כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

שיפור הסיכויים בניהול התנגדות לקיום צוואה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה - התנגדות לביצוע צוואה - דיני משפחה - צוואות - ירושה - טעות - הטעיה - השפעה בלתי הוגנת

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שני עיגולים
שיפור הסיכויים בניהול התנגדות לקיום צוואה
מאת: עו"ד ד"ר רן מובשוביץ

הליך ההתנגדות לקיום צוואה הינו הליך קשה וסבוך, המחייב הצגת ראיות מובהקות לכך שהצוואה נשוא הסכסוך אינה מגלמת את רצונו האחרון של המצווה. הצורך בהוכחה מובהקת של הטענות והעובדה שהמצווה אינו בחיים, מביאה לכישלון של התנגדויות רבות.

בדרך כלל יטענו המתנגדים כנגד הצוואה את הטענות "הרגילות" כגון השפעה בלתי הוגנת או מעורבות בעריכת צוואה או אי כשירות של המצווה, ובית המשפט יבחן את הראיות ויפסוק את הדין בהתאם. ברם, במקרים מסוימים, ניתן לשפר את הסיכוי להצלחת התנגדות למתן צו קיום צוואה, באמצעות הצגת טענות יצירתיות ויוצאות דופן, המחייבות את בית המשפט להתמודד עם העובדות מנקודת מבט חדשה או מיוחדת.

עילת הטעות
דוגמא טובה לטענה יוצאת דופן היא שימוש בעילת הטעות. נניח, שלמנוח היה חשוב מאד שהרכוש בין ילדיו יתחלק שווה בשווה. יום אחד שמע המנוח, כי אחד מילדיו חייב כסף רב לאחיו, ולכן החליט לגשת ולערוך צוואה, שבמסגרתה ציווה, כי חלקו של החייב יוענק לאחיו, שהלווה לו את הכסף. עד כאן, אין בעיה וזוהי זכותו של המנוח לצוות כי כך יהיה, אלא שאם בפועל לא הייתה כל הלוואה ולא היה כל חוב, המנוח היה מצוי בטעות ביחס למציאות העובדתית - טעות שבעובדה. נוסף לכך, החלטתו לערוך את צוואתו לשם "עשיית צדק" בין ילדיו היא משום טעות שבמניע, שהרי אין כל סיבה אמיתית לשינוי החלוקה בין הילדים. אם ניתן להוכיח, שהמנוח היה מצוי בטעות, וניתן להראות בראיות, שלולא אותה טעות, היה מצווה את הרכוש באופן שוויוני לילדיו, עשוי בית המשפט לתקן את הצוואה, בהתאם לסעיף 30ב' לחוק הירושה, שכן זה היה רצונו האמיתי של המנוח.

עילת ההטעיה
כעת, נתקדם שלב נוסף, ונדון בעילת ההטעיה. בדוגמא שהבאנו לעיל, המצווה נמצא בטעות עובדתית ביחס למציאות ותופס אותה באופן מוטעה, שהרי לא הייתה הלוואה ואין בכלל חוב. ניתן לתהות, מדוע בכלל חשב המצווה שאחד מילדיו חייב לאחיו כסף. אם מתברר שהאח המלווה הטעה את המנוח לחשוב כך, הרי שמדובר בהטעיה. ראוי לציין, שאם קיימת הטעייה, היא תמיד תקדם לטעות, שכן היא הסיבה לכך שאדם מצוי בטעות לגבי העובדות. לכן ברור, שכדי להוכיח הטעייה, צריך להוכיח גם את מהלך הדברים, וגם את התוצאה שהיא הטעות, כך שקיים קושי רב יותר בהוכחת הטעייה.

ברם, לצד הקושי בהוכחת הטעייה, מצוי בהוכחתה גם יתרון גדול, שכן בקונטקסט של חוק הירושה, הטעייה עשויה להובילה גם להוכחת קיומה של טעות וגם להוכחת קיומה של השפעה בלתי הוגנת, כפי שנדגים להלן.

הקשר בין השפעה בלתי הוגנת להטעיה
ההתייחסות לעילת השפעה בלתי הוגנת בהקשר לשאלת הטעות וההטעיה קמה מהוראותיו של סעיף של סעיף 31 לחוק הירושה, שם נאמר:

"עברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם כדי ביטול הוראת הצוואה או תיקונה."

מהאופן בו נוסח סעיף זה ניתן ללמוד על הקשר שעשה המחוקק בין השפעה בלתי הוגנת לבין טעות והטעייה, שכן הסעיף מאפשר להשוות, למעשה, בין השפעה בלתי הוגנת לבין טעות או תרמית, ומציג בפועל "סיבה ומסובב".לפי נוסח הסעיף,עילות מסוג השפעה בלתי הוגנת או אונס או איום או תחבולה, עשויות להוביל לטעות. מכאן, לדוגמא:

נניח, שאדם יודע שילדו חייב לאחיו כסף אך הוא לא משיב את ההלוואה, ולכן החליט המצווה לערוך צוואה, ולהעניק למלווה את הסכום שמגיע לו, מתוך חלקו של הילד החייב. את הצוואה מסר המנוח לאח המלווה ורק לו. האם יש פה טעות? לא, שכן המצווה תפס את מצב העובדות שבמציאות באופן נכון, ולפיכך אין כל פגם בעריכתה של הצוואה או במניע שגרם לה. ברם, לאחר עריכת הצוואה, השתנו הנסיבות והאח החייב השיב את ההלוואה למלווה, מבלי לדעת שקיימת צוואה. המלווה לא סיפר לאח החייב על קיומה של הצוואה, ולא סיפר למנוח שהשיבו לו את ההלוואה.

במקרה זה קמה הטעייה מפורשת שנקט האח המלווה, שכן הסתרת שינוי הנסיבות מן המנוח נעשתה מתוך ידיעה, שיש במידע זה כדי לשנות את הוראות הצוואה. זוהי השפעה בלתי הוגנת על המצווה, שגרמה לטעות שבעובדה אצל המצווה. ככל שהמנוח לא ידע על השבת ההלוואה עד ליום פטירתו, יש בהתנהלותו של האח המלווה משום הטעייה, שעשויה להוביל לביטול הצוואה.

מדוע משתפרים סיכוי ההתנגדות כתוצאה משימוש בטענות מיוחדות או מורכבות
ראשית, טענות מורכבות כגון אלו שהוצגו לעיל, ובמיוחד טענות שמטילות אחריות על הנהנה בצוואה, מחייבות את הצד השני להציג גרסה עובדתית נגדית ביחס לפעולותיו שלו, שממנה ניתן לעיתים לדלות את ההוכחה לכך שפעל שלא כדין. למעשה – באופן זה ניתן לייצר ראיות שחסרות לנו כדי להוכיח את טענתנו. שנית, טענות משפטיות "מתוחכמות" מהסוג שלעיל, הן טענות מפתיעות, שמחייבות הצגת טיעוני נגד טובים. לא תמיד עומד לצדו של היריב עורך דין שמסוגל להתמודד טוב עם טיעונים משפטיים כאלו. כמו תמיד, מומלץ להשתמש בשירותיו של עו"ד מומחה בתחום הירושה, לשם ייצוג בהליך התנגדות לקיום צוואה.

סכסוכי ירושה עורך דין רן מובשוביץ הינו מחבר הספר " סכסוכי ירושה, הלכה למעשה ".
הספר מתמקד בהליכי התנגדות לקיום צוואה וסכסוכי ירושה, לרבות ביטול מתנה בין בני משפחה וניצול קשישים חסרי ישע. באמצעות עיון במאות הלכות, פסקי דין והחלטות של בית המשפט לענייני משפחה, תוכל לתכנן אסטרטגיה, לגבש את הטענות הטובות, להימנע מטיעונים מיותרים ולהתעמק בחידושים מעשיים בדיני הירושה, החשובים למקרה שלך.
ניתן לקבל, ללא תשלום, פרק מהספר "סכסוכי ירושה". פרטים בכתובת -
http://www.the-lawyer.co.il/סכסוכי ירושה הספר המלא

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף