כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

הקטנת חוב - תיקון 35 לחוק ההוצאה לפועל


עורכי דין - מידע משפטי: דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל - חוק ההוצאה לפועל - תיקון 35 - הקטנת חוב - הסדר חוב - הפרת הסדר פשרה - הארכת מועד להתנגדות - שינויים בחוק


•לרשם סמכות כללית, להטיל הוצאות על הזוכה או על החייב במסגרת הליך המתנהל לפניו.


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה חמישה עיגולים
הקטנת חוב - תיקון 35 לחוק ההוצאה לפועל
מאת: עו"ד רן שדה

כלל : חובת דיווח תוך 7 ימים מיום קבלת התקבול.
אי דיווח יגרור הטלת הוצאות על הזוכה אשר יקוזזו מהחוב בתיק.

תקבול מהסדר חוב

1. חובה להודיע על הסדר החוב

2. תקבולים מהסדר ידווח אחת ל-3 חוד' ( אם התקבול סוגר את החוב יש לדווח תוך 7 ימים ולסגור התיק)

3. תיק איחוד והחייב חתם על הסדר- לזוכה לא יועברו כספים


שפעול הליכים -חייב שהפר הסדר פשרה

1. הקטנת החוב בתשלומים ששילם (בצירוף פירוט התקבולים ותאריך תשלומם).

2. הודעה בכתב לחייב על אי עמידה בהסדר. א. בדואר רשום ב. פירוט התקבולים ששולמו ג. יתרת חוב מעודכנת.

3. להמתין 15 ימים

4. בקשת שפעול הליכים + אישור על משלוח דואר רשום.

5. להמתין להחלטת רשם

דיווח חייב על הקטנת חוב

1. הודעתו תועבר לתגובת הזוכה.

2. על זוכה להגיב תוך 15 יום. שאם לא כן, תבוצע הקטנת החוב בהתאם להודעת החייב.
התיקון יכנס לתוקפו החל מ- 7.9.12


התיקון מסדיר גם את הנקודות הבאות:

 • מועד להגשת התנגדות לשיקים -30 יום ( במקום 21, השוו את המועד לתובענות בסכום קצוב)
 • בקשה לביצוע פס"ד תוגש בטרם יחלפו 30 ימים, בתנאי שהוכח שאי פתיחת התיק תסכל את ביצוע פסה"ד וגביית החוב.
 • לרשם סמכות להורות למשרד הפנים ליתן תדפיס כניסות ויציאות אף בטרם הומצאה אזהרה לחייב.
 • ניתן להזמין גורם שאמור היה למסור מידע, אם הרשם סבר שהמידע ששלח לא שלם או לא נכון.
 • המרכז לגביית כנסות הוסף כגורם ממנו ניתן לקבל מידע על כספים המגיעים ממנו לחייב.
 • לרשם סמכות כללית, להטיל הוצאות על הזוכה או על החייב במסגרת הליך המתנהל לפניו.
 • תחולת השינויים החל מ- 7.2.11
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
מידע משפטי מאמרים

עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף