כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

האם מכסת הביצים היא חלק מהמשק ועוברת לבן הממשיך או זכות נפרדת מהמשק הניתנת להורשה?


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי, דיני משפחה - מגזר חקלאי - דיני משפחה - ירושת משק חקלאי - מכסות ביצים

שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שישה עיגולים
האם מכסת הביצים היא חלק מהמשק ועוברת לבן הממשיך או זכות נפרדת מהמשק הניתנת להורשה?
מאת: עו"ד אריאל דרור

בבע"מ 4937/11 עמרם נ' עמרם,  דן בית המשפט העליון במקרה הבא:

הוריו של ניסים עמרם ומשה עמרם היו בעלי זכויות בנחלה במושב בצפון, השייך למועצה אזורית מרום הגליל, ובמכסת הביצים הרשומה על שם אביו של ניסים עמרם במועצה לענף הלול.
בשלהי שנת 1997 חתמו ההורים על בקשה שהופנתה לאגודה השיתופית של המושב וביקשו לאשר כי ניסים עמרם ואשתו רבקה עמרם ייחשבו כבנים ממשיכים במשק. בקשה זו אושרה.
בשנת 1998 נפטרה האם וזכויותיה עברו באופן בלעדי לבעלה המנוח, כך שהזכויות היו רשומות על שם אביו של ניסים וע"ש דודו, משה עמרם.

בהתאם להוראות סעיף 20(ה)(1) לחוזה המשולש, אביו של ניסים עמרם וכן ניסים ואשתו חתמו על תצהיר בפני עו"ד, שבמסגרתו אישר אביו של ניסים, בין היתר, לבנות דירת מגורים שנייה במשק ולגור בה באופן קבוע בהיותם בנים ממשיכים בדירת המגורים השנייה.

ניסים ואשתו נרשמו כבנים ממשיכים במשק ברישומי הסוכנות היהודית.
שנה לאחר חתימת תצהיר זה, חתם אביו של ניסים על תצהיר נוסף בפני אותו עו"ד בו ביטל את הסכמתו בכל הקשור לבנו, ניסים ולאשתו של ניסים.

בשנת 2003 ערך אביו של ניסים צוואה לפיה הוריש את כל רכושו, לרבות כל זכויותיו בנחלה ובמכסת הביצים, לאחיו, משה עמרם. כחצי שנה לאחר מכן, חתם אביו של ניסים על הסכם מכר בו התחייב למכור ולהעביר לאחיו, משה עמרם, את הזכויות בנחלה.

אביו של ניסים נפטר וניתן צו לקיום צוואתו.

משה עמרם פנה לבית המשפט לענייני משפחה ועתר כי בית המשפט יצהיר על זכאותו להירשם כבעל מלוא הזכויות בנחלה ובמכסת הביצים וכן כבעל הזכויות בניירות ערך ובכספים של המנוח באגודה, וכן עתר לפסק דין הצהרתי לפיו רישומם של ניסים עמרם ואשתו כבנים ממשיכים בנחלה – בטל.

ניסים ואשתו הגישו תביעה שכנגד להורות על רישומם כבנים ממשיכים אצל הסוכנות היהודית ומינהל מקרקעי ישראל וביקשו להעביר לידם את כספי הסובסידיה של מכסת הביצים המוחזקים בחשבון הנאמנות ע"ש ב"כ הצדדים. כן בקשו הם לסלק את ידו של משה עמרם מדירת המגורים של ההורים ומהמשק, ולחייבו בהתאם לדמי שימוש בדירה.

בית המשפט לענייני משפחה קיבל את תביעתם של ניסים ואשתו ודחה את תביעתו של משהעמרם, זאת מהטעם שלא היה די בפעולות המנוח בתצהיר עליו חתם ובצוואתו כדי לבטל את מינויים של ניסים ואשתו כבנים ממשיכים ברישומי הסוכנות. באשר למכסת הביצים נקבע כי משה עמרם אינו זכאי להירשם כבעל הזכויות בה זאת מאחר שסעיף 2א לחוק הגליל קובע כי בעל מכסה במושב שבמרום גליל רשאי להעביר את המכסה אך ורק לבעלים אחרים של משק חקלאי במרום הגליל, ואולם משה עמרם אינו בעל משק במרום הגליל ולכן לא עברה אליו המכסה.

על פסק דין זה הגיש משה עמרם ערעור לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי דן באופן מקיף ומנומק בערעור ודחה את טענותיו של משה עמרם אחת לאחת, למעט טענתו בנושא הזכויות ב"מכסת הביצים". בעניין זה הובהר כי מכסת הביצים הינה זכות הניתנת להעברה כנגד תמורה כספית בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק, והיא אינה בהכרח צמודה למשק וכי אין מקום לקביעה כי בכל מקרה בו מועברות הזכויות במשק, עוברת הזכות למכסת ביצים יחד עמו וכחלק ממנו.

כן נפסק כי משציווה המנוח את מכסת הביצים לידי משה עמרם וצוואתו קוימה, הרי שהזכות במכסת הביצים היא שלו, וזאת אף אם קיימות הגבלות על עבירות הזכות, בין אם עפ"י חוק המועצה לענף הלול ובין אם עפ"י חוק הגליל.  בנוסף, צוין כי החוק אינו שולל מיורש כזה (שאינו עומד בתנאי החוקים הנ"ל) את הזכות למכור את זכותו לאדם אחר, אשר כן עונה על התנאים או לפנות למועצת הלול ולבקש תמורה עבור הזכות.

על פסק דין זה הגישו ניסים ואשתו בקשת רשות ערעור, בטענה כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרוקן מתוכן את זכויות הבן הממשיך במשק החקלאי. זאת, מאחר והוא מאפשר לגרוע מהמשק את אמצעי הייצור שלו שהינם מקור הפרנסה העיקרי, ולהעבירם לצד שלישי שאיננו הבן הממשיך.

לטענתם – זו תוצאה שאינה מתקבלת על הדעת. הבן הממשיך אמור לבוא בנעלי הוריו ולהמשיך ולקיים את המשק כיחידה שלמה, לרבות כל הזכויות במשק, ולרבות הזכות להמשיך את ייצור ביצי המאכל באמצעות המכסה המשמשת "רישיון" לייצור האמור.

בית המשפט העליון דחה את בקשתם של ניסים ואשתו וציין כי השאלה בעניין מעמדה של הזכות במכסת ביצים קיבלה כבר מענה בידי בית משפט זה בפסקי דין אחרים, ונפסק כי מכסת הביצים היא זכות כלכלית בעלת מעמד עצמאי ונפרד מהמשק ואין היא הולכת אחר המשק.

לעניין המגבלה על העברת המכסה האמורה בסעיף 2א לחוק הגליל, נקבע כי היא עוסקת בשאלה למי ניתן להעביר את המכסה, ומכל מקום אינה שוללת את יכולת העברת המכסה באמצעות הורשה או ירושה.

עוד נפסק כי סעיף 34 לחוק המועצה לענף הלול מתיר מפורשות העברה שלה בנפרד מהמשק בהתקיים תנאים מסוימים.

לכן נפסק כי מכסת הביצים שייכת למשה עמרם על אף שהמשק לא.כל האמור במאמר זה לא בא במקום ייעוץ משפטי פרטני ולא מהווה לו תחליף ויש לבחון כל נסיבות מקרה לגופו. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד.


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף