כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

שוכר אינו בן ערובה ולא ניתן להחזיקו בכוח בדירה


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני שכירות - מקרקעין - סיום תקופת השכירות - שוכר חילופי


כאשר נקלעים למצב בלתי צפוי מצד אחד ובעל דירה בלתי סביר מצד שני – יש לזכור כי יתכן ויש למצב פתרון משפטי ורצוי להתייעץ עם עורך דין הבקיא בנושא.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
שוכר אינו בן ערובה ולא ניתן להחזיקו בכוח בדירה
מאת עוה"ד גבי מיכאלי ועוה"ד עודד זאוברמן

מבוא
בשנים האחרונות נוצרה מציאות בעייתית בתחום השכרת הדירות בערי מרכז הארץ, ובתל אביב במיוחד.
הביקוש הרב לדירות על ידי שוכרים צעירים העביר את מלוא "הכוח" בנוגע לתנאי השכירות לידי בעלי הדירות - המשכירים.
נוכח המציאות הזו, בה אין איזון בין הצדדים (בעל הדירה מצד אחד והשוכר מן הצד השני), נוצר מצב בו רבים מבעלי הדירות מחתימים את השוכרים על הסכמי שכירות חד צדדים (יש שיגידו דרקוניים).


האם בעל דירה יכול לחייב את השוכר בכל מקרה לא לסיים את תקופת השכירות לפני המועד הקבוע בהסכם?

ישנם בעלי דירות האוסרים בהסכם השכירות את יציאת השוכר בטרם תום תקופת השכירות ושוללים לחלוטין את אפשרות היציאה באמצע התקופה גם אם מדובר על תקופה ארוכה של שכירות כגון שנתיים או שלוש.

במקרים בלתי צפויים כאשר שוכר הדירה חייב לסיים את תקופת השכירות לפני המועד מסיבות שאין לו שליטה עליהן, הוא עלול למצוא את עצמו כבן ערובה בדירה, שכן תנאי הסכם השכירות לא מתירים לו לעזוב את הדירה אלא אך ורק בתום תקופת השכירות.

מה אומר החוק?
על פי תנאי סעיף 22 לחוק השכירות והשאילהיש למצב פתרון:
"22.    השוכר אינו רשאי להעביר לאחר את הזכות להחזיק ולהשתמש במושכר או להשכירו בשכירות משנה, אלא בהסכמת המשכיר; אולם אם לא הסכים המשכיר לעסקה מטעמים בלתי סבירים או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, יהיה

(1)    בשכירות מקרקעיןרשאי השוכר לעשות את העסקה (העברת חוזה השכירות לאחר) בלי הסכמתו של המשכיר;

  1. (2)בכל שכירותרשאי בית המשפט להרשות את העסקה בתנאים שייראו לו; ובשכירות של מקרקעין רשאי בית המשפט לעשות כן על אף האמור בחוזה השכירות."
הסעיף הנ"ל דן בשני מצבים:

הראשון, הבעלים של הדירה לא הסכים כלל (לא בהסכם ולא לאחר מכן), שהשוכר יעביר את השכירות שלו לדייר חליף.
גם במקרה כזה
השוכר יכול להביא במקומו שוכר חלופי שעלול לא למצוא חן בעיני בעל הדירה, אולם בעל הדירה ישא בנטל ולספק הסבר ("טעמים סבירים") לאי התאמת השוכר החלופי.
אם הבעלים אינו מציג סיבה סבירה והגיונית לסירובו להעברת זכות השכירות לשוכר חילופי כגון שהשוכר החליף מוגבל בבנק ישראל או אין לו ערבים,לשוכר הקיים הזכות לבצע את העברת זכויות השכירות חרף סירוב בעל הדירה, והוא יוכל לסיים את חוזה השכירות לפני התקופה הנקובה בו.

השני, מצב בו נתן הבעלים הסכמתו העקרונית להכנסת דייר חליף, אך התנה את העברת השכירות בתנאים לא סבירים- נניח שבעל הדירה דורש מהדייר החילופי שכר דירה גבוה בהרבה או ערבויות גבוהות יותר וכיו"ב. גם במצב זה זכאי השוכר לבצע את ההחלפה חרף דרישותיו של הבעלים.

בנוסף לאמור לעיל, כמו בכל יחסים חוזיים, חלה על הצדדים גם החובה לקיים את הסכם השכירות בתום הלב ודרך מקובלת

לבעל דירה אסור לנצל לרעה את מעמדו העדיף על פני שוכר ולהקשות על השוכר להביא שוכר חלופי.
גם לשוכר אסור כמובן להפר את חוזה השכירות ללא סיבה או להביא שוכר חלופי ל
לא הסכמת הבעלים.

לסיכום
כאשר שוכרים דירה צריך לחשוב גם על מצבים בלתי צפויים מראש ולא להסכים לסעיפים בלתי סבירים של בעל הדירה. כן יש להיזהר לא להסכים לתקופת שכירות ארוכה כאשר מדובר בשוכר שהוא סטודנט או שוכר ללא עבודה קבועה.
אולם כאשר נקלעים למצב בלתי צפוי מ
צד אחד ובעל דירה בלתי סביר מצד שני – יש לזכור כי יתכן ויש למצב פתרון משפטי ורצוי להתייעץ עם עורך דין הבקיא בנושא.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף