כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

תיאום הצעות בין משתתפים אסור בתכלית


עורכי דין - מידע משפטי: משפט מסחרי ו/או דיני חברות - דיני מכרזים - תיאום הצעות בין משתתםים - מכרז - קרבת משפחה - תחרות - שוויון במכרזים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שיבעה עיגולים
Untitled page

תיאום הצעות בין משתתפים אסור בתכלית
מאת: עו"ד אהוד גרא

המכרז, כידוע, הוא סוג של תחרות שנערכת בין מספר משתתפים שעומדים בתנאים המוקדמים שלו. התחרות, כמו כל התחרות אחרת, מתנהלת בתנאים של שוויון. אחד מהביטויים של שוויון זה הוא שכל משתתף מכין ומגיש הצעה משלו, ללא שיתוף פעולה, תיאום או דין ודברים, עם משתתף אחר במכרז. תיאום, סיוע הדדי, או אף חשש לכך, עלולים לגרום לפסילת ההצעות של מי שהיו מעורבים בכך, ואף להביא לתוצאות חמורות יותר. התיאום האסור אינו מוגבל לגובה הכספי של ההצעות.

לאחרונה, בית המשפט המחוזי מצא בעת"מ 27075-08-15 משה אברהם נ' חברת החשמל, חב' צוק איתן ונוריאל גדליה, שהיה תיאום הצעות בין שני מציעים במכרז שערכה חברת חשמל לביצוע עבודות של גיזום עצים באזור ירושלים. העותר, משה אברהם, שהיה מיוצג בעתירה על ידי הח"מ העלה בעתירתו מספר טענות נגד זכייתה של צוק איתן במכרז. לפי הצעת בית המשפט, הסכים העותר לצמצם את טענותיו לטענת התיאום בין שני המשיבים בלבד, ובית המשפט פסק בה. יצוין כי משיב 3 הוא אביו של הבעלים והמנהל של משיבה 2. הקשר המשפחתי כשלעצמו אינו מהווה עילה לפסילה, אלא שכפי שהסתבר לבית המשפט היה קשר קרוב ותיאום בין שני המציעים.

בית המשפט תאר את ההלכה במלים אלה: "נקודת המוצא לדיון הנה האיסור המוטל על מתמודד במכרז להתחשב לעת גיבוש הצעתו בתוכן הצעה שהגיש מתמודד אחר.                                                            כך, התחרות החופשית והשוויון בין המציעים, מחייבים כל מציע להגביל עצמו בקביעת הצעתו לשיקולים הנוגעים אליו בלבד, ושוללים מצב שבו הצעתו שלמציע אחד מגיעה לידיעתו של מציע אחר ומשפיעה על הצעתו... תיאום מכרזי יכול להתבצע בדרכים שונות ומגוונות. למשל באמצעות יידוע מציע אחד את האחר לגבי הצעתו במכרז.  דיל מעשה אף בכך על מנת להשפיע על התחרות, שכן תיאום הצעות באופן זה בהכרח יוצר לשאר המציעים במכרז עמדת פתיחה טובה פחות ומוביל לפגיעה בשוויון (ראו: עת"מ (מחוזיי-ם) 55729-03-14‏ ‏עמותת ברכת יוסף שלום לדיור נ' ועדת מכרזים, רשות מקרקעי ישראל)"
בענייננו בית המשפט מצא כי "ראש ובראשונה יש ליתן את הדעת לעובדה כי משיבה 2 ביקשה להסתמך בהצעתה על הציוד שברשותו של משיב 3. אומנם תנאי המכרז אינם שוללים את האפשרות כי הזוכה יעשה שימוש בציוד שבבעלות גורם אחר. ברם, העובדה כי מציע במכרז מצהיר כי הציוד שברשות מציע אחר יועמד לרשותו לצורך ביצוע עבודות נשוא המכרז – מכרז ששניהם התחרו בו כאמור – מעוררת קושי רב. זאת על אחת כמה וכמה כשמדובר כבענייננו בקרובי משפחה. הגם כי קרבה משפחתית בין מספר מציעים כשלעצמה אינה מהווה "קנוניה" אסורה... כאשר מדובר בשני מציעים, שביניהם קרבה משפחתית מדרגה  ראשונה, והאחד אינו יכול למלא את תנאי המכרז ללא סיוע האחר , אשר התחרה עמו באותו מכרז,  הדברים אומרים דרשני..." .
עד כאן על האיסור לתאם הצעות במכרז, ולא רק בנושא המחיר.
בברכת מכרז מוצלח, אהוד גרא, עו"ד

    
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף