כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מדריך מקוצר - איך בודקים אם צוואה תקפה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - צוואה - דיני משפחה - דיני ירושה - תקפות צוואה - פרשנות צוואות - הורשה - עיזבון

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
מדריך מקוצר - איך בודקים אם צוואה תקפה
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

אם ברצונך לבדוק את תוקף הצוואה שבפניך, עליך להתייחס למספר נתונים בסיסיים ואולם ראוי לסייג כי האמור להלן כפוף לדקויות שנקבעו בחוק ובפסיקה ענפה של בתי המשפט. העקרונות שיוצגו להלן הינם בגדר תנאים כלליים, ויש להתייעץ בעורך דין מומחה בתחום של דיני ירושה כדי לבחון תוקפה של צוואה. משהבהרנו את הנדרש, נפנה למהות ולנקודות שעלינו לבדוק:

זכות להוריש: ככל שהמנוח היה קטין או פסול דין בעת עשיית הצוואה, צוואתו תפסל לאלתר, ואין זה משנה אם הבין את מעשיו ואת הוראות צוואתו. צוואה שערך קשיש היא צוואה כשרה, מכיוון שכל אדם כשר לפעולות משפטיות אלא אם נקבע אחרת בבית המשפט.

זכות לרשת: ככלל, כל אדם, גם אם הוא קטין או פסול דין יכולים לרשת. תאגיד יכול לרשת.אדם שהורשע בהריגת המצווה, זיוף צוואה או העלמתה או כי עשה שימוש בצוואה מזויפת יאבד את זכותו לרשת.

קדימות הצוואה: ככלל, הצוואה המאוחרת היא הצוואה התקפה, ואולם אם היא רק מוסיפה על הוראות הצוואה הקודמת, הרי שיש לקיים את שתי הצוואות. ככל שהייתה רק צוואה אחת והיא נפסלה, יחולק העיזבון לפי הוראות חוק הירושה.

צורת צוואה: צוואה יכולה להיערך רק בכתב יד, בעדים, בפני רשות (לרבות נוטריון) ובעל פה (צוואת שכיב מרע). לכל אחד מסוגי הצוואה מספר דרישות מיוחדות המפורטות בחוק. לדוגמא, צוואה בעדים דורשת שני עדים בעת עריכתה, וצוואה בכתב יד דורשת כי כל הצוואה תערך בכתב ידו של המצווה.

פרשנות הצוואה: יש לפרש את ההוראות המילוליות בצוואה כדי לעמוד על רצונו האחרון של המצווה, שכן תכלית מעשה קיום הצוואה הוא לכבד את רצון הנפטר. ככל שההוראה ברורה, הרי שמלאכת הפרשן תהיה פשוטה, ואולם לעיתים ניתן להבין את ההוראה במספר אופנים, ואז יש לבחון גם את הנסיבות החיצוניות כדי להבין, מה באמת רצה המצווה לומר לנו.

נסיבות עריכת צוואה: מתוך הנסיבות ניתן ללמוד אם הצוואה כשרה. הסיבות לביטול או פסילת הצוואה מפורטות בחוק הירושה, אך מדובר בהוראות כלליות ביותר, שיש להציבן באירועים שהתרחשו בפועל בכדי לבחון אם הצוואה בתוקף.

ככלל, תיפסל צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, תרמית או הונאה, הוכחה מעורבות של הנהנה בעריכתה, נערכה מתוך טעות של המצווה בהבנת המצב האמיתי או כאשר היא סתומה כך שלא ניתן להבין ממנה את ההוראות ההורשה. מטבע הדברים שצוואה תיפסל אם הוכח שזויפה.

תנאי הורשה בצוואה: לעיתים מכילה הצוואה תנאים המונעים את ההורשה או מפסיקים אותה. המנוח יכול לקבוע הסדר של יורש אחר יורש או יורש במקום יורש, להורות שאדם אחר יקבע מי יהיה היורש מתוך קבוצה של יורשים, להורות שהיורש יקבל את חלקו בגיל מסוים או אם יבצע פעולה נוספת ועוד.כתמיד, יש לבחון את חוקיות ההוראות בצוואה.

לעיתים, מתברר שהמצווה ערך הסכם ממון שהוראותיו משפיעות על היקף עזבונו. הסכם מסוג זה עשוי לגבור על הוראות הצוואה. במקרה שבו קיים הסכם ממון יש לבחון אם חוקיותו ואת תוקפו, ובפרט, אם קיבל תוקף של פסק דין או אושר בבית המשפט לענייני משפחה.

תנאי הורשה בצוואה הדדית: צוואה הדדית היא צוואה מיוחדת, שנערכת בדרך כלל בין בני זוג, ואשר קיומה תלוי בהסדר ההדדי שבין בני הזוג. הדין קובע כיום, כי יש בצוואה מסוג זה הסתמכות של בני הזוג, ולכן לא ניתן לשנות אותה או לסטות מהאמור בה, ללא ידיעתו והסכמתו של בן הזוג.

בצוואות הדדיות שנערכו לפני שנת 2005, יש להוכיח את ההסתמכות של בני הזוג ולעיתים ניתן לעשות כן, באמצעות ניתוח מילולי של הוראות הצוואה ההדדית.

תנאי הורשה בחוק: בדומה לתנאים שהמצווה יכול לקבוע בצוואה, מכיל גם החוק הוראות ותנאים לעריכת הצוואה. לדוגמא, לא ניתן לקיים צוואה לא מוסרית, לא חוקית או בלתי אפשרית. בהסדר של יורש אחר יורש, אסור ליורש הראשון לצוות את הרכוש שקיבל, שכן לאחר פטירתו שייך הרכוש שנותר ליורש השני.

היקף העיזבון: שאלת היקף הרכוש שיש לחלק אינה עניין להתנגדות לקיום צוואה, אלא אם הועלתה טענה הקושרת בין פעולות ברכוש לבין ההתנגדות לקיום צוואה. לדוגמא, נלקח רכוש בימי חייו של המנוח, וזו ההוכחה להשפעה בלתי הוגנת.

אם מתברר שהעיזבון רוקן ואדם קיבל את כספי המנוח עוד בימי חייו, יש לבחון את חוקיות הפעולות שבבסיס ההעברה. לדוגמא, אם המנוח נתן במתנה את דירתו, והוכח שהמתנה הסתיימה ומדובר במתנה כשרה, הרי שאין הדבר קשור לצוואתו. ברם, אם התברר שהעברת הדירה לאדם שלישי נועדה לנשל את היורשים לפי הצוואה, הרי שמדובר בעסקה אסורה ואז יש לבטלה באמצעות הגשת תביעה נפרדת.

בדומה לאמור לעיל, אם התברר, כי אדם שמטפל במנוח באופן שגרתי קיבל טובות הנאה או מתנות מהמנוח, הרי שעליו להחזיר כספים אלו לעיזבון. קל וחומר, שאם התברר שאדם ניצל את אמונו של המנוח ולקח ממנו כספים הרי שעליו להחזירם לאלתר לעיזבון. ככל שהמנוח ואדם נוסף היו בעלים בחשבון בנק משותף, יש לבחון את נסיבות פתיחת החשבון המשותף, מי נהג בו מנהג בעלים ומה היתה ההסכמה שביסוד השותפות בחשבון הבנק.

כאמור לעיל, התמודדות עם המידע שלעיל לעומק על מנת להגיע למסקנות מבוססות בטרם הגשת התנגדות לקיום צוואה מחייבת התייעצות עם עורך דין מומחה ובעל ניסיון בתחום של דיני הירושה.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף