כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

החלטה 1464 יוצאת לדרך


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - מיסים מגזר חקלאי - בחלטה 1464 - נחלה לא מוכרים - דיני מושבים - נחלה מהוונת


בעידן הנחלה המהוונת מכירה תביא לבכי לדורי דורות שכן הקונה ייהנה מכל ההטבות שמקנה החלטה 1464 לאחר שהמוכר ישלם את "דמי הרכישה" לרמ"י בעת המכירה...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
החלטה 1464 יוצאת לדרך
מאת: עו"ד אביגדור ליבוביץ

מועד פתיחת השערים ליישום החלטה 1464 קרב ובשטח בעלי הנחלות והאגודות פועלים להכנת הקרקע למועד שבו ניתן יהיה להגיש בקשות בשוטף ליישום ההחלטה.

עד למועד זה,רמ"י עדיין לא פרסמה את נהלי העבודה ליישום החלטה 1464 במסגרת הכניסה ל"עידן הנחלה המהוונת" והמעבר מזכויות "בר רשות" לזכויות "חכירה לדורות" בחלקה א' ולאחר מכן זכויות "חכירה מהוונות" בחלקת המגורים.

"עידן הנחלה המהוונת"
בתהליך שאנו עוברים ביחד עם אגודות רבות במסגרת יישום ההחלטות והכנת תב"ע חדשה למושב  וכן עם בעלי נחלות במסגרת ההכנות ליישום החלטה 1464, מצאנו כי יש לתת מענה משולב הן ברמת האגודה והנחלה והן ברמת המשפחה והסדרת הזכויות לעתיד.

אנו מבקשים להבהיר, כי גם בתהליך יישום החלטה 1464 כאשר בעל הנחלה ייכנס לדור של "עידן הנחלה המהוונת" ויהפוך לבעל זכות קניין, "משטר הנחלות" הנוהג עוד מהחלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל משנת 1965 יוותר על כנו. הנחלה נועדה למגורי בעל הנחלה ומשפחתו בלבד ולעיבודה ברצף, נחלה היא לא נכס ליזמות נדל"ן ואל לנו לחשוב על הנחלה כמקור למקסום רווחים. אנו מבקשים כי בעלי הנחלות יאמצו את הגישה שאומרת שאת הנחלה לא מוכרים ויכירו היטב את ההחלטות על מנת ליישם אותן ולאפשר לבני המשפחה ליהנות מהנחלה לדורות.

אנו מבחינים מצד אחד, במגמה חיובית מאוד של בעלי נחלות שמפנימים היטב את הגישה של שמירת הנחלה לדורות ומגיעים לקבל ייעוץ כיצד לבצע את החלוקה בין הילדים במסגרת עריכת צוואה מתאימה לעידן הנחלה המהוונת. אך מצד שני, אנו גם רואים מגמה אותה יש להוקיע, שמבקשת לשים את הנחלה על "המדף" בשוק ולמקסם ממנה רווחים.

חברים, נחלה היא אדמה עליה נאבקו דורות של חקלאים עוד בטרם קום המדינה. נחלה היא ערך היסטורי וחברתי והיא אוגרת בתוכה זכויות על קרקע כאשר רבים מהמושבים מסמנים את גבולות מדינת ישראל.

בעידן הנחלה המהוונת מחירי הנחלות עומדים לעלות, אנו כבר מבחינים במגמה ואכן עליית המחירים נובעת מהעובדה כי הזכויות הגלומות בנחלה בעידן הנחלה המהוונת ולאחר יישום החלטה 1464 הן רבות ומקנות לבעל הנחלה אפשרויות שלא היו לו בעבר ואף הרבה מעבר לכך.  ההטבות שניתנות בהחלטה 1464 נועדו לטובת בעלי הנחלות לא לטובת עשיית עושר.

שנים רבות נערכו מלחמות ביחס לזכויות בעלי הנחלות לאור אפליה מגמתית בהחלטות כנגד המגזר החקלאי ועדיין מתקיימות מלחמות בנושאים רבים על מנת לשמור על החקלאות שהיא ערך עליון. אל לנו בעלי הנחלות לתת יד למי שמבקש לייצר רווח על חשבון חקלאים ששמרו על הזכויות במשך עשרות שנים.

אל תתפתו לקבל כיום כסף עבור מכירת הנחלה, גם אם הילדים עדיין לא החליטו אם הם מעוניינים להתגורר במושב ואף אם מי מהם אינו מעוניין כיום לקבל את הזכויות בנחלה, שכן השמירה על הנחלה לדורות וחלוקתה בין הילדים, תניב פירות שיעלו אלפי מונים על התשלום המידי שתקבלו כיום.

לא פעם בעל נחלה שביצע מכר של הנחלה וקיבל סכום שהוא לא דמיין ולא שמע לעצה של "אל תמכור" הגיע בבכי תמרורים על הטעות שהוא עשה כאשר הוא מכר את הנחלה. נחלה שנמכרת כיום גודעת שורש עמוק שניטע בקרקע ועומד להניב פירות ממנו יהנה הקונה ולא בעל הנחלה ומשפחתו. נחלה שנמכרת כיום לא תוכל להירכש לעולם על ידי יורשי בעל הנחלה שכן המחירים לא יאפשרו זאת.

בעידן הנחלה המהוונת מכירה תביא לבכי לדורי דורות שכן הקונה ייהנה מכל ההטבות שמקנה החלטה 1464 לאחר שהמוכר ישלם את "דמי הרכישה" לרמ"י בעת המכירה. האם לכך ייחלנו? האם לכך ייחלו אבותינו ששמרו על הזכויות במשך עשרות שנות ועיבדו את הקרקע? התשובה היא כמובן שלא!

ולכן נחזור שוב - נחלות לא מוכרים!

יישום החלטה 1464 במרחבי רמ"י:
מרחב מרכז - ניתן להגיש בקשות במקרים מיוחדים כאשר אנו מבחינים במגמה של מענה מהיר יותר לבקשות שהגשנו ומתן אישורים ליישום ההחלטה במגוון רחב יותר של מקרים (גיל, מצב כלכלי, הליכים משפטיים, מצב משפחתי, שווי גבוה במיוחד וכו').

בעסקאות מכר מונפקות בשלב זה שומות דמי הסכמה בלבד ויש לחתום על טופס "התחשבנות מחדש" על מנת שניתן יהיה לבצע "התחשבנות מחדש" במועד שבו רמ"י תחל ביישום שוטף של החלטה 1464. חשוב להותיר בהסכם המכר הוראות ברורות ביחס לזכויות של המוכר לבקש "התחשבנות מחדש" גם לאחר שהזכויות יירשמו ע"ש הקונה וכן לחתום על המסמכים הנדרשים כבר בעת ביצוע העסקה.

מרחב ירושלים, חיפה, דרום - מתקיימים מכרזים לגיוס עובדים והכשרת עובדים להקמת מחלקות שיעסקו ביישום ההחלטה. בשלב זה מונפקות שומות לדמי הסכמה בלבד ויש לחתום על טופס התחשבנות מחדש לפי החלטה 1464 בכדי לבצע "התחשבנות מחדש" בעת שרמ"י תפרסם לציבור כי היא החלה לעבוד בשוטף על יישום ההחלטה.

מרחב צפון - ניתן להגיש בקשות ליישום החלטה 1464 וכן בקשות לקבל שומות "דמי רכישה" בעסקות מכר של נחלות. בכל פעולה של תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה, מכר נחלה, יש להכיר היטב את החלטה 1464 ואת ההטבות שהיא מקנה במסגרת תשלום "דמי כניסה" ו- "דמי רכישה".

שלוש יחידות בשלושה מבנים- ההחלטה על בניית שלוש יחידות בשלושה מבנים תחת המבנה הקיים כיום ברוב האזורים של שלוש יחידות בשני מבנים יתאפשר לאחר שהתב"ע החלה על כל מושב תאפשר את הבנייה של שלוש יחידות נפרדות וכן תאפשר ניצול של זכויות בנייה באופן מיטבי כך שניתן יהיה לבנות כ- 250 מ"ר עבור כל יחידה + יחידת הורים של 55 מ"ר.

אגודות רבות החלו לעבוד על יישום המבנה של שלוש יחידות בשלושה מבנים במסגרת הכנת תב"ע חדשה למושב.

נבהיר, כי התב"ע צריכה להחיל הוראות בנושא פל"ח (החלטה 1458), שימושים נילווים לחקלאות (החלטה 1316), איוש נחלות פנויות (החלטה 1445), פיצול מגרשים מנחלות, הכנת דרכי גישה ותשתיות לשלוש יחידות בחלקת המגורים ושני פיצולים.

הנושא סבוך ומורכב ונדרש בחינה ברמת האגודה עם מבט קדימה לעשרים שנה לפחות ביחס לצרכים של כל אגודה בהתאם לאופי המושב והצרכים המשתנים. על כך צריכות האגודות כיום לתת את הדעת ולפעול בהקדם שכן מחדל ("אי עשיה") יותיר את בעלי הנחלות עם "פוטנציאל" הגלום בהחלטות, שאינו בר מימוש הואיל והתב"ע לא הותאמה לעידן הנחלה המהוונת.

הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, במינהל ובמיסוי  www.lieblaw.co.il

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף