כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

חקלאי – מושבניק – פלשו לחלקה שלך? קיבלו רשות מהאגודה ללא הסכמתך? אתה רשאי לפנותם!!!


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - מגזר חקלאי - דיני מושבים - פלישה לחלקה במושב - קבלת רשות מהאגודה - פינוי - דיני פינויים - זכות בלעדית בנחלה


חברי מושב בעלי משקים חקלאיים מוצאים מידי פעם את שכניהם או חברי אגודה אחרים בחלקות שלהם – לפעמים ברשות האגודה. האם הם רשאים וזכאים לדרוש את פינויים.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
חקלאי מושבניק פלשו לחלקה שלך?
קיבלו רשות מהאגודה ללא הסכמתך?
אתה רשאי לפנותם!!!

    
מאת: עו"ד גבי מיכאלי


הקדמה

חברי מושב בעלי משקים חקלאיים מוצאים מידי פעם את שכניהם או חברי אגודה אחרים בחלקות שלהם – לפעמים ברשות האגודה. האם הם רשאים וזכאים לדרוש את פינויים.

זכות בעל משק נחלה חקלאית באדמותיו

הבעלות במקרקעין של כל המושבים במדינת ישראל שייכת למדינת ישראל.
את המקרקעין מנהל רשות מקרקעי ישראל, לשעבר מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י). בהסכם משבצת דו צדדי (בדרך כלל*) בין רמ"י לאגודה מקבלת האגודה מרמ"י את החלקים המשותפים במשבצת האגודה (חלקות ג') וכן מקבלת רשות לנהל את חלקות ב' במושב ולפעמים אף לנייד אותם.

בעל הנחלה מקבל את הנחלה שלו מרמ"י ולא מהאגודה ולכן יש לו זכויות מלאות על כל ס"מ בנחלתו. חלקות א' בנחלה הן חלקות ששייכות באופן בלעדי למתיישב ואין לאגודה כל שליטה עליהן – המגמה והחלטות הממשלה הן לרשום את חלקות א' על שם בעל הנחלה בלשכת רישום המקרקעין.

האם האגודה רשאית לאפשר למתיישב שאינו בעל הנחלה להשתמש בחלק מנחלה שאינה שלו?

כאמור, לאגודה יש רשות ואף חובה לנהל את הקרקעות במשבצת שאינן שייכות לנחלה ספציפית. לאגודה גם רשות לנהל את הקרקעות של נחלות ריקות שאינן שייכות למתיישב ספציפי. לאגודה אין כל סמכות או רשות לאפשר לכאלה שאינם בעלי הנחלות המיושבות לעבד או להחזיק בקרקע שניתנה ספציפית לנחלה מסוימת.

יש לזכור כי האגודה אינה בעלת הקרקע והיא מונתה בחוזה תלת שנתי מתחדש מטעם נציג של בעל הקרקע (רמ"י) לנהל את אותם חלקים במשבצת הקרקע שאינם שייכים לבעלי הנחלות.

לבעל הנחלה זכות בלעדית בכל הקרקעות המהוות את נחלתו בדיוק כמו בעל בית מגורים בעיר שיש לו שטח אדמה (גינה) צמוד לביתו.
במידה ופלשו לך לנחלה מה התרופה?

(*לפעמים גם הסוכנות היא חלק מהסכם המשבצת)

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע לטובת לקוחות של משרדנו, אשר קבע באופן ברור כי גם מחזיקי קרקע בנחלה במשך 40 שנים חייבים לפנותה כאשר הנחלה נמסרת למתיישב ספציפי. דהיינו פלשו לחלקה שלך, או אפילו קיבלו רשות להחזיק בה מהאגודה – זכותך המלאה כבעל הנחלה לפנותם ובמקרים מסוימים אף לקבל פיצוי כספי.

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף