כניסת עו"ד    רישום עו"ד

אשף המשפט אשף המשפט
"כל הנושאים בלחיצה אחת"
המתן בבקשה

על עידן הנחלה המהוונת, הבית השלישי והשימושים הנלווים


עורכי דין - מידע משפטי: מגזר חקלאי - מגזר חקלאי - עידן הנחלה המהוונת - הבית השלישי - החלטה 1464 - החלטה 1458


לא ניתן להפריז בחשיבותה של ההחלטה. להחלטה זו קיימת השפעה ישירה הן על זכויות המתיישב בנחלה )ובעיקר על המתיישבים המבקשים לשמר את הנחלה במשפחתם


שלח שאלתך לכותב המאמר
שלח שאלה בנושא לעורך דין
יש בתמונה תשעה עיגולים
על עידן הנחלה המהוונת, הבית השלישי והשימושים הנלווים
מאת: עו"ד חמי שמואלי

כידוע לכל, לפני מספר חודשים הועברו שתי רפורמות משמעותיות על ידי רשות מקרקעי ישראל,
הראשונה - החלטה 1464 והשנייה – החלטה  1458:

החלטה 1464 מאפשרת למתיישבים בעלי הנחלות לרכוש לעצמם זכויות של "חכירה מהוונת" על גבי
חלקת המגורים )המשבצת הצהובה( . מבחינות רבות מדובר בלא פחות ממהפכה אשר
מאפשרת למתיישב, בפעם הראשונה מאז קום המדינה, לקבל זכויות קניין של ממש על
חלקת המגורים. לא מדובר רק בעניין שבסמנטיקה, אלא במהלך בעל משמעות רבה
למתיישב.

לא ניתן להפריז בחשיבותה של ההחלטה. להחלטה זו קיימת השפעה ישירה הן על זכויות
המתיישב בנחלה )ובעיקר על המתיישבים המבקשים לשמר את הנחלה במשפחתם
לאורך שנים( והן על עבודת ועדי המושבים והאגודות בשנים הבאות.

החלטה 1458 הינה כידוע החלטה העוסקת בהרחבת שימושי הפל"ח המותרים בחלקת המגורים.
החלטה זו בעלת משמעות רבה ואשר, ללא ספק, מעוררת עניין בקרב ציבור המתיישבים
המבקשים להרחיב ולגדיל את מקורות ההכנסה שלהם מהנחלה.
אגודות ומושבים רבים כבר נמצאים כיום בהליך הסדרת תצ"ר למושב במסגרת החלטת מנהל 823 אשר משמעותה – מעבר בעלי הנחלות ממשטר זכויות של "בר רשות" למשטר קנייני של "חכירה לדורות".

עם תחילת יישומה של החלטה 1464 על ידי מוסדות רמ"י אנו ממליצים לאגודות, הן אלו שכבר נמצאות בשלבי הסדרת התצ"ר והן אלו שטרם החלו בכך, לשקול יישום קולקטיבי של החלטה 1464 )תשלום של 3.75% + מע"מ "דמי הכניסה" מערך חלקת המגורים(, במקביל להליכי הסדרת התצ"ר במסגרת החלטה 823 יישום החלטות 823 ו- 1464 הנו תהליך ארוך ובעל מורכבות רבה.

משך הזמן הארוך של התהליך תלוי בעיקר במשך הזמן הנדרש לצורך אישור התצ"ר אשר בסופו יירשמו חלקות א' בטאבו ולצורך הכנת תב"ע חדשה שתאפשר מימוש מלא ונכון של זכויות הבניה הנוספות, של הפל"ח, של השימושים הנלווים ושל פיצול המגרשים.

מורכבותו של הליך נובעת בעיקר מהדרישה הקיימת להסדרה מוקדמת, כתנאי ליישום ההחלטות, של
כל חריגות הבניה והשימושים שלא בהיתר בנחלות, לרבות הסדרת מחלוקות הנוגעות לגבולות הנחלה.

ברור כי התהליך עשוי לגרור התנגדויות מצד חלק מהמתיישבים שימצאו במשק שלהם חריגות
ושימושים שלא בהיתר ואשר לא יסכימו לשתף פעולה בהליך ההסדרה. במסגרת ההכנה לתהליך,
משרדנו כמובן מלווה ונותן יעוץ לכל בעלי הנחלות על מנת שיעמדו בתנאי הסף להחלטות רמ"י וכן
לצורך התייחסות ומתן מענה לצרכים העתידיים הספציפיים של כל אחד מבעלי הנחלות.
במקרה בו לא כל חברי האגודה ירצו להצטרף לתהליך ו/או שיהיו חברים שלא יהיו מוכנים להסדיר
חריגות בניה ושימושים בלא היתר בנחלה שלהם, קיימת אפשרות לבצע את התהליך רק עם הקבוצה
שכן תהיה נכונה להשתתף.

לצורך הנעת התהליך משרדנו מקיים פגישות עם ועדי האגודות במהלכן נספק הסברים ונענה על שאלות וכן נבקש לעמוד על כוונות חברי הוועד ועל צורכי המושב.
לצורך מתן מענה מקצועי כולל ומקיף משרדנו עובד בשיתוף פעולה הדוק עם השמאי אילי סוויד, אשר
מייעץ ומלווה את התהליך מן ההיבט של הערכת העלויות הכרוכות ביישום החלטה 1464 .
הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
עורכי דין
  • מידע משפטי - מאמרים טיפים וחדשות
  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • יצירת קשר
  • אינסטגרם      אינסטגרם
    © כל הזכויות שמורות מערכת מידע משפטי - law-info
    אל ראש הדף