כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הסכמי ממון וצוואות במגזר החקלאי


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי , דיני משפחה - הסכם ממון במגזר החקלאי - צוואות - מיסים מגזר חקלאי - דיני משפחה - ידועה בציבור - ירושת משק חקלאי


עלינו לזכור, כי כאשר אחד מבני הזוג ילך לבית עולמו, הזכויות בנחלה יעברו בשלמות לבן הזוג שנותר בחיים. הוראות אלו קבועות בהסכמי המשבצת ובהסכמי החכירה. המטרה היא, לשמור על שלמות המשק החקלאי ולא לפצלו (למעט פיצול מגרש מנחלה), כאשר קיימת חובת התגוררות ועיבוד ברציפות של הנחלה.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
הסכמי ממון וצוואות במגזר החקלאי
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ        16.7.15

שאלה שאני נשאל רבות על ידי בעלי נחלות שמבקשים לערוך צוואה היא: "האם נכון לשתף את הילדים בעריכת הצוואה?" לאחר שהמלצתי שלא לבצע העברת זכויות במתנה לאחד הילדים אלא להותיר את הזכויות בנחלה בידי ההורים עד סוף ימיהם ותחת זאת, לערוך צוואה, כעת יש לבחון מהי הדרך הנכונה לערוך את הצוואה וכיצד להתמודד עם תהליך קבלת ההחלטה בשאלה, מי מהילדים יקבל את הזכויות בנחלה?

עלינו לזכור, כי כאשר אחד מבני הזוג ילך לבית עולמו, הזכויות בנחלה יעברו בשלמות לבן הזוג שנותר בחיים. הוראות אלו קבועות בהסכמי המשבצת ובהסכמי החכירה. המטרה היא, לשמור על שלמות המשק החקלאי ולא לפצלו (למעט פיצול מגרש מנחלה), כאשר קיימת חובת התגוררות ועיבוד ברציפות של הנחלה.
    

גם במקרה בו אחד מההורים הותיר אחריו צוואה וקבע כי חלקו בנחלה יועבר לאחד הילדים, לא יהא תוקף להוראות הצוואה.

אשתף אתכם באחד המקרים שטופלו על ידנו לאחרונה, על מנת שתוכלו להסיק מסקנות מתאימות:    

אב שהתאלמן מאשתו הכניס לחייו אישה שהפכה לידועה בציבור. בין הצדדים לא נחתם הסכם ממון ולמרות הפצרות של הילדים כי האב יחתום על הסכם ממון עם בת הזו
ג, החליט האב כי הוא לא מעוניין לחתום על הסכם עמה והבטיח להם כי "הכל יהיה בסדר". בשיחות שקיים האב עם בת הזוג, הבטיחה לו הגב', כי במידה והאב ילך לעולמו ראשון היא תעשה כל שיידרש בכדי שהזכויות ירשמו ע"ש אחד מילדיו לפי צוואה שהאב ערך, בה הוא קבע כי הילדים הם בעלי הזכויות בנחלה ולא בת הזוג הידועה בציבור.
    
ברבות הימים הלך האב לבית עולמו (המציאות מצביעה על סטטיסטיקה כי בנות הזוג נותרות אחרונות...) והילדים שלא התגוררו במושב, לא מיהרו להסדיר את הזכויות בנחלה שכן היה ברור להם כי קיימת צוואה שמבטיחה את הזכויות שלהם בנחלה. בנחלה נותרה להתגורר בת הזוג שהיתה ביחסים טובים כל השנים עם הילדים. היא אף קיבלה את דמי השכירות מבית נוסף בנחלה שהושכר, על מנת לסייע לה לאור גילה המבוגר.

חלפו 5 שנים מיום פטירת האב ובאחד המפגשים המשפחתיים ביקשו האחים לשתף את בת הזוג של אביהם ז"ל, בהחלטות שלהם ביחס לחלוקת הזכויות בנחלה. השיחה החלה על מי מנוחות. ברגע מסויים עצרה הגב' את השיחה ואמרה: "רגע אתם מדברים על הנחלה הזו שאני מתגוררת בה?"     


השיבו היורשים: "כמובן, הרי זו הנחלה של אבא שלנו ואנו היורשים לפי הצוואה".

השיבה הגב': "לאחר שאביכם הלך לעולמו הלכתי למינהל עם תעודת הפטירה והעבירו את הזכויות על שמי, זה
                      
מה שהסבירו לי שצריך לעשות היות ואני הבת זוג שלו".

היורשים ההמומים השיבו: "הרי את יודעת שאנו היורשים של הנחלה אז מדוע העברת את הזכויות על שמך".

השיבה הגב': "אחרי שאביכם הלך לבית עולמו התייעצתי ונאמר לי כי היות ואני בת הזוג, אני זכאית לזכויות
                      
בנחלה ואני יכולה להעביר את הזכויות על שמי וכך עשיתי".

היורשים יצאו מהפגישה בהלם מוחלט ופנו לייעוץ. הם ניסו לפעול בהליכים על מנת להפוך את הקערה על פיה אך מהר מאוד הבינו כי אין להם כל סיכוי והתוצאה היתה שהם הפסידו את הנחלה.

