כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

מי היורש?


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - מיסים מגזר חקלאי - ירושת נחלה - משק חקלאי - פטור דירת המגורים


יש לבחון היטב מי המוריש ומי היורש, שכן רק עמידה בהוראות הסעיף תעניק את הפטור ממס שבח...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
בתמונה יש עיגול אחד
מי היורש?
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ ועו"ד ורו"ח שניר שער


בעת מכירת נחלה על ידי יורשים (בין במכירה לצד ג' ובין בהסדר בין יורשים בו משולם כסף מחוץ לנכסי העזבון, כפי שעמדנו על כך במאמרים קודמים) ובמצב בו בנחלה יש בית מגורים אחד בלבד, חובה לבדוק את הזכאות לפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין.

ייחודיות הסעיף הינה בכך שהוא מעניק פטור ממס שבח למרכיב בית המגורים בנחלה, זאת ללא קשר לעובדה שליורש יש דירת מגורים נוספת משלו. ההיגיון המונח בבסיס הסעיף הינו שהיורשים מנצלים פטור ממס שבח למרכיב בית המגורים שבנחלה שיכול היה לנצל המוריש ("כניסה לנעלי המוריש").

השימוש בסעיף זה הפך לחשוב ביותר, בייחוד לאור השינויים בסעיפי הפטור ממס שבח החל מיום 1.1.14 בו בוטל הפטור ממס שבח למכירת דירת מגורים פעם בארבע שנים (סעיף 49ב(1) שבוטל). ואולם, אחד מהתנאים לזכאות לפטור ממס שבח על פיסעיף 49ב(5) לחוק הינו ש"המוריש ערב הפטירה היה בעלים של דירה אחת בלבד". מכאן שיש לבדוק את זהות המוריש והיורש.

דוגמאות:
דוגמא ראשונה:
סבתא הינה בעלת זכויות בנחלה והיא נפטרה, כאשר ברשותה זכויות בנחלה עליה בנוי בית מגורים אחד בלבד, וזו היתה דירתה היחידה. הסבתא הורישה את הדירה לילדיה א' וב'. נניח כעת בדוגמא הראשונה, כי א' נפטר לפני מות הסבתא, וילדו ג' נכנס בנעליו. כעת הנחלה נמכרת לקונה בתמורה כספית גבוהה.

השאלה - האם ג' יהא זכאי לפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(5) לחוק בגין מרכיב בית המגורים שבנחלה?

התשובה טמונה בצוואה של הסבתא. כך, אם בצוואה נרשם כי ככל ואחד מילידה (א' או ב') ייפטר אז ילדיו יבואו במקומו, הרי שבמצב זה ג' נחשב כיורש של הסבתא ועל כן יהא זכאי לפטור ממס שבח. אם לעומת זאת לא נרשם הדבר בצוואה, הרי ש ג' ייחשב כיורש של אביו (א') ולא של הסבתא, ותחת ההנחה של א' היתה דירת מגורים נוספת ערב פטירתו, לא מתקיים התנאי "שהמוריש ערב הפטירה היה בעלים של דירה אחת בלבד",ועל כן ג' לא יהא זכאי לפטור ממס שבח בגין מרכיב בית המגורים שבנחלה !!.

דוגמא שניה:
נניח כעת, כי א' נפטר לאחר מות הסבתא. במצב דברים זה ג' לא יכול להיחשב כיורשה של הסבתא (שכן הוא יונק את זכויותיו מירושת אביו א' שנפטר לאחר מות הסבתא), ולכן לא יוכל לקבל את הפטור ממס שבח למרכיב בית המגורים שבנחלה לפי סעיף 49ב(5) לחוק. במילים אחרות, מותו של יורש (א') אינו הופך את יורשו (ג') ליורש של המוריש המקורי (הסבתא), והוא (א') שואב את כל מקור זכותו מעיזבונו של א'.

מקרה מהחיים:
יעקב בעל זכויות בנחלה במרכז הארץ נפטר והותיר אחריו צוואה שקבעה כי הזכויות בנחלה יועברו לבנו היחיד אורי. במקרה שלנו למרבה הצער אורי נפטר לפני יעקב אביו אך הצוואה לא תוקנה לאחר מותו של אורי. ברבות הימים יעקב נפטר והזכאי לזכויות בנחלה הינו ניר הבן של אורי ז"ל. ניר מכר את הנחלה עליה היה בנוי בית מגורים אחד בסך של שמונה מיליון וביקש לקבל פטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק בגין בית המגורים. ניר קיבל ייעוץ כי בגין מרכיב בית המגורים הוא יקבל פטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(5) לחוק וכי הוא ישלם מס שבח רק בגין מרכיב הזכויות והמשק החקלאי בסך של 500,000 . לאחר שישה חודשים מהדיווח קיבל ניר מרשות המיסים שומה על סך של 1,400,000 במסגרתה הוא לא קיבל את הפטור בגין דירת המגורים הואיל והוא לא צויין כיורש של יעקב הסבא ז"ל בצוואה. תקלה מסוג זה עשויה לקרות לכל אחד מכם ועל כן במקרים האמורים לעיל יש לקבוע בצוואות כי במקרה בו אחד היורשים (הילדים) ילך לעולמו לפני המוריש, יקבלו ילדיו של היורש שהלך לעולמו (הנכדים) את הזכויות. בסיפור שלנו ביקשנו להחיל את הליניאריות המוטבת בגין מרכיב בית המגורים שבנחלה ועל כן חבות המס עמדה בסופו של יום על סך של 650,000 אך לא בכל מקרה נוכל לעשות שימוש בהקלה מסוג זה.

לסיכום:
כללם של דברים, בעת מכירת נחלה שהתקבלה בירושה ובה קיים בית מגורים אחד חובה לבדוק את השימוש בפטור ממס שבח הקבוע בסעיף 49ב(5) לחוק. הדברים מקבלים משנה תוקף בו כיום הזכאות לניצול פטור מלא ממס שבח ניתנת שיש רק דירת מגורים אחת בלבד. לכן, לצורך בחינת הזכאות לפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(5) לחוק יש לבחון היטב מי המוריש ומי היורש, שכן רק עמידה בהוראות הסעיף תעניק את הפטור ממס שבח.

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף