כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מהפכה בחלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - דיני פנסיה - דיני משפחה - זכויות פנסיה בין בני זוג - פנסיה צוברת - פנסיה תקציבית - חיסכון פנסיוני


מומלץ להיעזר באיש מקצוע, לצורך עריכת תחשיב הזכויות וכלל ההיבטים של חלוקתם, כולל היבטי המיסוי, שכן בחלק מהמקרים החלוקה על פי החוק תסב הפסד ל-2 הצדדים ולפיכך, במקרים רבים לא כדאי להפעילו וייטב לבני הזוג אם יגיעו להסכמה שלא להפעיל את החוק ולחלק את "הרווח" ביניהם.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
מהפכה בחלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו
מאת: עו"ד לירן פרידלנד    -        14/2/15


ביום 6.2.15 נכנס לתוקפו "חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד – 2014",(להלן:"החוק"), שמטרתו ליישם ולקבוע הסדרים בחלוקה של חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, באמצעות הגוף המשלם.

מאחר והחברות בקופות הפנסיה הינה אישית ולא ניתנת להעברה, כאשר תקנוני קרנות הפנסיה מהווים מעין חוקה, בעלת מעמד על, לא הכירו עד היום הקופות בזכויות של מי שאינו חבר ב
הן ומצב זה גרם לקושי לבן הזוג שאינו רשום לממש את זכותו בנכסים אלה, גם לאחר שזכותו נקבעה בפסק דין.

חידושו של חוק זה הינו בהכרת זכותו של בת/בן הזוג של העמית בקרן הפנסיה כלפי הקרן ולא רק כלפי בן הזוג, כפי שהיה המצב קודם לחוק.


יצוין כי החוק אינו קובע את הזכ
ות המהותית של בת/בן הזוג ושיעורה בזכויות הפנסיה שנצברו ע"י העמית הרשום, אלא את אופן חלוקת הזכויות שנקבעו בפסק דין בבית המשפט לענייני משפחה.

כידוע, כספי הפנסיה שצבר אחד מבני הזוג במהלך הנישואין, מהווים רכוש משותף, בהיותו תוצר שנצבר במהלך החיים המשותפים, או
לם מועד המימוש של זכויות אלה יהיה תמיד במועד מאוחר יותר – לאחר הפירוד, הגירושין, או מועד איזון המשאבים בין בני הזוג.

המשמעות המעשית, המהפכנית, בחוק זה הינה כי על קרנות הפנסיה מוטלת חובה לשלם לבן הזוג הלא רשום את חלקו בפנסיה שצבר בן זוגו העמית.

בעניין זה
יש להבחין בין פנסיה צוברת, (רוב הקופות כיום) שם הכסף נצבר בקופה מדי חודש ולכן ניתן לחלקו - באמצעות פתיחת קופה נפרדת לבן הזוג הלא רשום, בהתאם לאחוז שנקבע לו בפסק הדין, אליה יועברו הכספים המגיעים לו.

במקרה של פנסיה תקציביתשם אין כסף שנצבר בקופה, אלא רק זכות לקבלת כסף, - על פי החוק כשהזכויות יבשילו, הן תחולקנה בין בני הזוג שנפרדו, בהתאם לחלק היחסי שנקבע בפסק הדין, כאשר במצב זה אין ניהול נפרד של הזכויות. במקרה כזה, על בן הזוג הלא רשום לרשום הערת אזהרה של הזכויות שנקבעו לו בפסק הדין, על מנת למנוע ביצוע פעולות של בן הזוג הרשום ללא הסכמת הצד השני.

בן הזוג הלא רשום יוכל, על פי החוק, לקבל לא רק מחצית מזכויות הפנסיה, או שיעור אחר, שצבר בן זוגו הרשום במהלך הנישואין, אלא גם זכות החלטה שווה לגבי אופן ניהול זכויות אלה, בכל מקום בו לבן הזוג הרשום יש זכות כזו על פי תקנון הקרן.


חשוב להדגיש את הדברים הבאים:

 • א.החוק חל גם על ידועים בציבור.
 • ב.לא ניתן לחלק זכויות בשיעור העולה על 50% מהזכויות הצבורות.
 • ג.החלת החוק תלויה בפעולה אקטיבית של רישום פסק הדין, הקובע את חלוקת הזכויות, בקופת הפנסיה.
 • ד.פסק הדין צריך להכיל את רשימת הנתונים המנויים בחוק.
 • ה.על הגוף המשלם להודיע על קבלת פסק הדין ולרשום הערה, כאשר ממועד רישומה יש הגנה לבן הזוג הלא רשום.
 • ו.פסק הדין שנשלח לגוף המשלם מפעיל את כל מנגנוני השליטה וההשתתפות בקבלת החלטות של בן הזוג הלא רשום והוא הופך לשותף פעיל.
 • ז.לחוק יש תחולה רטרואקטיבית גם ביחס לפסקי הדין שניתנו בעבר, בתנאים הקבועים בחוק.
 • ח.בני הזוג יכולים להסכים ביניהם על חלוקת זכויות הפנסיה, שלא בהתאם לחוק, באמצעות איזון בנכסים אחרים.


טיפ חשוב ביותר
מומלץ להיעזר באיש מקצוע, לצורך עריכת תחשיב הזכויות וכלל ההיבטים של חלוקתם, כולל היבטי המיסוי, שכן בחלק מהמקרים החלוקה על פי החוק תסב הפסד ל-2 הצדדים ולפיכך, במקרים רבים לא כדאי להפעילו וייטב לבני הזוג אם יגיעו להסכמה שלא להפעיל את החוק ולחלק את "הרווח" ביניהם.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף