כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

בעל מרפסת גג? הזהר בעת מכירת דירתך! עיריית גבעתיים גובה היטל השבחה – אך וועדת הערר סבורה אחרת


עורכי דין - מידע משפטי: דיני מקרקעין - דיני מקרקעין - היטל השבחה - דירות גג - גבעתיים - וועדת ערר - שטח דירה


כיצד מחשבים את שטח הדירה לצורך קביעת היטל השבחה- האם מרפסת הגג מחושבת כחלק משטח הדירה?


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שמונה עיגולים
בעל מרפסת גג? הזהר בעת מכירת דירתך!
עיריית גבעתיים גובה היטל השבחהאך וועדת הערר סבורה אחרת
מאת עו"ד נירה אשכנזי  ועו"ד אלי יניר  *
* גבי מיכאלי, נירה אשכנזי ושות'– משרד עורכי דין


כיצד מחשבים את שטח הדירה לצורך קביעת היטל השבחה- האם מרפסת הגג מחושבת כחלק משטח הדירה?

על פי חוק, יינתן פטור מתשלום היטל השבחה  לבעלי דירות בשטח של עד 140 מ"ר. נשאלת השאלה כיצד מחשבים את שטח הדירה?
האם שטח גג/מרפסת גג הצמודים לשטח הדירה יילקחו בחשבון לצורך הפטור? לדעת משרדנולא.
עיריית גבעתיים נוהגת לחשב את שטח מרפסת הגג (גם החלקים הלא מבונים), במסגרת שטח הדירה, לצורך חישוב ביטל השבחה.
באופן זה, שטחן של מרבית דירות הגג מחושב הרבה מעבר לשטח של 140 מ"ר, וכתוצאה מכך במכירתן נדרשים המוכרים לשלם היטל השבחה גבוה.
בעלי דירות גג רבים חשו מקופחים כתוצאה מן ההחלטה, לחייבם בהיטל השבחה גם בנוגע למרפסת הגג (להבדיל מן החלקים המבונים והמקורים).

יוער כי, טענת עיריית גבעתיים היא כי תכלית הפטור מהיטל השבחה היא סוציאלית, ועצם העובדה כי נעשה שימוש בגג, משפרת את איכות החיים של בעל הדירה, ערכו של הנכס עולה, ועל כן יש לחשב את הגג בשטח הדירה לצורך גביית היטל השבחה.

יש פתרוןמגישים ערר.

כתוצאה ממחלוקת זו, הוגשו עררים רבים לוועדת הערר בנוגע לעצם החיוב בהיטל השבחה בקשר עם מרפסות הגג שאינן מבונות.
ועדת הערר במחוז תל-אביב קיבלה בשנים האחרונות מספר החלטות בעניין זה, ונתייחס לשתיים מהן (בעניין דירות גג שבגבעתיים ובחולון):
ערר חל/85029/14 ועדה מקומית לתכנון ובנייה חולון ואח' נ' ירקוני בלה ושמואל ואח' וערר (ת"א) 85200/11 אורן כץ נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה גבעתיים.
בהחלטות אלהפירשה וועדת הערר את סעיף 19(ג)1 בתוספת השלישית לחוק,וקבעה כי אין לכלול בחישוב שטח הדירה, את  שטח  הגג והמרפסת הצמודה לו,ודחתה את עמדת הוועדות המקומיות בחולון ובגבעתיים.
ועדת הערר קבעה במפורש, כי אין למנות בשטח דירה את שטח הגג ו/או מרפסת הצמודה לדירה, כיוון ששטחים אלה אינם מהווים קורת גג "תרתי משמע" ולא ניתן לעשות בהם שימוש למגורים במובן הטבעי אליו התכוון המחוקק כשביקש לאפשר בנייה או הרחבה של דירה עד להיקף של 140 מ"ר בפטור מהיטל השבחה.
שימו לב - על אף קביעות אלה, עיריית גבעתיים נוהגת לחייב בעלי דירות גג, המוכרים את דירתם בתשלום היטל השבחה עבור שטח הגג ו/או מרפסת הגג הצמודה לדירתם.

המלצות (טיפים):
 • אם הנך בעל דירה לה צמודה מרפסת גג, או מרפסת אחרת, הרי שקיים סיכוי שעיריית גבעתיים תחייב אותך בהיטל השבחה (בעת מימוש הזכות), במידה שהשטח הכולל של הדירה והמרפסות הצמודות יעלה על 140 מ"ר (מקרה שכיח למדי).
 • במידה וקיבלת דרישה לתשלום, מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום שכן כפי שנכתב לעיל בהרחבה, ועדת הערר בהחלטותיה האחרונות נוטה שלא לקבל את נימוקי עיריית גבעתיים לדרישה זו ולבטל את עצם החיוב בהיטל השבחה.  
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף