כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הילד לא ידע מוסר מהו?


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - דיני מושבים - ירושה במשק החקלאי - מיסים מגזר חקלאי - העברה במתנה


למרבה הצער, במקומותינו רבים הסיפורים על הורים שהעבירו זכויות במתנה לאחד הילדים ומצאו עצמם לאחר שנים במערכה משפטית מול הילדים כאשר ההורים מבוגרים ותשושים.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
הילד לא ידע מוסר מהו?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

הרבה פעמים אנו נשאלים מה ההבדל בין הורשה לבין העברת זכויות במתנה (ללא תמורה)?

צו קיום צוואה:
נסביר, כי הורשה מתקיימת בעת שאדם הולך לבית עולמו. כאשר אדם הותיר אחריו צוואה היורשים יפעלו בהתאם להוראות הצוואה לפי צו שיינתן לקיום הצוואה. לאחר שהמוריש הלך לעולמו והותיר צוואה היורשים נדרשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה, כאשר אחד מהיורשים מגיש את הבקשה והיתר מאשרים את הגשת הבקשה. במקרים בהם קיימות מחלוקות ואין הסכמה בין היורשים לגבי הצוואה ההליך יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

צו ירושה:
במקרה בו אדם הלך לעולמו ולא הותיר צוואה היורשים יגישו בקשה לצו ירושה והזכויות יחולקו בהתאם לחוק הירושה באופן שווה בין היורשים. במקרה בו נותרה נחלה בעיזבון, ולאדם שנפטר יש בן זוג, יקבל בן הזוג את מלוא הזכויות בנחלה, ללא כל קשר לצו ירושה או לצוואה או לצו קיום צוואה. כלומר, בן הזוג שנותר בחיים לא נדרש להציג לרשות מקרקעי ישראל צו ירושה או קיום צוואה בכדי לקבל את מלוא הזכויות בנחלה, אלא שהוא נדרש להציג תעודת פטירה, בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי ומכתב בקשה.

בן הזוג גובר על צוואה:
נזכיר לקוראים, כי את הזכויות בנחלה ניתן להוריש בצוואה, ללא כל קשר אם מדובר בזכויות "בר רשות" או זכויות "חכירה". במקרה בו אדם הותיר הוראות בצוואה וקבע כי זכויותיו בנחלה יועברו לאחד מילדיו ולא לבן הזוג, לא יהיה תוקף להוראות אלה כלפי בן הזוג שנותר בחיים ובן הזוג שנותר בחיים יירשם כבעל מלוא הזכויות בנחלה למרות האמור בצוואה. יותר מכך, בן הזוג שנותר בחיים יקבל את מלוא הזכויות ויוכל לעשות בהן כראות עיניו ואף לנשל את הילדים מהזכויות בנחלה במקרה של מחלוקת וכן למכור את הזכויות.

העברה במתנה:
העברה במתנה (ללא תמורה) מתבצעת כאשר ההורים עדיין בחיים והם מחליטים להעביר את הזכויות לאחד הילדים בעודם בחיים. העברה מסוג זה מתבצעת גם בין סב לנכדו, כאשר העברה זו אינה מחויבת בדמי הסכמה על ידי רשות מקרקעי ישראל וכן לא מחויבת במס שבח אלא שמשולם מס רכישה בלבד בסך שליש ממס הרכישה הרגיל.

רבות עמדנו על נושא זה והסברנו כי הן מבחינה משפטית והן מבחינה משפחתית וגם כלכלית, לא נכון להעביר נחלה במתנה לאחד הילדים אלא שיש להותיר צוואה ובה לקבוע את ההוראות ביחס להורשת הזכויות בנחלה. הסיבה העיקרית היא, להותיר בידי ההורים את הזכויות בנחלה עד סוף ימיהם ולאפשר להם לשנות את דעתם בכל עת שיחפצו בהתאם לנסיבות החיים המשתנות.

נבהיר, כי קיימים מקרים בהם נכון יהיה לבצע העברה במתנה של הזכויות בנחלה ולא להמתין לקיום הצוואה לאחר הפטירה כגון סכסוך צפוי בין הילדים ביחס להוראות הצוואה וכל מקרה ייבחן לגופו.

למרבה הצער, במקומותינו רבים הסיפורים על הורים שהעבירו זכויות במתנה לאחד הילדים ומצאו עצמם לאחר שנים במערכה משפטית מול הילדים כאשר ההורים מבוגרים ותשושים. אכן, יש גם סיפורים על ילדים שטיפלו בהוריהם וכיבדו אותם עד סוף ימיהם אך די בסיפור אחד בכדי להביא למסקנה ברורה, כי לא נכון להעביר את הזכויות במתנה לילדים אלא שיש להותיר צוואה כך שהזכויות יעברו רק לאחר שההורים הלכו לבית עולמם.

באחד המקרים בהם טיפלנו ההורים החליטו להעביר את הזכויות במתנה לאחד הילדים ובמקרה זה מצאנו כי המציאות יכולה לעלות על כל דמיון וכפי שיובא בסיפור שלהלן.