המקרה המצער המתואר לעיל מלמד אותנו שיעור חשוב לחיים. עלינו לאמץ חוק יסודי בעולם הנחלות והוא, כי בעת שאחד מבני הזוג מכניס לחייו בן זוג חדש יש להקדים ולחתום על הסכם ממון. במקרה המדובר, הילדים שותפו בעריכת הצוואה, אך לנוגעים בדבר היתה חסרה הידיעה הבסיסית: כי לצוואה לא יהא כל תוקף כנגד הידועה בציבור של אביהם. הילדים לא היו מודעים לכך, כי רק הסכם ממון והצהרה של בת הזוג על ויתור זכויות בנחלה לרבות יפוי כח להעברת זכויות של שם אחד מהם מאת בת הזוג למקרה בו רמ"י תדרוש להעביר את הזכויות על שמה בשלב ראשון ורק לאחר מכן ע"ש אחד הילדים, הם המכשירים המשפטיים שיותירו אותם עם הזכויות בנחלה.

בתהליך עריכת הצוואה הורים עוברים מסע נפשי לא קל לאור העובדה כי הם נדרשים לבחור אחד מהיורשים שיקבל את הזכויות בנחלה. מדובר על תהליך בו יש לשקול שיקולים משפחתיים, כלכליים וכן שיקולים של המשכיות הנחלה לדורות. לעיתים ההורים מבקשים להוריש את הנחלה לאחד הילדים שמעוניין להמשיך לעסוק בחקלאות אך אין לו את היכולת הכלכלית לפצות את האחים והדבר מקבל ביטוי בייחוד בנחלות במרכז הארץ בהן נטל הפיצוי גבוה. בתהליך יש לבחון מי יוכל כלכלית לעמוד בפיצוי ולעיתים כאשר אחד מהילדים הינו בעל זכויות בבית בהרחבה והוא מתאים לקבל את הנחלה, נוכל לעשות שימוש במשוואה כי "בית בהרחבה שווה לנחלה נטו" ולהותיר את היורש עם הבית בהרחבה כיורש הנחלה שיוכל לעמוד בנטל הפיצוי לאחיו.

כעת עולה השאלה, האם נכון וראוי לשתף את הילדים בהחלטת ההורים? כאן נבחן שאלות משפחתיות ונביט לתוך נבכי המשפחה ולתהליכים שעברו עליה עד לקבלת ההחלטה בדבר היורש שיקבל את הנחלה, לרבות הבטחות שניתנו בע"פ לאחד הילדים והאם נעשה תיאום ציפיות במהלך השנים.

סוגיה נוספת שיש להתייחס אליה היא האם אחד מהילדים מתגורר בנחלה וכיצד שומרים על זכויותיו? הפתרון הוא לקבוע בצוואה אופציה של פיצול הבית מהנחלה והורשת יתרת הזכויות בנחלה ליורש אחד. ככל ויש לבעלי הנחלה יותר משני ילדים, ניתן כיום אף לקבוע הוראה בצוואה לפיצול של מגרש שני מהנחלה ככל והדבר יתאפשר ביום הקובע וככל ולא, לקבוע את המנגנון לפיצוי היורשים לפי חוו"ד שמאי עדכנית למועד הקובע.

באחד המקרים, ביקשה משפחה כי אכין עבורה סט של חמש צוואות על מנת לחלק לילדים ובני זוגם בארוחת ערב משפחתית. הסברתי להורים את ההשלכות של דיון פתוח בצוואה בנוכחות הילדים ובני זוגם ואת המוקשים שעלולים לעלות בשיחה מסוג זה. לאחר שהם בחנו את האפשרויות הם החליטו כי הילדים הם "מלח הארץ" ודיון על זכויות בנחלה לא יגרום למריבות במשפחה. ציידתי את ההורים בצוואות ואיחלתי להם הצלחה למרות שבתוכי חשתי לא בנוח בדרך שהם בחרו. יומיים לאחר מכן התקשרה אלי האמא בהיסטריה והודיעה לי שהריב שהם חוו באותו ערב עלה על כל דמיון והיא אובדת עצות. המשפחה הזו לא מתכנסת לארוחות ערב משפחתיות כבר זמן רב לאחר המפגש המדובר.      

בעלי נחלות זכרו, הדיון בחלוקת הזכויות בנחלה מעלה אמוציות מהאוב כאשר לכל אחד מהילדים יש בן זוג והרבה פעמים יש התנגשויות בתיאום הציפיות וברצונות של הילדים, מה שעשוי להביא למחלוקות עמוקות מאוד. על כן, תבדקו פעמיים ושלוש בטרם אתם מחליטים לשתף את הילדים בעריכת הצוואה וכמובן תשקלו את השיקולים הרוחביים כאשר אתם בוחרים מי מהיורשים יקבל את הזכויות, לרבות שיקולי מס, ותקבעו הוראות ברורות בכדי לשמור על המשפחה לדורות.

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il   
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף