כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

היפוך נטל הראייה אימתי?


עורכי דין - מידע משפטי: דיני משפחה , דיני בנקאות ו/או הוצאה לפועל - הוצאה לפועל - דיני שטרות - שיק - נטל הראיה - כשלון תמורה - טענת פרעתי - קיזוז


באילו מקרים הנתבע הופך להיות המוציא מחברו? להלן מובאים 4 מקרים לדוגמא:


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה ארבעה עיגולים
היפוך נטל הראייה אימתי?
מאת: עו"ד רן שדה

כלל גדול במשפט : המוציא מחברו עליו הראיה. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם נטל הראיה מתהפך ועובר לנתבע.

באילו מקרים הנתבע הופך להיות המוציא מחברו? להלן מובאים 4 מקרים לדוגמא:

 1. 1.בתביעה שטרית/שיק:
עפ"י סע' 29 לפק' השטרות נטל ההוכחה בתביעה שטרית נחה על כתפי הנתבע.
        
התובע בעילה שטרית אינו חייב לפרט את העובדות שבמסגרתן נמשך או נעשה השטר. במקרה זה על הנתבע להוכיח שתיים: אחד שהשטר נמשך במסגרת עסקה פלונית. שתיים, שבאותה עסקה הפר האוחז(התובע) את ההסכם, והתמורה נכשלה. אם הרים הנתבע /המושך את נטל ההוכחה האמור, תעמוד לו ההגנה ותביעתו של התובע/האוחז תידחה".  (ראה הערת שוליים 1)


 • בטענה של כשלון תמורה ו/או סחורה פגומה - על הטוען/הנתבע להתכבד ולהוכיח טענתו.
 • סייג: כאשר התובע טוען כי השטרות ניתנו בעבור עסקה מסוימת- אזי הצדדים מהעילה השטרית עוברים לעסקת היסוד ושם על הנתבע להוכיח כי במסגרת אותה עסקה התמורה לא נתקבלה או נפגמה (ראה הערת שוליים 2) .
  על כן, יש לברוח מהמקום של הפרת חוזה, כי לא עסקינן בתביעה מן הסוג הזה אלא מדובר בתמורה על פי שטר ועל זה יש לשים את הפוקוס.
 • בטענה ששטר ניתן לביטחון – ככל והנתבע טוען כי התובע אינו אוחז כשורה מסיבה מסוימת, אזי על הנתבע להוכיח מהי הסיבה לאי האחיזה כשורה וכן להוכיח מהו התנאי או האירוע לשם הפעלת שטר הביטחון (ראה הערת שוליים 3).
 • החלפת שטר בשטר – הנטל להוכיח שהחלפת שטר בשטר אחר סילקה או הפקיעה את השטר המקורי, מוטל על הטוען/הנתבע (סע' 62 לפק' השטרות).
חריגים לסע' 29 (החריגים קבועים בס' 29ב'):
 • אי חוקיות/רמאות וכיוב' - כאשר הנתבע הוכיח כי השטר ניתן ברמאות, כפייה, אלימות, פחד, אי חוקיות וכו'- על התובע לעמוד בשני נטלים : האחד שהינו אוחז כשורה ושהשטר ניתן בתום לב. השני, נטל ההוכחה והראייה כי הנתבע חייב עפ"י השטר, קרי, נטל ההוכחה והראייה חוזר לתובע. (ראה הערת שוליים 4)

 • זיוף חתימה  - כאשר נתבע טוען 'לא חתמתי', נטל הראיה להוכיח את אמיתות החתימה לעולם רובץ על התובע. (ראה הערות שוליים 5,6,7)

 1. 2.הודאה והדחה / פרעתי :
 2. כאשר הנתבע מודה בכל העובדות שטען התובע ואשר הולידו את החוב, אך מדיח את התביעה, כביכול, על ידי הוספת עובדה אחרת אשר בגללה נפקע החוב, אזי נטל הראייה ונטל ההוכחה לעולם נחה על כתפי הנתבע. (ראה הערת שוליים 8)
 1. 3.טענת "קיזוז":
 2. טענת קיזוז היא מסוג טענות ההודאה והדחה בהן מונח הנטל לפתחו של הטוען/הנתבע בין שני צדדים קרובים.
 1. 4.טענה לביטול חוזה :
 2. הינה בגדר טענת "הודאה והדחה", הנתבע מודה שהחיוב התקיים בעבר, ומציין עובדה נוספת אשר לגרסתו פוטרת אותו מן החיוב בהווה. לפיכך, כאשר טוען הנתבע כי שוחרר מחיובו החוזי, עליו הנטל להוכיח זאת. (ראה הערת שוליים 9)

הערות שוליים
. לרנר, שם, עמ' 291-292
.2 בע"מ 2126/09 פלוני נ' פלונית מפי כב' השופט י' דנציגר
.3 בע"א 421/74 זכריה ו-מרים שגן נ' שאול מדר, פ"ד כט (1) 445:
.4 ברע"א 6553/97 אפרים חגאי נ. עבודי חיים
.5 ע"א  232/77יעקב רוזנברג נ' עמנואל אברהמוף
.6 ספרו של י' זוסמן, "דיני שטרות", מהדורה שישית, בעמוד 337,
.7 ע"א נוי ואח' נ' עיריית חדרה ואח'
.8 ד"ר יובל סיני, "הדוקטרינה של הודאה והדחה וכללי נטל השכנוע במשפט האזרחי. ניתוח ביקורתי והצעת מודל חדש-ישן"
.9 כב' השופט מ' חשין בע"א 530/89 בנק דיסקונט נ' נופי,
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
 • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
 • תנאי שימוש
 • הצהרת נגישות
 • יצירת קשר
 • אינסטגרם      אינסטגרם
  © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
  אל ראש הדף