סיפור על מתנה:
ראובן ומלכה הינם בעלי זכויות בנחלה במרכז הארץ. ראובן חקלאי שמתפרנס מהרפת שנים רבות. עם הגיעו לגיל 70 ולאחר שהתעייף ביקש ראובן מבנו גיל שיעבור עם משפחתו ויתגורר בנחלה בסמוך להורים וייקח על עצמו את הטיפול ברפת. גיל שמח על הזמנת ההורים ובנה בית בנחלה והחל לעבוד עם אביו ברפת. במהלך השנים האב פרש מהעבודה ואת הניהול המלא על הנחלה והרפת קיבל גיל הבן המסור.

ההורים התבגרו ובדרכו של עולם הלך ראובן בשיבה טובה לבית עולמו ומלכה נותרה לבדה. גיל ומשפחתו אשר היו קרובים להורים מעל 20 שנה נותרו המשענת של מלכה שהגיעה לגיל 90 והיתה מאוד חלשה נפשית ופיזית.

ביום בהיר אחד הודיע גיל לשני אחיו כי הוא מבקש לפצות אותם בגין הזכויות בנחלה בעוד האמא בחיים ולהעביר על שמו את הזכויות בנחלה. שווי הנחלה נאמד בכעשרה מיליון ₪ וגיל הציע לכל אחד משני אחיו פיצוי בסך של מיליון ₪. האחים המופתעים לא התנגדו לכך שגיל יקבל את הזכויות בנחלה אך ביקשו כי עבור אח אחד יתבצע פיצול של מגרש מהנחלה ועבור האח השני יתקבל פיצוי ראוי בהתאם לשווי הנחלה.

לאחר דין ודברים הודיע גיל לאחיו, כי הצעתו היא סופית ואף רמז כי כדאי להם לקבל את ההצעה. האחים המודאגים פנו לאמא והסבירו את המצב ומצאו כי הם לא מצליחים להעביר לה את המסר נוכח גילה ומצבה, אך קיבלו ממנה הבטחה שהיא לא תחתום על כל מסמך. הילדים ביקשו כי האמא תיבדק אצל רופא מומחה שיקבע את מצבה הקוגניטיבי ולאחר בחינה נמצא כי היא תשושה נפשית אך כשירה לחתום על מסמכים. הילדים ביקשו כי האמא תחתום על צוואה אך נתקלו בסירוב. הילדים לא רצו להכביד על האמא שגם כך היה לה קשה עם המצב והחליטו להניח לה לנפשה ולקוות כי הרע מכל לא יקרה.

חלפה שנה ומלכה הלכה לבית עולמה. האחים שלא דיברו כל אותה עת נפגשו בבית האמא נוכח המציאות.
עם סיום השבעה ביקשו האחים לכנס ישיבה עם גיל על מנת לדון בעתיד הנחלה. האחים נפגשו ובתחילת השיחה גיל הניח בפני האחים נסח רישום מלשכת רישום המקרקעין לפיו הזכויות רשומות על שמו. האחים הנדהמים אשר פניהם נפלו הטיחו בגיל האשמות אך ללא הועיל, הזכויות רשומות על שמו והוא עזב את הפגישה. לאחר בחינה של המצב המשפטי נמצא כי הסיכוי לפעול בהליכים משפטיים ולטעון להשפעה לא הוגנת היה נמוך וההוצאות שנדרשו להליכים אלה היו גבוהות מאוד. בצר להם הבינו האחים כי הם לא יקבלו כל חלק בנחלה וכי הם נפלו קורבן לאח שניצל את החולשה של אימם בסוף ימיה.

אכן סיפור קשה לקריאה, אך לצערנו הוא לא נדיר במקומותינו. מצאנו, כי במקרים רבים הורים מבוגרים שנתמכים על ידי הילדים מגיעים לתשישות ולתלות שגורמת להם לפעול באופן לא רציונאלי. למרבה הצער, ילד שמבקש לנצל את החולשה ואינו יודע מוסר מהו, יכול לעיתים לגרום להורה שנותר לבדו לחתום על מסמכים ולנשל את ילדיו האחרים מהנחלה מבלי שההורה המבוגר היה מודע לכל הפרטים והכל רק בכדי שהילד שמתגורר לידו לא ינטוש אותו וייוותר לידו עד סוף ימיו.

אנו כמובן לא יכולים ללמד מוסר אך אנו יכולים לחזור ולהדגיש, כי "יצר האדם רע מנעוריו" ועל כן אין להעביר נחלות במתנה אלא לקבוע הוראות להורשת הנחלה בצוואה. בנוסף, יש להסדיר את היחסים בין ההורים לילדים בטרם בניה בנחלה וכן לחייב אותם לחתום על הסכם ממון בכדי להגן על ההורים בעת גירושין (ח"ו) של בני הזוג.

הכותב מתמחה באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il   
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף