייצוג בבתי משפט. עו"ד אסא מחזיק בסיווג בטחוני גבוה ומוסמך לייצג חברות העוסקות בתחומים בטחוניים שונים.

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ולא נועדה בשום מקרה לשמש תחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.




הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף