כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

התרת נישואין - גירושין אזרחיים – דין זר מדינת נוואדה, ארה"ב


עורכי דין - מידע משפטי: משפט בנלאומי ו/או מנהלי , דיני משפחה - חוות דעת דין זר ארצות הברית - דין אמריקאי - התרת נישואין - גירושין אזרחיים - מדינת נוואדה - נבאדה


... השניים נישאו בנישואין אזרחיים "חפוזים" בלאס-ווגאס, מדינת נוואדה, ארה"ב...


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה שלושה עיגולים
התרת נישואין-גירושין אזרחיים - דין זר מדינת נוואדה, ארה"ב
מאת: עורך דין רזיאל גסלר


1. פלונית - יהודייה ואזרחית ישראל. פלוני - אזרח ארה"ב, לא יהודי ואף פעם לא היה בארץ.
השניים נישאו בנישואין אזרחיים "חפוזים" בלאס-ווגאס, מדינת נוואדה, ארה"ב.
הם אף פעם לא התגוררו ביחד וחלפה יותר משנה מאז שנפרדו סופית.
אין כל התאמה ביניהם ואין כל סיכוי שהקשר ביניהם יתחדש.
ברצון פלונית "להתגרש" או "להתיר" את נישואיה לפלוני.
לשם כך, בכוונת פלונית להגיש תביעה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה בארץ.
כל ההדגשות שלהלן הן שלי.

2. התבקשתי להכין חוות דעת משפטית אודות הדין הזר החל בנסיבות הנ"ל.

3. החוק של איזה מדינה חלבמקרה שבנדון?

4. בעניינינו מדובר בסוגיה בינלאומית (ישראל - ארצות הברית).

5. הסמכות לדון בעניני התרת נישואין במקרה שבנדון נתונה לבית המשפט לענייני משפחה בארץ, בהתאם ל חוק שיפוט בעניני התרת נישואין , התשכ"ט-1969.

סעיף 5.(א) לחוק שיפוט בעניני התרת נישואין , אשר דן בשאלת " ברירת דין בבית המשפט לעניני משפחה ", קובע:


"בית המשפט לעניני משפחה ששיפוטו נקבע לפי חוק זה ידון בענין לפי סדר ההעדפה הבא :
(1) הדין הפנימי של מקום מושבם המשותף של בני הזוג;
(2) הדין הפנימי של מקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג;
(3) הדין הפנימי של ארץ אזרחותם המשותפת של בני הזוג;
(4) הדין הפנימי של מקום עריכת הנישואין
ובלבד שבית המשפט לא ידון לפי דין כאמור אם חלים על פיו דינים שונים על שני בני הזוג."


6. היות שלפלונית ופלוני לא היה מקום מושב במשותף ואין להם אזרחות משותפת, החלופה שבסעיף 5.(א)(4) ל חוק שיפוט בעניני התרת נישואין היא זו שרלבנטית לעניינינו.

7. סעיף 122.010 לחוק של מדינת נוואדה ("Nevada Revised Statutes") עוסק בשאלה מה מהווה נישואין וקובע:

Nevada Revised Statutes, Title 11, Section 122.010 (1): What constitutes marriage…

"Marriage, so far as its validity in law is concerned, is a civil contract, to which the consent of the parties capable in law of contracting is essential. Consent alone will not constitute marriage; it must be followed by solemnization as authorized and provided by this chapter."


8. דהיינו, ובתמצית, סעיף 122.010 לחוק של מדינת נוואדה הנ"ל קובע שמערכת היחסים בין בני זוג, הידועה כ"נישואין", היא מבחינת חוזה אזרחי .

9. סעיף 125.010 לחוק של מדינת נוואדה עוסק בעילות לגירושים ("Causes for divorce") וקובע:

Nevada Revised Statutes, Title 11, Section 125.010: Causes for divorce.

"Divorce from the bonds of matrimony may be obtained for any of the following causes:
1. Insanity existing for 2 years prior to the commencement of the action…
2. When the husband and wife have lived separate and apart for 1 year without cohabitation the court may, in its discretion, grant an absolute decree of divorce at the suit of either party.
3. Incompatibility."


10. בתמצית, סעיף 125.010 לחוק של מדינת נוואדה הנ"ל קובע שניתן להתגרש בהתקיים אחת מהסיבות הבאות:

1. טירוף שקיים במשך שנתיים (2שנים) שקדמו לתחילתו של ההליך;
2. כאשר הבעל והאישה התגוררו בנפרד לפחות שנה ללא מגורים משותפים, רשאי בית המשפט, לפי שיקול דעתו, לתת צו מוחלט לגירושין בתביעה של מי מהצדדים, ו-
3. אי התאמה".


11. סעיף 125.020 לחוק של מדינת נוואדה קובע שבית המשפט שםרשאי להתיר את הנישואין לבקשת מי מהצדדים וכלהלן:

Nevada Revised Statutes, Title 11, Section 125.120: Court may grant divorce to either party.
"In any action for divorce when it appears to the court that grounds for divorce exist, the court in its discretion may grant a divorce to either party."


12. נוואדה היא אחת ממדינות ארה"ב שבה חל העיקרון "גירושין ללא אשם" ("No Fault Divorce"), לפיו אין רלבנטיות לשאלה האם מי מהצדדים "אשם" בגרימת פירוק הנישואין. ראה למשל: Pearson v. Pearson (1961) 77 Nev. 76.

13. בית המשפט במדינת נוואדה רשאי להתיר נישואין במעמד צד אחד, ללא הסכמה של הצד השני ואף בניגוד מפורש לרצונו של הצד השני. כל מה שנדרש הם ראיות אשר מוכיחות את קיומה של עילה לגירושין ובמקרה שכזה, בית המשפט חייב לתת פסק דין להתרת הנישואין. ראה למשל: Thurston v. Thurston (1971) 87 Nev. 365.

14. למעשה, בהתקיים אחת מהעילות לגירושין הנ"ל, לבקשת אחד מבעלי הדין, אין ביכולת הצד שכנגד למנוע מתן פסק דין לגירושין.

15. לאור הנ"ל, בית המשפט לענייני משפחה בארץ רשאי להתיר את הנישואים של פלונית ופלוני לפי סעיף 125.010 לחוק של מדינת נוואדה הנ"ל.
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף